Ocena stanu innowacyjności i warunków rozwoju przemysłu wyrobów medycznych w Polsce

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Ocena stanu innowacyjności i warunków rozwoju przemysłu wyrobów medycznych w Polsce

Autorzy :
Gacek, A.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118, adamg@itam.zabrze.pl,
Bąk, P.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118,
Blacha-Stachowicz, B.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118,
Augustyniak, P.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, 30-962 Kraków, al. Mickiewicza 30,
Liebert, A.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, 02-109 Warszawa, ul. Trojdena 4,
Podbielska, H.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Maniewski, R.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, 02-109 Warszawa, ul. Trojdena 4,
Abstrakty : W pracy podjęto próbę identyfikacji potencjału badawczego i technologicznego-produkcyjnego producentów wyrobów medycznych. Mając na względzie te grupę firm, przeprowadzono analizę SWOT, która była podstawą do oszacowania poziomu innowacyjności producentów wyrobów medycznych w Polsce. W tej analizie szczególną uwagę zwrócono na firmy z obszaru zaawansowanych technologii w dziedzinie inżynierii medycznej. Jako rezultat dokonanych analiz wskazano istotne bariery rozwoju innowacyjności w sektorze produkcji wyrobów medycznych. Określone zostały również uwarunkowania i perspektywy rozwojowe tego sektora w ciągu najbliższych lat.

The presented work is an attempt to identify research and technological potential of Polish producers, active on market of medical products, especially specializing in the medical devices. The SWOT analysis was performed in order to estimate the innovation level in this sector. The special emphasis was placed on advanced technologies in the field of Biomedical Engineering. The limitations of the innovation development, were pointed out, along with perspectives and conditions for further expansion in the nearest future.

Słowa kluczowe : wyrób medyczny, innowacyjność, perspektywy rozwoju, medical instrumentation, innovations, development trends,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2013
Numer : Vol. 19, nr 4
Strony : 165 – 175
Bibliografia : 1 Trzecia edycja Podręcznika Oslo (OECD, Eurostat 2008), http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96019.asp?soid= 7FCC92B1D36247E1BD8F1E5603D32C21
2 M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki: Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, IBS, Warszawa 2012.
3 Innovation Union Scoreboard 2013, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
4 Stan i perspektywy rozwoju technologii medycznych w Polsce, (red.) J.M. Wójcicki i P. Ładyżyński, projekt Foresight: „System Monitorowania i Scenariusze Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce”, Warszawa 2008.
5 Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz; Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa, wrzesień 2013, www.mg.gov.pl/files/upload/8438/RoP2013_na_str_20130913_w_ost.pdf
6 Strategia Innowacyjności i Efektowności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” Ministerstwo Gospodarki Analiz Warszawa, styczeń 2013, www.mg.gov.pl/files/upload/17492/Strategia.pdf
7 http://www.mg.gov.pl/files/upload/8438/MSP.2.2013.pdf
8 Projekt „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” został zrealizowany w pierwszym kwartale 2009 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum złożone z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki (Koordynator), Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz SMG/KRC Poland Media S.A.
DOI :
Cytuj : Gacek, A. ,Bąk, P. ,Blacha-Stachowicz, B. ,Augustyniak, P. ,Liebert, A. ,Podbielska, H. ,Maniewski, R. , Ocena stanu innowacyjności i warunków rozwoju przemysłu wyrobów medycznych w Polsce. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 19, nr 4/2013
facebook