Ocena przydatności reokardiografii impedancyjnej w monitorowaniu stanu hemodynamicznego pacjentów z ciężkim uszkodzeniem lewej komory

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Ocena przydatności reokardiografii impedancyjnej w monitorowaniu stanu hemodynamicznego pacjentów z ciężkim uszkodzeniem lewej komory

Autorzy :
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Sobiech, K.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, katedra.kpf@awf.wroc.pl,
Jonak, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 76, a.jonak@onet.pl,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 76, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (0) 52 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Chromik, K.
Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.+48 (0) 71 347 32 63, krystyna.chromik@awf.wroc.pl,
Pilok, K.
Instytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, 45-060 Opole, ul. Katowicka 68, tel. +48 (0) 77 442 35 16, jtaradaj@sum.edu.pl,
Pietraszewska, J.
Katedra Motoryczności Sportowca, Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego, al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 33 44, jadwiga.pietraszewska@awf.wroc.pl,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 (0) 12 617 31 12, damijan@imir.agh.edu.pl,
Przywara-Chowaniec, B.
II Oddział i Klinika Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 41 800 Zabrze, tel. +48 (0) 32 271 10 10, bpzabrze@gmail.com,
Abstrakty : Reokardiografia impedancyjna, będąca nieinwazyjną metodą oceny stanu hemodynamicznego pacjenta, zdobywa w ostatnich latach uznanie jako cenne uzupełnienie badań echokardiograficznych i monitorowania inwazyjnego. W prezento- wanej pracy porównano wartości wybranych parametrów hemodynamicznych monitorowanych metodą reokardiografii z referencyjną metodą termodylucji. Badania przeprowadzono w czasie wstępnej diagnostyki przed zabiegiem transplantacji serca w grupie 22 chorych, hospitalizowanych z powodu niewydolności krążenia w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej.

The rheocardiography is a non-invasive method of patient’s hemodynamic state assessment. Recently it has been recognized as a valuable complement of echocardiography and invasive monitoring. In this paper the selected hemodynamic parameters measured by rheocardiography were compared with reference (thermodilution). The examinations were as a pre-diagnostic to heart transplantation (HTX) performed on 22 patients hospitalized because of circulatory insufficiency in course of dilated cardiomyopathy.

Słowa kluczowe : reografia impedancyjna, reokardiografia, monitorowanie hemodynamiczne, impedance rheography, rheocardiography, hemodynamic monitoring,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 4
Strony : 362 – 364
Bibliografia : 1. P.R. Lichtental: Cardiopulmonary Care, Edwards Lifescience, 2002.
2. D. Payen, E. Gayat: Which general intensive care unit patients can benefit from placement of the pulmonary artery catheter?, Critical Care, vol. 10, suppl. 3, 2006, s. 7.
3. O. Godie, L. Friedl, A. Hannekum: Accuracy of beat-to-beat cardiac output monitoring by pulse contour analysis in hemodynamical unstable patients, Med. Sci. Monit. vol. 7(6), 2001, s. 1344-1350.
4. P. Peyton, B. Thompson: Agreement of an inert gas rebreathing device with thermodilution and the direct oxygen Fick method in measurement of pulmonary blood flow, Journal of Clinical Monitoring and Computing, vol. 18(5-6), 2005, s. 373-378.
5. W.G. Kubicek i in.: Development and evaluation of an impedance cardiac output system, Aerospace Med., vol. 37, 1966, s. 1208-1212.
6. J.R. Berman i in.: Transthoracic electrical impedance as a guide to intravascular overload, Arch. Surg., vol. 102, 1971, s. 61-64.
7. J.C. Denniston, L.E. Baker: Measurement of pleural effusion by electrical impedance, J. Appl. Physiol., vol. 38, 1975, s. 851-857.
8. M. Pomerantz, P. Delgado, B. Eiseman: Clinical evaluation of transthoracic electrical impedance as a guide to intrathoracic fluid volumes, Ann. Surg., vol. 171, 1970, s. 686.
9. V. Russel, J.R. Michael, J.R. Warbasse: Quantitative evaluation of a noninvasive measure of thoracic fluid volume, Am. Heart J., vol. 1, 1973, s. 83-93.
10. G.A. Water i in.: Bioelectric impedance. New developments and clinical application, Arch. Surg., vol. 4, 1971, s. 541-547.
11. B. Balestra i in.: Esophageal electrodes allow precise assessment of cardiac output by bioimpedance, Crit. Care Med., vol. 20, 1992, s. 62-67.
12. J. Mehlsen i in.: Reliability of impedance cardiography in measuring central hemodynamics, Clin. Physiol., vol. 11, 1991, s. 579-588.
13. J.C. Miller, S.M. Horvath: Impedance cardiography, Psychophysiology, vol. 15, 1987, s. 80-91.
14. C. Jewkes i in.: Non-invasive measurement of cardiac output by thoracic electrical bioimpedance: a study of reproducibility and comparison with thermodilution, Br. J. Anaesth., vol. 67, 1991, s. 788-794.
15. C. Jewkes, F. Verhoeff: Noninvasive cardiac output measurement by bioimpedance: is it reliable?, Br. J. Anaesth., vol. 63, 1989, s. 619.
16. T. Nishikawa, S. Doshi: Errors in the measurement of cardiac output by thermodilution, Canadian Journal of Anesthesia, vol. 40(2), 1993, s. 142-153.
17. K.C. Huang i in.: Stroke volume measurements by electrical bioimpedance and echocardiography in healthy volunteers, Crit. Care Med., vol. 18, 1990, s. 1274-1278.
18. A.W. Quail i in.: Thoracic resistivity for stroke volume calculation in impedance cardiography, J. Appl. Physiol., vol. 50, 1981, s. 191-195.
19. G. Pawlicki: Podstawy inżynierii medycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997.
20. A. Sherwood: Methodological guidelines for impedance cardiography, Psychophysiology, vol. 27, 1990, s. 1-23.
21. B. Przywara-Chowaniec: Wartość reokardiografii impedancyjnej w ocenie stanu hemodynamicznego i efektów farmakoterapii chorych z ciężkim uszkodzeniem funkcji lewej komory, rozprawa doktorska, Śląska Akademia Medyczna, 1993.
DOI :
Cytuj : Skrzek, A. ,Sobiech, K. ,Jonak, A. ,Dębiec-Bąk, A. ,Łukowicz, M. ,Chromik, K. ,Pilok, K. ,Pietraszewska, J. ,Damijan, Z. ,Przywara-Chowaniec, B. , Ocena przydatności reokardiografii impedancyjnej w monitorowaniu stanu hemodynamicznego pacjentów z ciężkim uszkodzeniem lewej komory. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 4/2009
facebook