Journal : Acta Energetica
Article : Optimal Control of a Wind Farm Group Using the WindEx System

Authors :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kocejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Wydra, M.
Lublin University of Technology, m.wydra@pollub.pl,
Jędrychowski, R.
Lublin University of Technology, r.jedrychowski@pollub.pl,
Abstract : The aim of this paper is to present achievements obtained in implementing the framework project N R01 0021 06 in the Power System Department of Lublin University of Technology. The result of the work was “A system of optimal wind farm power control in the conditions of limited transmission capabilities of power networks”, which one of two main modules is a state estimator. The featured wind farm control system was integrated with a SCADA dispatcher system WindEx using the WebSVC service.

W artykule autorzy przedstawili układ optymalnej regulacji farm wiatrowych, który zintegrowano z systemem dyspozytorskim WindEx poprzez usługę WebSVC. Celem publikacji jest przedstawienie efektu prac projektu badawczo-rozwojowego N R01 0012 06 w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń Politechniki Lubelskiej. W ich wyniku powstał układ optymalnej regulacji mocy farm wiatrowych w warunkach ograniczonych możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycznych, którego najważniejsze moduły obliczeniowe stanowią estymator stanu i optymalizator, współpracujące z systemem SCADA.

Keywords : estymacja stanu, optymalizacja, SCADA, state estimation, optimization, SCADA,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2014
Number : nr 3
Page : 66 – 78

Bibliography
: 1. Kacejko P., Wydra M., Energetyka wiatrowa w Polsce – analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływania na warunki pracy jednostek konwencjonalnych Wind power generation in Poland – analysis of potential balance constraints, and impact on operating conditions of conventional units , Rynek Energii, 2011, issue 2(93), pp. 25–30.
2. Kremens Z., Sobierajski M., Analiza systemów elektroenergetycznych Analysis of power systems, Warsaw 1996.
3. Kacejko P. , Generacja rozproszona w systemie elektroenergetycznym Distributed generation in the power system, Lublin 2004.
4. Kacejko P. , Machowski J., Pijarski P., Redukcja kąta załączenia w operacjach łączeniowych sieci przesyłowej Standing phase angle reduction in transmission grid switching operations, Rynek Energii, 2011, issie 5(96), pp. 24–35.
5. Kacejko P. et al., Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną Modeling wind farms interoperability with power grid, Rynek Energii, 2012, issue 1(98), pp. 28–32.
DOI :
Qute : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. ,Kocejko, P. ,Wydra, M. ,Jędrychowski, R. ,Jędrychowski, R. , Optimal Control of a Wind Farm Group Using the WindEx System. Acta Energetica nr 3/2014
Facebook