Ocena skuteczności krioterapii miejscowej w leczeniu zespołu bolesnego barku

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Ocena skuteczności krioterapii miejscowej w leczeniu zespołu bolesnego barku

Autorzy :
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,
Ogiela, L.
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Nowicki, P.
Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 66, 50-369 Wrocław,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląska Akademia Medyczna, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław,
Mleczko, M.
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica -Zdrój,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław,
Abstrakty : Praca dotyczy oceny efektu terapeutycznego krioterapii u chorych z zespołem bolesnego barku. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono wyraźny wpływ krioterapii na obniżenie poziomu bólu. Stwierdzono wyraźny wpływ na zakres ruchu zginania w płaszczyźnie poprzecznej i ruchu rotacji zewnętrznej oraz niewielki wpływ na prostowanie i zginanie w płaszczyźnie strzałkowej, odwodzenie i rotację wewnętrzną.

In this work the efficacy of local cryotherapy in the treatment of painful shoulder symptom, was evaluated. The statistical analysis proved that this kind of therapy decreases the level of pain in treated patients. It was stated that mobility also increases, however it was more pronounced for lateral rotation and flexion in transverse plan than for flexion in sagittal plane, abduction and medial rotation.

Słowa kluczowe : krioterapia miejscowa, zespół bolesnego barku, local cryotherapy, painful shoulder,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 1
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Boerner, E. ,Ogiela, L. ,Nowicki, P. ,Zawadzki, M. ,Taradaj, J. ,Boerner, E. ,Mleczko, M. ,Boerner, E. , Ocena skuteczności krioterapii miejscowej w leczeniu zespołu bolesnego barku. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 1/2007
facebook