The assessment of the usefulness of the i/t curve in the diagnosis of the carpal tunnel syndrome

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Ocena przydatności krzywej i/t do diagnostyki zespołu kanału nadgarstka

Authors :
Skotny, A.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com,
Pucińska, J.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Łagan, S.
Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, slagan@mech.pk.edu.pl,
Kalwarska, M.
Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,
Jaszczur, I.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakład Rehabilitacji, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, izabela.jaszczur@awf.wroc.pl,
Koprowski, P.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakład Rehabilitacji, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213,
Wrzosek, Z.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakład Rehabilitacji, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213,
Skomudek, A.
Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Instytut Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, a.skomudek@po.opole.pl,
Szczegielniak, J.
Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Instytut Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76,
Skomudek, W.
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, 45-036 Opole, ul. Luboszycka 5,
Georgiew, F.
Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8, filip.georgiew@interia.pl,
Maciejczak, A.
Oddział Neurochirurgii, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a,
Kania, A.
Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8,
Gancarz, E.
Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8,
Abstract : Wyznaczanie krzywej i/t jest badaniem elektrodiagnostycznym pozwalającym ocenić stopień uszkodzenia nerwu obwodowego. Do badania stosuje się prąd stały o impulsach prostokątnych i trójkątnych. Czas trwania impulsów wynosi zazwyczaj 1000 ms. W pracy zbadano 88 chorych (70 kobiet i 18 mężczyzn) leczonych z powodu zespołu kanału nadgarstka (ZKN) w poradni przyszpitalnej i na oddziale neurochirurgicznym. U 19 chorych objawy miały charakter obustronny, tak więc łączna ilość wszystkich zbadanych przypadków wyniosła 107. Wiek chorych wyniósł średnio 54,4 lat. Ciężkość ZKN oceniono przy pomocy badania elektrodiagnostycznego. Grupa kontrolna obejmowała 31 osób: 15 kobiet i 16 mężczyzn, średnia wieku 23 lata, u których na podstawie badania klinicznego nie stwierdzono zaburzeń w funkcji nerwu pośrodkowego (objawów charakterystycznych dla ZKN). Krzywa i/t nie jest wystarczająco czułym i specyficznym badaniem, które może być wykorzystywane w diagnostyce pacjentów z ZKN. Nie występują istotne statystycznie różnice w kształcie krzywej w poszczególnych stopniach ciężkości ZKN oraz w grupie pacjentów zdrowych. Natomiast jakościowa ocena wartości progowej akomodacji oraz współczynnika akomodacji może posłużyć do różnicowania pacjentów z ciężkim nasileniem zespołu.

Determination of the i/t curve is an electrodiagnostics method enabling diagnosis of the lesion of peripheral nerves. The method utilizes triangularly and rectangularly shaped direct current impulses, usually 1000 ms. In this study 88 patients were tested (70 women and 18 men) who were being treated due to carpal tunnel syndrome CTS at a hospital clinic and a neurosurgical ward. In 19 patients the symptoms were bilateral, hence the combined number of all tested cases was 107. The age of the patients was from 25 to 81, with the average equal 55. The severity of CTS was evaluated by means of electrodiagnostic testing. The control group included 31 persons: 15 females and 16 males (average 23 years), with no disorders of the function of the median nerve. It was stated that the i/t curve is not sufficiently sensitive and specific examination for the diagnosis of carpal tunnel syndrome. However, the qualitative assessment: threshold value of accommodation and accommodation coefficient can be used to differentiate the patients with severe carpal tunnel syndrome.

Keywords : krzywa i/t, zespół kanału nadgarstka, elektrodiagnostyka, parametry, nerw pośrodkowy, carpal tunnel syndrome, i/t curve, electrodiagnosis, parameters, median nerve,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2013
Number : Vol. 19, nr 1
Page : 40 – 48

Bibliography
: 1 R. Kinalski: Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji, MedPharm, Wrocław 2008, s. 194–201.
2 F. Georgiew, E. Otfinowska, T. Adamczyk: Testy diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu zespołu kanału nadgarstka, Rehabilitacja medyczna, vol. 12(3), 2008, s. 24–35.
3 M. Banach, E.A. Gryz, A. Szczudlik: Zespół cieśni nadgarstka, Przegląd Lekarski, vol. 61/2, 2004, s. 120–125.
4 A. Bauer, M. Wiecheć: Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych, Markmed, Rehabilitacja, Ostrowiec Św. 2005, s. 88–93.
5 F. Georgiew: Porównanie wyników pobudliwości nerwowo-mięśniowej prawidłowo unerwionych mięśni uzyskanych za pomocą krzywej IT, z normami podawanymi przez renomowane podręczniki do fizjoterapii, Fizjoterapia Polska, vol. 2, 2009, s. 151–157.
6 F. Georgiew, A. Maciejczak, E. Klimek-Piskorz, E. Otfinowska, G. Magoń, T. Adamczyk: Ocena przydatności krzywej IT do diagnostyki i oceny wyników leczenia pacjentów po urazach nerwów obwodowych, Wydawnictwo monograficzne PWSZ, Tom I, Tarnów 2010, s. 215–223.
7 J. Kahn: Elektroterapia zasady i zastosowanie, PZWL, Warszawa 2002, s. 184–190.
8 A. Łukasiak: Podstawy elektrodiagnostyki w porażeniach nerwów obwodowych, Balneologia, vol. 3, 2007; 154–159.
9 T. Mika, W. Kasprzak: Fizykoterapia, PZWL, Warszawa 2003, s. 273–279.
10 G. Straburzyński, A. Straburzyńska-Lupa: Medycyna fizykalna, PZWL, Warszawa 2000, s. 351–354.
11 M. Banach, A. Bogucki: Zespoły z ucisku diagnostyka i leczenie, Medycyna Praktyczna, wyd. 1, Kraków 2003.
12 J.C. Vella, B.J. Hartigan, P.J. Stern: Kaplan’s Cardinal Line, Journal of Hand Surgery, vol. 31A, 2006, s. 912–918.
13 P. Szaro, P. Witkowski: Zespół cieśni nadgarstka, http://chirurg.pl/mod/archiwum/6352 (2006-10-17).
14 M. Banach, A. Słowik, A. Szczudlik: Wartość różnicy latencji ruchowej między drugim mięśniem glistowatym i drugim mięśniem międzykostnym w diagnostyce zespołu cieśni nadgarstka, Neurologia i Neurochirurgia Polska, vol. 36(4), 2002, s. 657–667.
15 M. Banach, A. Szczudlik: Czułość pomiaru latencji czuciowej na różnych palcach unerwionych przez nerw pośrodkowy z zespole cieśni nadgarstka, Neurologia i Neurochirurgia Polska, vol. 38(1), 2004, s. 15–20.
16 R.M. Szabo, R.R. Slater, T.B. Farver, D. Breger Stanton, W.K. Sharman: The Value of Diagnostic Testing in Carpal Tunnel Syndrome, The Journal of Hand Surgery, vol. 24A, 1999, s. 704–714.
DOI :
Qute : Skotny, A. ,Pucińska, J. ,Łagan, S. ,Kalwarska, M. ,Jaszczur, I. ,Koprowski, P. ,Wrzosek, Z. ,Skomudek, A. ,Szczegielniak, J. ,Skomudek, W. ,Georgiew, F. ,Maciejczak, A. ,Kania, A. ,Gancarz, E. ,Gancarz, E. , Ocena przydatności krzywej i/t do diagnostyki zespołu kanału nadgarstka. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 19, nr 1/2013
facebook