The evaluation of skin temperature variability within the lower extremities after bio-theramal inserts application

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Ocena zmienności temperatury skóry w obrębie kończyn dolnych po zastosowaniu wkładek biotermicznych Piokal

Authors :
Wysocka, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Tadeusiewicz, R.
Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl,
Bauer, J.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Biały, D.
Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Pasteura 4, 50-396 Wrocław, darekbialy@poczta.onet.pl,
Buszman, P.
Górnośląskie Centrum Medyczne, Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice,
Syrycki, M.
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Chałubińskego 6a, 50-368 Wrocław, msyrycki@anpraw.am.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Koparnika w Toruniu, ul. M. Skłodowiskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, kizterfiz@cm.umk.pl,
Abstract : Bodźce cieplne o słabym nasileniu i długim czasie działania poprzez mechanizmy termoregulacyjne wpływają na poprawę krążenia, dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych: letniczek, naczyń włosowatych, żył skóry, tkanki podskórnej oraz otwieranie się nieczynnych w normalnej temperaturze naczyń włosowatych. Zmiany te powodują znaczny wzrost ukrwienia skóry. Dochodzi do zwiększenia dyfuzji poprzez ściany naczyń włosowatych, poprawę przemiany materii. Powoduje to pobudzenie części przywspót-czulnej układu nerwowego, który wpływa na pracę narządów wewnętrznych, układu oddechowo-krążeniowego, ale daje też poczucie dobrostanu i odprężenia. Dostarczone ciepło pobudza reakcje immunologiczne, w przypadku wyższych energii są one hamowane. Celem pracy była ocena zmian temperatury skóry w wybranych punktach na stopie, podudziu i udzie po zastosowaniu ekranizujących wkładek termicznych. Badania przeprowadzono na czterech grupach pacjentów: trzech zdrowych, po urazie rdzenia kręgowego, z zaburzeniami krążenia obwodowego, oraz grupie kontrolnej (placebo). Uzyskano pozytywne wyniki w postaci wzrostu temperatury w badanych punktach, zwłaszcza u osób zdrowych w porównaniu z grupą placebo, jak również w pozostałych grupach w mniejszym zakresie. Wśród efektów subiektywnych odnotowano w grupie pacjentów z cukrzycą uczucie “ciepłych stóp”, we wszystkich grupach, z wyłączeniem placebo, większość pacjentów zgłaszała uczucie ciepła, ewentualnie mrowienia.

Thermal long term low-intensity stimulus through the thermoregulation mechanisms influences blood circulation, causing dilatation of blood vessels; arterial capillary, arteriole, skin and sub skin veins, opening of closed in normal circumstances capillaries. Local hyperemia of skin is observed. Metabolism and a diffusion through the capillaries increases. Parasympathetic nervous system is stimulated, what influences internal organs and a circulatory system, leading to body relaxation and good mood. A little amount of heat may stimulate immunological reactions, whereas to much heat inhibits this response. The aim of this work was to evaluate the fluctuations of skin temperature in some points of foot, shank and thigh after biother-mal inlay application. This biothermal inlay has a specific screen property. The test were conducted in four group of subjects: healthy, paraplegic and tetraplegic, with circulatory problems in lower limbs and placebo. We observed the increase in skin temperature in all groups, except placebo, however especially in the healthy subjects. “Warm leg signs”, were observed, especially in patients with diabetes.

Keywords : wkładka biotermiczna, bodziec termiczny, mikrokrążenie, bio-thermal inserts, thermal simulus, microcirculation,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 3
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Wysocka, K. ,Tadeusiewicz, R. ,Bauer, J. ,Biały, D. ,Buszman, P. ,Syrycki, M. ,Łukowicz, M. ,Łukowicz, M. , Ocena zmienności temperatury skóry w obrębie kończyn dolnych po zastosowaniu wkładek biotermicznych Piokal. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 3/2007
facebook