Optimisation of Cable Cross in Medium Voltage Networks of a Wind Farm

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Optimisation of Cable Cross in Medium Voltage Networks of a Wind Farm

Autorzy :
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.bajor@ien.gda.pl,
Kosmecki, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch, m.kosmecki@ien.gda.pl,
Wilk, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Branch. Gdańsk University of Technology, m.wilk@ien.gda.pl,
Hyrzyński, R.
ENERGA SA, rafal.hyrzynski@energa.pl,
Karcz, M.
ENERGA SA, michal.karcz@energa.pl,
Lemański, M.
ENERGA SA, marcin.lemanski@energa.pl,
Lewandowski, K.
ENERGA SA, karol.lewandowski@energa.pl,
Nojek, S.
ENERGA SA, sebastian.nojek@energa.pl,
Kornatka, M.
Częstochowa University of Technology, kornatka@el.pcz.czest.pl,
Korniluk, W.
Białystok University of Technology, korniluk@pb.edu.pl,
Petelski, P.
Białystok University of Technology, petp@o2.pl,
Kowalak, R.
Gdańsk University of Technology, r.kowalak@ely.pg.gda.pl,
Księżyk, K.
PLANS, krzysztof.ksiezyk@plans.com.pl,
Zdun, T.
PLANS, tomasz.zdun@plans.com.pl,
Lis, R.
Wrocław University of Technology, robert.lis@pwr.wroc.pl,
Łabuzek, M.
Wrocław University of Technology, miroslaw.labuzek@pwr.wroc.pl,
Miklaszewska, R.
ENERGA Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o., roza.m@onet.eu,
Miller, P.
Lublin University of Technology, p.miller@pollub.pl,
Wancerz, M.
Lublin University of Technology, m.wancerz@pollub.pl,
Pruski, P.
Silesian University of Technology, piotr.pruski@polsl.pl,
Paszek, S.
Silesian University of Technology, stefan.paszek@polsl.pl,
Abstrakty : The article presents the results of a comparative analysis of the selection of optimal cable dimensions and internal voltage for a wind farm grid. The analysis was performed for rated grid voltages, 15 kV and 20 kV. It related to the merits of the farm’s MV grid optimisation. The objective function of the calculation algorithm takes into account the energy losses in cable lines of the farm’s MV grid, and the cable lines’ cost.

W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej doboru optymalnych przekrojów kabli oraz wyboru napięcia wewnętrznego sieci farmy wiatrowej. Analiza została wykonana dla dwóch wartości napięć znamionowych sieci, równych 15 kV i 20 kV. Rozważania dotyczyły zasadności wykonywania optymalizacji sieci SN farmy. Funkcja celu wykorzystywana przez algorytm obliczeniowy uwzględnia straty energii w liniach kablowych sieci SN farmy oraz koszt linii kablowych tej sieci.

Słowa kluczowe : optymalizacja, farma wiatrowa, przekrój kabli w sieci SN, optimisation, wind farms,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2013
Numer : nr 4
Strony : 132 – 143
Bibliografia : 1. Nowak T., Kryteria doboru kabli w okrętowych systemach elektroenergetycznych Cable selection criteria for marine power systems, Ph.D. dissertation, Gdynia Maritime University, Gdynia 2008.
2. Chojnacki A. Ł., Ekonomicznie uzasadniony czas eksploatacji linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia Economically viable life-cycle of medium voltage overhead and cable lines, Wiadomości Elektrotechniczne 2012, No. 12.
3. Solińska M., Soliński I., Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej Economic efficiency of pro-ecological development investments in renewable energy, University Scientific-Educational Publishers of AGH University of Science and Technology, Krakow 2003.
4. Katalog: Kable i przewody elektroenergetyczne Catalogue. Power cables and conductors, TF Kable sp. z o.o. S.K.A, Krakow 2009.
5. Wędzik A., Optymalizacja doboru kabli łączących turbiny na obszarze farmy wiatrowej Optimising the selection of cables connecting turbines in wind farm, Conference “Current Problems in Power Engineering”, Jurata 2011.
6. Szalkowski M., Optymalizacja parametrow sieci wewnętrznej farmy wiatrowej Optimising the internal grid of wind farm, M.Sc. thesis, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2011.
7. Katalog nakładow rzeczowych Catalogue of standard prices and rates, issue IV, Ministry of Planning and Construction, Warsaw 1992.
8. Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego III kwartał Information about cost-estimate labor rates and prices of construction equipment operation, IIIrd quarter 2012, No 41, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o., Warsaw 2012.
DOI :
Cytuj : Bajor, M. ,Kosmecki, M. ,Wilk, M. ,Hyrzyński, R. ,Karcz, M. ,Lemański, M. ,Lewandowski, K. ,Nojek, S. ,Kornatka, M. ,Korniluk, W. ,Petelski, P. ,Kowalak, R. ,Księżyk, K. ,Zdun, T. ,Lis, R. ,Łabuzek, M. ,Miklaszewska, R. ,Miller, P. ,Wancerz, M. ,Pruski, P. ,Paszek, S. , Optimisation of Cable Cross in Medium Voltage Networks of a Wind Farm. Acta Energetica nr 4/2013
facebook