Evaluation of WIN-ESTIMATE 2.5 Maruyama computer program in estimation of lymph nodes metastases in gastric cancer patients

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Ocena przydatności programu komputerowego Maruyamy WIN-ESTIMATE 2.5 do oceny przerzutów w węzłach chłonnych u chorych z rakiem żołądka

Authors :
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Chromik, K.
Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.+48 (71) 3473263, krystyna.chromik@awf.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, tel. +48(0) 42 27 21 841, 608 436 114, e.ciejka@wompcpl.eu,
Urbanowska, J.
Kliniczny Oddział Neurochirurgii, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 53-114 Wrocław, tel. +48 (71) 766 02 76,, maszka@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medium, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (52) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (52) 585 36 16, p.zalewski@cm.umk.pl,
Oborska-Kumaszyńska, D.
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Akademicki Szpital Kliniczny we Wtocławiu, Wrocław, doborska-kumaszynska@wp.pl,
Słapa, R.
Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, r.slapa@acn.waw.pl,
Zinkiewicz, K.
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, tel. +48 (81) 53 40 501, szpital@spsk1.lublin.pl,
Abstract : Celem pracy jest przedstawienie możliwości programu komputerowego WIN-ESTIMATE, stworzonego w 1984 r. przez Keichi Maruyamę – ordynatora oddziału chirurgii w Narodowym Szpitalu Onkologicznym w Tokio, a następnie zmodyfikowanego i przystosowanego do środowiska Windows przez zespół Rüdigera Siewerta z Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Program ten w obecnej wersji 2.5 szacuje przedoperacyjną obecność przerzutów w węzłach chłonnych u poszczególnych chorych poprzez porównanie ich danych z informacjami zawartymi w bazie danych pacjentów leczonych w latach 1969-1989. W analizie retrospektywnej sprawdzono zastosowanie programu Maruyamy w polskim ośrodku chirurgicznym. Badaniami objęto 40 chorych na raka żołądka, w tym 9 kobiet i 31 mężczyzn. Wszyscy pacjenci przebyli resekcję żołądka z limfadenektomią w ówczesnej II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej w Lublinie, a całość danych klinicznych i patologicznych wprowadzano do programu i poddano analizie statystycznej z zastosowaniem nieparametrycznego testu Kruskala- Wallisa. Analiza wykazała, że program ten umożliwia niezależnie od przyjętych standardów dokładną i indywidualną ocenę rozległości zabiegu operacyjnego.

The aim of the study is evaluation of possibilities of WINESTIMATE computer program application, created in 1984 by Keichi Maruyama, the head of the Surgery Department in National Cancer Center in Tokyo, and subsequently modified and Windows-adapted by Rüdiger Siewert’s team of the Surgery Department, Technical University of Munich. The upgraded 2.5 version of the program estimates preoperatively the presence of lymph nodes metastases in patients and compares data with records of patients who underwent surgical treatment between 1969 and 1989. Presented retrospective analysis shows how the application of Maruyama program complies with the situation of surgery centres in Poland. Forty gastric cancer patients (31 men and 9 women) were included in the study. All patients underwent stomach resection with lymphadenectomy in 2nd Department of General Surgery, Medical University of Lublin. The clinical and pathological data were introduced into the program. Kruskal and Wallis’ non-parametric test was used in the statistic analysis. Results evaluation proved that regardless of the adopted standards, computer program allows a thorough and individual estimation of the extent of the necessary surgical treatment.

Keywords : rak żołądka, resekcja żołądka, limfadenektomia, gastric cancer, stomach resection, lymphadenectomy,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2011
Number : Vol. 17, nr 1
Page : 62 – 66

Bibliography
: 1. K. Maruyama, A. Schmidt-Matthiesen, O. Dahl: Should systematic lymph node dissection be recommended for gastric cancer?, European Journal of Cancer, vol. 34(10), 1998, s. 1480-1489.
2. H. Hartgrink, E. Jansen, N. van Grieken, C. van de Velde: Gastric cancer, Lancet, vol. 374, 2009, s. 477-490.
3. E.B. Bostanci, S. Yol, C. Kayaalp, Y. Ozogul, C. Aydin, F. Atalay, M. Akoglu: Comparison of complications after D2 and D3 dissection for gastric cancer, Eur J Surg Oncol, vol. 30, 2004, s. 20-25.
4. J.R. Siewert, D. Kelsen, K. Maruyama: Gastric cancer: diagnosis and treatment, Interactive Training Program, Windows version, Berlin: Springer-Verlag, CD-ROM, 2000.
5. G.H.M. Kampschoer, K. Maruyama, C.J.H. van de Velde i in.: Computer analysis in making preoperative decision: a rational approach to lymph node dissection in gastric cancer patients, Br J Surg, vol. 76, 1989, s. 905-908.
6. M. Sasako, T. Sano, S. Yamamoto i in.: D2 lymphadenectomy alone or with para-aortic nodal dissection for gastric cancer, N Engl J Med, vol. 359, 2008, s. 453-462.
7. F.P. Gall, P. Hermanek: Systematic extended lymph node dissection in curative therapy of stomach cancer (in German), Chirurg, vol. 64, 1993, s. 1024-1030.
8. P. Hermanek, K. Maruyama, L.H. Sobin: Gastric cancer, w: P. Hermanek, M.K. Gospodarowicz, D.E. Henson, R.V.P. Hutter, L.H. Sobin: Prognostic factors in cancer, International Union Against Cancer (UICC), Geneve 1995.
9. E. Bollschweiler, K. Boettcher, A.H. Hoelscher i in.:Preoperative assessment of lymph node metastases in patients with gastric cancer: evaluation of the Maruyama computer program, Br J Surg, vol. 79, 1992, s. 156-160.
10. S. Guadagni, G. de Manzoni, M. Catarci i in.: Evaluation of the Maruyama computer program accuracy for preoperative estimation of lymph node metastases from gastric cancer, World J Surg, vol. 24, 2000, s. 1550-1558.
11. S. Gretschel, A. Bembenek, A. Ulmer, M. Hunerbein, J. Markwardt, U. Schneider, P.M. Schlag: Prediction of gastric cancer lymph node status by sentinel lymph node biopsy and the Maruyama computer model, Eur J Surg Oncol., vol. 31, 2005, s. 393-400.
12. S.A. Hundahl, J.S. Macdonald, J. Benedetti i in.: Surgical treatment variation in a prospective, randomised trial ofchemoradiotherapy in gastric cancer: the effect of undertreatment, Ann Surg Oncol, vol. 9, 2002, s. 278-286.
13. S.A. Hundahl, K.C.M.J. Peeters, E.K. Kranenbarg i in.: Improved regional control and survival with “low Maruyama Index” surgery in gastric cancer: autopsy findings from the Dutch D1-D2 trial, Gastric Cancer, vol. 10, 2007, s. 84-86.
14. K. Droste, E. Bollschweiler, T. Waschulzik, T. Schutz, R. Engelbrecht, K. Maruyama, R. Siewert: Prediction of lymph node metastasis in gastric cancer patients with neural networks, Cancer Letters, vol. 109, 1996, s. 141-148.
15. E.H. Bollschweiler, S.P. Mönig, K. Hensler, S.E. Baldus, K. Maruyama, A.H. Hölscher: Artificial neural network for prediction of lymph node metastases in gastric cancer: a phase II diagnostic study, Ann Surg Oncol, vol. 11(5), 2004, s. 506-511.
16. K.C.M.J. Peeters, S.A. Hundahl, E.K. Kranenbarg i in.: Low-Maruyama-Index surgery for gastric cancer: a blinded re-analysis of the Dutch D1-D2 trial, World J Surg, vol. 29, 2005, s. 1576-1584.
17. Japanese Gastric Cancer Association (JGCA): Japanese classification of gastric carcinoma, 2nd English edition, Gastric Cancer, vol. 1, 1998, s. 10-24.
18. D.J. Sargent: Comparison of artificial neural networks with other statistical approaches, Cancer (Supplement), vol. 91(8), 2001, s. 1636-1642.
DOI :
Qute : Wojciechowski, J. ,Chromik, K. ,Ciejka, E. ,Urbanowska, J. ,Łukowicz, M. ,Zalewski, P. ,Oborska-Kumaszyńska, D. ,Słapa, R. ,Zinkiewicz, K. ,Zinkiewicz, K. , Ocena przydatności programu komputerowego Maruyamy WIN-ESTIMATE 2.5 do oceny przerzutów w węzłach chłonnych u chorych z rakiem żołądka. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 1/2011
facebook