Określenie różnic wartości wskaźników struktury osteoporotycznych i koksartrycznych próbek tkanki beleczkowej głowy kości udowej

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica
Tytuł artykułu : Określenie różnic wartości wskaźników struktury osteoporotycznych i koksartrycznych próbek tkanki beleczkowej głowy kości udowej

Autorzy :
Andrejkiv, O.
Ivan Franko National University of L'viv, 1, Universytetska str., Lviv, 79000, Ukraine, andreykiv@ipm.lviv.ua,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, awrejcew@p.lodz.pl,
Bogdanovič, P.
Belorusskij gosudarstrennyj transporta, ul'. Kirova 34, 246653, Gomel', Belarus', bogdanovich@belsut.gomel.by,
Daunys, M.
Machine Design Department, Kaunas University of Technology, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lithuania, mykolas.daunys@ktu.lt,
Daunys, M.
Machine Design Department. Kaunas University of Technology, Kestucio 27. 44312Kaunas, Lithuania, mykolas.daunys@ktu.lt,
Derpeński, Ł.
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, derpik@pb.bialystok.pl,
Ganczarski, A.
Katedra Mechaniki Ciał Odkształcalnych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, artur.ganczarski@pk.edu.pl,
Kaleta, J.
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska, ul. Mariana Smołuchowskiego 25, 50-370 Wrocław, jerzy.kaleta@pwr.edu.pl,
Karolczuk, A.
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, karol@po.opole.pl,
Kulczycki-Żyhajło, R.
Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, ksh@pb.edu.pl,
Litewka, A.
Departamento da Eneenkaria Civil, Universidade da Beira Interior, Caicada Fonte do Lameiro, 6200-358 Covilha, Portugal, litewka@ubi.pt,
Mazurkiewicz, A.
Katedra Podstaw Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Przvrodniczy, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, fanzipkm@utp.edu.pl,
Abstrakty : W pracy przedstawiono wyniki badań mikrotomograficznych próbek kości gąbczastej osteoporotycznej i koksartrycznej w postaci wartości ośmiu wskaźników oceny struktury. Stwierdzono różnice tych wartości dla obu badanych populacji jeżeli chodzi o wartości średnie, i duże podobieństwo dla względnego odchylenia standardowego. Analiza statystyczna opatia na badaniu wykresów kwantylowych wyłoniła te ze wskaźników, które ze względu no możliwość dokonywania ocen porównawczych są najistotniejsze.

In the work presented results of microtomographic investigations of samples of osteoporosis and coxarthrosis trabecular bone. Presented walue of eight coefficients structure the bone. Ascertained differences between average values and large similarity for relative standard deviations – SDW. for both examined population. Statistical analysis based on investigation of quantile graphs pointed these coefficients, which are die most essential from point of view of executing of comparative estimations.

Słowa kluczowe : kość, badanie mikrotomograficzne, tkanka beleczkowa, tkanka kostna, microtomographic investigations, bone, bone tissue,
Wydawnictwo : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 1, no. 1
Strony : 59 – 62
Bibliografia : 1. Badurski J., Boczoń S., Sawicki A. (1994), Osteoporoza, Wydawnictwo OSTEOPRINT, Białystok.
2. Będziński R., Ścigała K., Ostrowska A., Mazurkiewicz A. (2005), Badanie własności mechanicznych i histomorfometrycznych tkanki kostnej kości udowej człowieka, Inżynieria Biomateriałów, Nr 47-53.
3. Będziński R. (1997), Biomechanika Inżynierska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
4. Covin S. (1999), Bone mechanics handbook-second edition, CRC Press, New York.
5. Gawlik R., Pluskiewicz W. (1994), Zapobieganie osteoporozie w okresie dojrzewania przed uzyskaniem szczytowej masy kostnej, Postępy Osteoartrologii, Nr 6, Białystok.
6. Hahn M., Vogel M. (1992), Trabecular bone pattern factor-a new parameter for simple quantification of bone architecture, Bone, Vol. 13.
7. Keyak J., Rossi S. (1997), Prediction of femoral fracture load using automated finite element modeling, J. Biomech., Vol. 31.
8. Mazurkiewicz A. (2006), Badanie wpływu wybranej struktury na jej wytrzymałość jako element diagnozowania nośności kości, Rozprawa doktorska, ATR, Bydgoszcz.
9. Parfitt M., Drezner M. (1987), Bone histomorphometry: Standarization of nomenclature, symbols and units, J. Bone Miner. Res., Vol. 2.
10. Parfitt M., Mathews C. (1983), Relatioship beetwen surface, volume and thickness of iliac trabecular bone in aiging and in osteoporosis, J. Clinic. Invest., Vol. 72.
11. Stauber M., Müller R. (2006), Volumetric spatial decomposition of trabecular bone into rods and plates. A new method for local bone morphometry, Bone, Vol. 38, No 4.
12. Szala J. (1980), Ocena trwałości zmęczeniowej elementów maszyn w warunkach obciążeń losowych i programowanych, Zeszyty Naukowe nr 79, Mechanika 22, Wyd. Uczelniane ATR, Bydgoszcz.
13. Yuehuei H., Draughn R. (1999), Mechanical testing of bone and the bone-implant interface, CRC Press, New York.
DOI :
Cytuj : Andrejkiv, O. ,Awrejcewicz, J. ,Bogdanovič, P. ,Daunys, M. ,Daunys, M. ,Derpeński, Ł. ,Ganczarski, A. ,Kaleta, J. ,Karolczuk, A. ,Kulczycki-Żyhajło, R. ,Litewka, A. ,Mazurkiewicz, A. , Określenie różnic wartości wskaźników struktury osteoporotycznych i koksartrycznych próbek tkanki beleczkowej głowy kości udowej. Acta Mechanica et Automatica Vol. 1, no. 1/2007
facebook