Ocena skuteczności terapii metodą DBC zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa pacjentów ze zróżnicowaną aktywnością fizyczną

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Ocena skuteczności terapii metodą DBC zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa pacjentów ze zróżnicowaną aktywnością fizyczną

Autorzy :
Wysocka, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Tadeusiewicz, R.
Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl,
Bauer, J.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Biały, D.
Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Pasteura 4, 50-396 Wrocław, darekbialy@poczta.onet.pl,
Buszman, P.
Górnośląskie Centrum Medyczne, Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice,
Syrycki, M.
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Chałubińskego 6a, 50-368 Wrocław, msyrycki@anpraw.am.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Koparnika w Toruniu, ul. M. Skłodowiskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, kizterfiz@cm.umk.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydoszcz, kizterfiz@cm.umk.pl,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota, jtaradaj@slam.katowice.pl,
Hawrylak, A.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, ahawrylak1@wp.pl,
Giemza, C.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, giemza@kn.pl,
Abstrakty : Metoda DBC [Documentation Based Care) jest programem aktywnej rehabilitacji, skierowanym do osób z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa. Została wprowadzona na początku lat 90. dwudziestego wieku jako całościowa koncepcja oceny i leczenia pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Opiera się na indywidualnie dobranych programach ćwiczeń prowadzonych na specjalnie skonstruowanych do tego przyrządach. Celem ćwiczeń jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, zwiększenie zakresu ruchomości kręgosłupa, wzmocnienie mięśni przykręgosłupowych oraz poprawa sprawności i wydolności fizycznej osób z różnymi patologicznymi wzorcami bólowymi kręgosłupa.

DBC (Documentation Based Care) is a program for rehabilitation of persons suffered from chronic spinalgia. It was introduced in the early nineties of the 20th Century as a global concept of the evaluation, as well as the treatment of patients with the spinal cord ailments. It is based on the individually selected physical exercises performed by means of specially designed apparatus. The main aim of the exercises is to decrease pain ailments, increase the range of mobility within the segments of spinal cord, strengthen paravertebral muscles, as well as to improve the efficiency and physical fitness of persons suffered from various pathological pain patterns of the spinal cord.

Słowa kluczowe : kręgosłup, rehabilitacja, zespół bólowy, spine, rehabilitation, cord pain,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 3
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Wysocka, K. ,Tadeusiewicz, R. ,Bauer, J. ,Biały, D. ,Buszman, P. ,Syrycki, M. ,Łukowicz, M. ,Łukowicz, M. ,Taradaj, J. ,Hawrylak, A. ,Giemza, C. , Ocena skuteczności terapii metodą DBC zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa pacjentów ze zróżnicowaną aktywnością fizyczną. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 3/2007
facebook