Ocena zaawansowania choroby próchnicowej zębów stałych za pomocą urządzeń Diagnodenti Diagnodent Pen 2190

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Ocena zaawansowania choroby próchnicowej zębów stałych za pomocą urządzeń Diagnodenti Diagnodent Pen 2190

Autorzy :
Paprocka-Borowicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej,ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, +48 (0) 42 272 18, e.ciejka@wompcpl.eu,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
Szyguła, R.
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76 45-758 Opole, tel. +48 (0) 77 400 04 50, r.szygula@po.opole.pl,
Kielnar, R.
Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a,35-205 Rzeszów, tel. +48 (0) 17 872 19 20, kielnarrenata@o2.pl,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 90, ewa.boerner@awf.wroc.pl,
Socha, A.
Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorska Akademia Medyczna, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 (0) 91 466 16 73, zpropst@sci.pam.szczecin.pl,
Abstrakty : Diagnodent to laserowe urządzenie diagnostyczne, służące do wykrywania patologicznych zmian szkliwa i zębiny w obrębie bruzd na powierzchniach stycznych oraz gładkich. Aparat ten wykorzystuje zjawisko fluorescencji. Cyfrowa analiza sygnału fluorescencji pozwala na ocenę stanu mineralizacji badanej powierzchni. Badanie takie jest szybkie, bezbolesne i nieinwazyjne. Celem pracy było porównanie urządzeń Diagnodent i Diagnodent Pen. Oceniano czułość wykrywania w zależności od stopnia zaawansowania choroby próchnicowej w bruzdach zębów stałych przedtrzonowych. Scharakteryzowano również walory użytkowe obu urządzeń. Materiał badawczy stanowiły bruzdy 40 zębów przedtrzonowych górnych i dolnych. Do badań zakwalifikowano wyłącznie zęby nieleczone stomatologicznie. Do oceny stanu twardych tkanek zęba w obrębie bruzd zastosowano urządzenie Diagnodent (KaVo) i Diagnodent Pen (KaVo). Diagnostykę prowadzono przed oczyszczeniem powierzchni żujących ze złogów nazębnych oraz po ich usunięciu. Poziom zaawansowania choroby próchnicowej oceniano wg skali Hibsta i Paulusa.

Diagnodent is a laser diagnostic apparatus used for detecting dentine and enamel lesions at grooves, occlusal and interproximal surfaces. The diagnosis is based on the fluorescence phenomena. Digital analysis of fluorescence signal enables the evaluation of the mineralization degree. The diagnostic procedure is simple, fast, painless and non-invasive. In this study, the 40 teeth were examined. The research material was composed of groove of upper and lower untreated premolar teeth. Diagnodent and Diagnodent Pen systems were used in the diagnosis. Measurements were performed both, before and after cleaning of occlusal teeth surfaces by removing dental deposits. For estimation of progression of caries in permanent teeth, the scale according to Hibst and Paulus was used.

Słowa kluczowe : bezinwazyjna diagnostyka w stomatologii, fluorescencja, non-invasive diagnostics in dentistry, fluorescence, caries disease,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 3
Strony : 235 – 237
Bibliografia : 1. J. Szymańska, H. Markiewicz: Nowoczesna diagnostyka rentge-nowska stomatologii, Mag. Stomat., vol. 11, 2001, s. 10-16.
2. K. Opalko, H. Markiewicz: Zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne w diagnostyce stomatologicznej, Twój Mag. Med., vol. 12, 2001, s. 12-18.
3. K. Opalko: Wartość diagnostyczna zdjęć zębowych skrzydłowo-zgryzowych w wykrywaniu próchnicy stycznych powierzchni zębów stałych, Nowa Stomat., vol. 3, 1998, s. 7-9.
4. T.K. Różyło: Rentgenodiagnostyka próchnicy powierzchni stycznych zębów, Przegl. Stomat. Wieku Rozw., vol. 4, 1996, s. 1.
5. P. Skomro, J. Balcerzak: Współczesne możliwości wczesnej diagnostyki choroby próchnicowej za pomocą aparatu DIAGNOdent pen, As Stamat., vol. 1, 2009, s. 24-28.
6. M. Kruszyńska-Rosada, M. Borysewicz-Lewicka: Wykrywalność próchnicy powierzchni żujących za pomocą fluorescencji laserowej, Mag. Stomat., vol. 4, 2000, s. 50-52.
7. A. Mielczarek, M. Kwaśny: Charakterystyka spektralnai mikroanalityczna szkliwa z wczesnymi zmianami próchnicowymi, Stomat. Współczesna, vol. 6, 2002.
8. J. Dethloff: Rola laserodiagnostyki w monitorowaniu wczesnych zmian próchnicowych, Mag. Stomat., vol. 11, 2000, s. 26.
9. A. Mielczarek i in.: Diagnozowanie zmian próchnicowych z wykorzystaniem techniki laserowej. Badanie porównawcze „in vitro”, Stomat. Współczesna, vol. 2, 2000, s. 13-17.
10. J. Dethloff: Diagnostyka laserowa próchnicy – nowe możliwości, Mag. Stomat., vol. 4, 2000, s. 606.
11. R. Hibst i in.: Detection of occlusal caries by laser fluorescence: basic and clinical investigations, Medical Laser Application, vol. 16, 2001, s. 205-213.
12. R. Hibst: Optische BeMethoden zur Kariesdiagnose, ZWR,vol. 108, 1999, s. 50-55.
13. A. Borutta, R. Heinrich: Czy tylko lusterko i zgłębnikw rozpoznaniu próchnicy?, Mag. Stomat., vol. 6, 1991, s. 27.
14. C. Longbottom, N. B. Pitts, A. Lussi, E. Reich: Histological validation of vivo measurements using DIAGNOdent Device:A three centre study, Caries Res., vol. 27, 1999, s. 409.
15. R. Hibst, R. Gall: Development caries detector, Caries Res., vol. 32, 1998, s. 294.
16. C. Longbottom, N.B. Pitts, A. Luissi, E. Reich: In vitro validity of new laser-based caries detection device, J Dent Res.,vol. 77, 1998, s. 766.
17. E. Reich, F. Al Marrawi, N.B. Pitts, A. Lussi: Clinical validation of a laser caries diagnostic system, Caries Res., vol. 32, 1998, s. 297.
18. M. Sroczyk: Wykorzystanie diagnostyki laserowej oraz metody abrazji powietrznej w profilaktyce choroby próchnicowej zębów oraz utrzymaniu materiału wypełniającego bruzdę, Praca doktorska, Szczecin 2006.
DOI :
Cytuj : Paprocka-Borowicz, M. ,Ciejka, E. ,Zalewski, P. ,Szyguła, R. ,Kielnar, R. ,Boerner, E. ,Socha, A. , Ocena zaawansowania choroby próchnicowej zębów stałych za pomocą urządzeń Diagnodenti Diagnodent Pen 2190. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 3/2009
facebook