The effect of low temperatures on human body – advantages of cryotherapy

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Oddziaływanie niskich temperatur na organizm ludzki, czyli o zaletach krioterapii

Authors :
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Witelona 25a, 51-617 Wrocław,
Ogiela, L.
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Nowicki, P.
Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie, 66, 50-369 Wrocław,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląska Akademia Medyczna, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław,
Mleczko, M.
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica -Zdrój,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław,
Raczkowski, J.
I Katedra Ortopedii I Traumatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź,
Giemza, C.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Abstract : Krioterapia ogólnoustrojowa wykorzystuje fizjologiczne reakcje ustroju ludzkiego na krańcowo niskie temperatury. Do najważniejszych efektów należy zaliczyć działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, obniżające wzmożone napięcie mięśni szkieletowych. Jest metodą stosowaną w medycynie, sporcie i odnowie biologicznej. Dzięki swojemu dobroczynnemu działaniu oraz wysokiej skuteczności zyskuje coraz większą popularność w Polsce, a także w innych krajach.

Systemie cryotherapy is based on physiological reaction of human organism on extremely low temperatures. The main therapeutic results include analgesic and anti-inflammatory effects and reduction of skeletal muscle tension. This method is important in rehabilitation process, sport medicine and may be valuable contribution to general fitness.

Keywords : krioterapia, niska temperatura, cryotherapy, low temperature,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 1
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Boerner, E. ,Ogiela, L. ,Nowicki, P. ,Zawadzki, M. ,Taradaj, J. ,Boerner, E. ,Mleczko, M. ,Boerner, E. ,Raczkowski, J. ,Giemza, C. ,Giemza, C. , Oddziaływanie niskich temperatur na organizm ludzki, czyli o zaletach krioterapii. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 1/2007
facebook