Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Oprogramowanie ciągłego nadzoru kardiologicznego

Authors :
Pisz, K.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl,
Cieślar, G.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Batorego 15, 41902 Bytom, cieslar@sum.edu.pl,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej ŚAM w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota, taradaj@sum.edu.pl,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Wołoska 137, 02-507 Warszawa,
Abstract : Zagadnienie automatycznej interpretacji elektrokardio-gramu jest obecne w literaturze światowej, a także w praktyce klinicznej od ponad 40 lat. Artykuł omawia najnowsze koncepcje symulacji ciągłej opieki lekarza kardiologa nad pacjentem w ruchu. Optymalizacja architektury oprogramowania w oparciu o analizę ryzyka i propagacji błędu prowadzi do powstania systemu diagnostycznego i umożliwia funkcjonalną adaptację rejestratora zdalnego dzięki możliwości wymiany oprogramowania. Przedstawiono także projekt systemu interpretacyjnego, opartego na zróżnicowanej zmienności poszczególnych parametrów diagnostycznych, w którym przetwarzanie sygnału inicjowane jest przez asynchroniczne zdarzenia. Celem tych koncepcji jest upodobnienie automatycznego procesu analizy EKG do sposobu interpretacji dokonywanej przez człowieka. Jakość diagnostyki w systemach mobilnych podobna jest do jakości osiąganej w systemach stacjonarnych, przy czym zredukowane zostaje wykorzystanie bezprzewodowego kanału transmisyjnego.

Keywords : kardiologia, nadzór kardiologiczny, oprogramowanie, pacjent, software, patient, cardiology,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 2
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Pisz, K. ,Dębiec-Bąk, A. ,Damijan, Z. ,Cieślar, G. ,Taradaj, J. ,Zawadzki, M. ,Zawadzki, M. , Oprogramowanie ciągłego nadzoru kardiologicznego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 2/2007
facebook