Oddziaływanie antybakteryjne nanocząstek srebra otrzymanych z surowców naturalnych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Oddziaływanie antybakteryjne nanocząstek srebra otrzymanych z surowców naturalnych

Autorzy :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl,
Nowak, G.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosvelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 60 13, itam@itam.zabrze.pl,
Jeka, S.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela, Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych chorób Tkaniku Łącznej, ul. K. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. +48 606 42 59 99, s.jeka@wp.pl,
Bolewski, A.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, andrzej.bolewski@fis.agh.pl,
Pięciak, T.
Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 28 42, 617 47 12, pieciak@agh.edu.pl,
Zarychta, P.
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, tel. +48 32 237 17 83, 237 17 83, 237 10 40, piotr.zarychta@polsl.pl,
Augustyniak, E.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, tel. +48 12 417 29 56, ewaa@agh.edu.pl,
Wysocka-Król, K.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Buzalewicz, I.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, igor.buzalewicz@pwr.wroc.pl,
Augustyniak, P.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyki, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 47 12, august@agh.edu.pl,
Zaborowska, K.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, tel. +48 68 328 26 19, nelutekkochany@wp.pl,
Młyńczak, M.
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, marcel.mlynczak@gmail.com,
Filik, J.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Prof. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra, j.filik@wp.pl,
Guzik, K.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, kguzia@wp.pl,
Abstrakty : W artykule przedstawiono badania związane z antybakteryjnym oddziaływaniem nanocząstek srebra otrzymanych z wykorzystaniem ekstraktu z liści magnolii, jako reduktora Ag+; do Ag0;. Do scharakteryzowania otrzymanego nanosrebra użyto skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM – Scanning Electron Mikroskopy) oraz rentgenowskiego mikroanalizatora składu (EDS – Energy Dispersive X-ray Spectroscopy). Średnia wielkość cząstek wynosiła ok. 33±5 nm. Zastosowana metoda wytwarzania nanocząstek srebra jest przyjazna dla środowiska, ekologiczna, zapewnia efektywną redukcję, porównywalną do metod chemicznych. Wytworzone nanocząstki srebra wykazują oddziaływanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze.

The article presents the biological synthesis of silver nanoparticles, derived from the extract of magnolia leaves, as a reducer of Ag+; do Ag0; silver ions. The obtained silver nanoparticles were characterized by means of scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). The average particle size is about 33± 5nm. The method to obtain nanoparticles is environmentally friendly, uses organic substrates, provides rapid reduction, comparable to chemical methods. The final product shows antibacterial effect.

Słowa kluczowe : nanotechnologia, nanocząstka srebra, silver, metoda biologiczna, nanotechnology, silver nanoparticle, srebro, biological method,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 2
Strony : 139 – 143
Bibliografia : 1. M.J. Pike-Bieguśski: Nanotechnologia w medycynie i farmacji, Lek w Polsce, vol. 15(9), 2005, s. 30-37.
2. http://www.mydelkoznanosrebrem.pl/nanosrebro.php/
3. K. Kotełko, L. Sedloczek, T. Lachowicz: Biologia bakterii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1977.
4. M.J. Pike-Biegunski: Nanotechnologia w medycynie i farmacji, Lek w Polsce, vol. 15(9), 2005, s. 30-37.
5. M.J. Pike-Biegunski: Nanotechnologia w medycynie i farmacji cz.2, Lek w Polsce, vol. 15(11), 2005, s. 98-103.
6. E.M. Szewczyk: Diagnostyka bakteriologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN.
7. http://www.focus.pl/cywilizacja/zobacz/publikacje/kleska-hipo-kratesa/
8. J.Y. Song, B.S. Kim: Rapid biological synthesis of siloer nanoparticles usingplant leafextracts, Bioprocess Biosyst Eng, vol. 32,2009, s. 79-84.
9. S. Shiv Shankar, A. Rai, A. Ahmad, M. Sastry: Rapid synthesis of Au, Ag, and bimetallic Au core-Ag shell nanoparticles using Neem (Azadirachta indica) leaf broth, Journal of Colloid and Interface Science, vol. 275, 2004, s. 496-502.
10. M. Sathishkumar, K. Sneha, Y.-S. Yun: lmmobilization of siloer nanoparticles synthesized using Curcuma longa tuber powder and extract on cotton cloth for bactericidal actioity, Bioresource Technology, vol. 101, 2010, s. 7958-7965.
DOI :
Cytuj : Mrowiec, J. ,Awrejcewicz, J. ,Nowak, G. ,Jeka, S. ,Bolewski, A. ,Pięciak, T. ,Zarychta, P. ,Augustyniak, E. ,Wysocka-Król, K. ,Buzalewicz, I. ,Augustyniak, P. ,Zaborowska, K. ,Młyńczak, M. ,Filik, J. ,Guzik, K. , Oddziaływanie antybakteryjne nanocząstek srebra otrzymanych z surowców naturalnych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook