Effectiveness of chosen physiotherapeutic procedures in the pain treatment in patients with cervical spondylosis

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego

Authors :
Mikołajewska, E.
Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel. + 48 607 887 707, e.mikolajewska@wp.pl,
Mikołajewski, D.
Katedra Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń,
Fiodorenko-Dumas
Zakład Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 78-40-186, z.fiodorenko@poczta.onet.pl,
Paprocka-Borowicz, M.
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Wydział Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław,
Dumas, I.
Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu AM we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław,
Konieczny, G.
Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Zakład Fizjoterapii w Ortopedii i Traumatologii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 30 99, grzegorz.konieczny@awf.wroc.pl,
Soroko, M.
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Kożuchowska 7, 51-631 Wrocław,
Ptak, A.
Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Zakład Fizjoterapii w Ortopedii i Traumatologii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 30 99,
Kuciel, N.
Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakład Rehabilitacji, Akademia Medyczna, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław,
Giemza, C.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 30 86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl,
Gajda, K.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 30 86,
Ostrowska, B.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 30 86,
Skrzek, A.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
Kuciel-Lewandowska, J.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83, jadwiga.kuciel-lewandowska@am.wroc.pl,
Paprocka-Borowicz, M.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83,
Jagucka, B.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83,
Kierzek, A.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83,
Pozowski, A.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Medyczna, 50-355 Wrocław, ul. Grunwaldzka 2, tel. +48 71 784 01 83,
Ratajczak, B.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Wychowania Fizycznego, 51-617 Wrocław, ul. Paderewskiego 35,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii. Akademia Wychowania Fizycznego, 51-617 Wrocław, ul. Paderewskiego 35,
Abstract : Jedną z wielu metod zwalczania dolegliwości bólowych towarzyszących chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego jest fizykoterapia. Fizykoterapia właściwie stosowana nie wywołuje skutków ubocznych. Chociaż istnieją naukowe podstawy wyjaśniające jej działanie, to skuteczność fizykoterapii jest często tematem dyskusji. Celem pracy jest ocena skuteczności zabiegów fizykalnych w terapii bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego. Ocenie poddano działanie elektroterapii, laseroterapii i naświetlania lampą Sollux z filtrem niebieskim stosowanych oddzielnie oraz łączonych w zestawy terapeutyczne. Badana grupa liczyła 57 osób, w tym 43 kobiety i 14 mężczyzn. Wszyscy zgłaszali dolegliwości bólowe wynikające ze zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego. Pacjentów poddano dwukrotnemu badaniu ankietowemu – pierwsze przeprowadzono w dniu rozpoczęcia terapii, drugie w dniu jej zakończenia. Do oceny skuteczności leczenia wykorzystano kwestionariusz NDI (Neck Disability Index). Po terapii w badanej grupie zaobserwowano zmniejszenie poziomu bólu oraz poprawę w codziennym funkcjonowaniu pacjentów. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że fizykoterapia stosowana w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego stanowi skuteczną metodę walki z bólem. Wyniki badania wskazują również, że umiejętne łączenie wybranych zabiegów fizykalnych pozwala uzyskać większy efekt przeciwbólowy niż w przypadku stosowania pojedynczego zabiegu.

Physiotherapy is used to combat the pain symptoms in patients with the degenerative cervical spine disease. Properly applied physiotherapy has no side effects. In spite of many scientific research, the efficiency of physiotherapy is often doubted. The aim of this work is to evaluate the efficiency of the physical procedures in the therapy of pain in the degenerative cervical spine disease. The following procedures were applied: electrotherapy, laser therapy and Sollux with blue filter, as single treatment and combined. There were 57 patients included in to the trial: 43 women and 14 men with pain symptoms due to the degenerative cervical spine disease. As an evaluation tool a questionnaire NDI (Neck Disability Index) – at the beginning and at the end of the therapy, was used to evaluate the efficiency of the treatment. After the therapy, the decrease of the pain level and the improvement of everyday functioning of the patients, was observed. The obtained results demonstrated that physiotherapy used in the treatment of the degenerative cervical spine disease is an effective method of pain alleviation. The results demonstrate also that proper combinations of physical procedures allow to achieve a better analgesic effect compare to the single procedure.

Keywords : leczenie bólu, choroba zwyrodnieniowa, kręgosłup szyjny, fizykoterapia, pain therapy, degenerative disease, cervical spine, physical therapy,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2012
Number : Vol. 18, nr 3
Page : 194 – 199

Bibliography
: 1. I. Demczyszak, Z. Wrzosek: Współczesne metody elektroterapii bólu ze szczególnym uwzględnieniem przezskórnej elektro-neuro-stymulacji TENS, Fizjoterapia, vol. 9(3), 2001, s. 48-53.
2. J. Taradaj: Lasery w medycynie i rehabilitacji, Fizjoterapia, vol. 9(4), 2001, s. 28-36.
3. A. Raczkiewicz-Papierska, A. Bachta, M. Zagrodzka: Patologia kręgosłupa szyjnego, Reumatologia, vol. 43, 2005, s. 586-592.
4. M. Łukowicz, M. Weber-Zimmermann, A. Marszałek: Wpływ biostymulacji laserowej na parametry przewodnictwa w nerwie pośrodkowym, Balneologia Polska, vol. 4, 2007, s. 12-18.
5. J. Wordliczek, J. Dobrogowski: Zespoły bólowe narządu ruchu. Bóle kręgosłupa, PZWL, Warszawa 2008.
6. J. Kujawa, A. Pyszora: Zastosowanie elektroterapii w leczeniu bólu, Pol. Med. Paliat, vol. 2(3), 2003, s. 167-173.
7. H.C. Diener, C. Maier: Leczenie bólu, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2005.
8. J. Wordliczek, J. Dobrogowski: Leczenie bólu, PZWL, Warszawa 2007.
9. T. Mika, W. Kasprzak: Fizykoterapia, PZWL, Warszawa 2004.
10. J. Kiwerski: Rehabilitacja medyczna, PZWL, Warszawa 2005.
11. T.M. Domżał: Ból przewlekły – problemy kliniczne i terapeutyczne, Pol. Przegl. Neurol, vol. 4(1), 2008, s. 1-8.
12. T.M. Domżał: Kliniczne podstawy badania i oceny bólu – wprowadzenie do tematu, Pol. Przegl. Neurol, 2007, vol. 3(4), s. 211-215.
13. J. Łazowski: Podstawy fizykoterapii, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2002.
14. Canadian Memorial Chiropractic College: The Neck Disability Index, http://www.cmcc.ca/cmcc/ACADEMICPROGRAMS/UndergraduateEducation/tabid/123/itemId/420/Default.aspx (dostęp: 2008-10-13).
15. S. Bańburski, J. Budzyński, M. Krajnik, A. Pyszora: Działanie przeciwbólowe przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów o wysokiej częstotliwości (H-F TENS). Badanie pilotażowe chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi narządu ruchu, Pol. Med. Paliat, vol. 5(3), 2006, s. 120-125.
16. E. Boerner, H. Podbielska, M. Nestorowicz: Badanie skuteczności laseroterapii i elektroterapii w chorobach zwyrodnieniowych narządu ruchu, Fizjoterapia, vol. 7(4), 1999, s. 28-35.
17. P. Lisiński, A. Jachowska, W. Samborski: Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu wysunięć krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, Fizjoterapia Polska, vol. 39-40(6), 2006, s. 222-227.
18. I. Demczyszak, Z. Wrzosek, W. Hagner: Badania nad przydatnością elektroterapii w leczeniu osób z objawami bólu przewlekłego w przebiegu zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających kręgosłupa, Fizjoterapia Polska, vol. 5(1), 2005, s. 25-30.
19. M. Bielińska: Ocena skuteczności leczenia fizjoterapeutycznego chorych ambulatoryjnych z zespołami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa, Kwart. Ortop, vol. 2, 2008, s. 173-183.
20. M. Dwornik, D. Białoszewski, W. Kiebzak, M. Łyp: Korelacja wybranych elementów badania przedmiotowego ze skutecznością leczenia fizjoterapeutycznego u pacjentów z przewlekłymi bólami krzyża, Ortop. Traum. Reh, vol. 3(6), 2007, s. 297-309.
21. G. Gałuszka, R. Gałuszka, P. Ochwanowski, A. Ochwanowska: Elektroterapia w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, Kwart. Ortop, vol. 2, 2005, s. 102-104.
22. A. Kwolek, M. Szydełko, K. Kołodziej: Wytyczne postępowania w zespole bólowym kręgosłupa szyjnego, Postęp. Rebab, vol. 18(3), 2004, s. 23-25.
23. L. Michalska, A. Straburzyńska-Lupa: Badania skuteczności przeciwbólowego działania wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, Now. Lek, vol. 69(9), 2000, s. 780-789.
DOI :
Qute : Mikołajewska, E. ,Mikołajewski, D. ,Fiodorenko-Dumas ,Paprocka-Borowicz, M. ,Dumas, I. ,Konieczny, G. ,Soroko, M. ,Ptak, A. ,Kuciel, N. ,Giemza, C. ,Gajda, K. ,Ostrowska, B. ,Skrzek, A. ,Kuciel-Lewandowska, J. ,Paprocka-Borowicz, M. ,Jagucka, B. ,Kierzek, A. ,Pozowski, A. ,Ratajczak, B. ,Boerner, E. ,Boerner, E. , Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 3/2012
facebook