Evaluation of transcutaneous electrical stimulation of nerves and kinesitherapeutic treatment of ischias associated pain

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Ocena skuteczności przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów i zabiegów kinezyterapeutycznych w terapii przeciwbólowej w rwie kulszowej

Authors :
Przywara, S.
Department of General Surgery, University of Adelaide, Woodville Road 28, Woodville 5011, Australia,
Tokarz, A.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Stawarz, M.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 53-124 Wrocław,
Dawgul, M.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Poznak, N.
Oddział Oftalmologiczny, Centrum Medyczne MTZ, ul. Strachanovska 10, Minsk, Białoruś,
Mrugała-Przybyła, B.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej ŚAM, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom,
Boerner, E.
Wydział Fizjoterapii AWF- Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Abstract : Ostatnio obserwuje się wzrost liczby chorych z zespołem bólowym kręgosłupa. Do schorzeń tych zaliczamy także rwę kulszową. Współczesna medycyna, oprócz leczenia farmakologicznego, dysponuje szerokim wachlarzem metod fizykalnych i kinezyterapeutycznych. W pracy oceniano zastosowanie przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów i zabiegów kinezyterapeutycznych w rwie kulszowej. Stwierdzono wyraźne zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawę funkcjonalną przy równoczesnym stosowaniu zabiegów fizykoterapeutycznych oraz ćwiczeń kinezyterapeutycznych.

Recently, there are growing number of patients with low back pain syndrom, observed, among them many sciatica. Various therapeutic methods can be used including pharmacological ones, as well as physio- and kinesitherapy. In this work the application of transcutaneous nerves stimulation and kinesitherapy is evaluated. It was stated that simultaneous treatment with both mentioned above methods leads to improvement of functionality and decrease of pain level.

Keywords : rwa kulszowa, stymulacja nerwów, kinezyterapia, ischialgia, nerve stimulation, kinesitheraphy,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2001
Number : Vol. 7, nr 3-4
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Przywara, S. ,Tokarz, A. ,Stawarz, M. ,Dawgul, M. ,Poznak, N. ,Mrugała-Przybyła, B. ,Boerner, E. ,Boerner, E. , Ocena skuteczności przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów i zabiegów kinezyterapeutycznych w terapii przeciwbólowej w rwie kulszowej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 3-4/2001
facebook