Journal : Acta Energetica
Article : Optimization Criteria for Reactive Power Compensation in Distribution Networks

Authors :
Adamowicz, M.
Gdańsk University of Technology, madamowi@ely.pg.gda.pl,
Baczyński, D.
Warsaw University of Technology, dariusz.baczynski@ien.pw.edu.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Maniecki, M.
Globema sp. z o.o., marek.maniecki@globema.pl,
Wasilewski, J.
Warsaw University of Technology, jacek.wasilewski@ien.pw.edu.pl,
Bargiel, J.
Silesian University of Technology | Voit of the Gierałtowice Commune, wojt@gieraltowice.pl,
Mol, B.
TAURON Polska Energia SA, Bogdan.Mol@tauron-pe.pl,
Łuszcz, K.
Silesian University of Technology, Katarzyna.Luszcz@polsl.pl,
Sowa, P.
Silesian University of Technology, pawel.sowa@polsl.pl,
Bilewicz, K.
Wrocław University of Technology, krzysztof.billewicz@pwr.wroc.pl,
Błajszczak, G.
City Energy sp. z o.o., g.blajszczak@cityenergy.pl,
Czapp, S.
Gdańsk University of Technology, stanislaw.czapp@pg.gda.pl,
Kowalak, D.
Gdańsk University of Technology, daniel.kowalak@pg.gda.pl,
Borowski, K.
Gdańsk University of Technology, kornel.borowski@pg.gda.pl,
Helt, P.
Warsaw University of Technology, piotr.helt@ien.pw.edu.pl,
Zduńczyk, P.
Globema sp. z o.o., piotr.zdunczyk@globema.pl,
Noske, S.
ENERGA-OPERATOR SA, slawomir.noske@energa.pl,
Wawrzyniak, M.
MIKRONIKA, marek@mikronika.com.pl,
Sobierajski, M.
Wrocław University of Technology, marian.sobierajski@pwr.edu.pl,
Rojewski, W.
Wrocław University of Technology, wilhelm.rojewski@pwr.edu.pl,
Sobierajski, M.
Wrocław University of Technology, marian.sobierajski@pwr.edu.pl,
Rojewski, W.
Wrocław University of Technology, wilhelm.rojewski@pwr.edu.pl,
Szczerba, Z.
Gdańsk University of Technology, szczerba@ely.pg.gda.pl,
Szpyra, W.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, wszpyra@agh.edu.pl,
Bąchorek, W.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, wojbach@agh.edu.pl,
Kot, A.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, akot@agh.edu.pl,
Makuch, A.
Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Kraków, amakuch@agh.edu.pl,
Abstract : This paper describes the effects of reactive power flow through the power transmission and distribution networks. It also presents the dependencies allowing calculating the costs and effects of reactive power compensation. Additionally, selected methods for assessing economic efficiency were discussed. The paper presents calculation results for different variants of reactive power compensation in a real, medium voltage feeder. The results indicate that maximum profit from the reduction of losses due to reactive power compensation does not necessarily mean the most efficient solution from the economic point of view.

W artykule autorzy omówili skutki przesyłania mocy biernej, podano zależności pozwalające na obliczenie efektów i kosztów kompensacji oraz omówiono wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej. Przedstawiono wyniki obliczeń skutków różnych wariantów kompensacji mocy biernej w rzeczywistym obwodzie sieci średniego napięcia. Otrzymane wyniki wskazują, że osiągnięcie maksymalnego zysku z ograniczenia strat, w wyniku kompensacji mocy biernej, nie musi wskazywać na rozwiązanie najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.

Keywords : kompensacja mocy biernej, kryteria optymalizacji, elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, reactive power compensation, optimization criteria, power distribution networks,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2014
Number : nr 4
Page : 140 – 155

Bibliography
: 1. Szpyra W., Efektywność kompensacji mocy biernej stanu jałowego transformatorow SN/nn Effeciency of idling MV/LV transformers reactive power compensation, Przegląd Elektrotechniczny 2011, Vol. 87, No. 2, pp. 144–147.
2. Szpyra W. et al., Efektywność kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych Effeciency of reactive power compensation in distribution grids , XV. International Scientific Conference „Current Problems in Power Engineering”, APE ’11, Gdańsk – Jurata, 8–10 June 2011, Vol. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne Renewable energy and power grids: wind power plants, equipment and powwer grids, pp. 107–115.
3. Szpyra W., Tylek W., Kot. A., Wyznaczanie strat mocy i energii w rozległej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia Determination of power and energy losses in a wide MV power grid, Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej No. 91, Series: Konferences No. 34, IV Scientific and Technical Conference “Power grids in the industry and energy sectors”. Grids 2000”, Vol. II, pp. 403–410.
4. Mekhamer S.F. et al., New heuristic strategies for reactive power compensation of radial distribution feeders, IEEE Transactions on Power Delivery 2002, Vol. 17, June 4, pp. 1128–1135.
5. Eajal A.A., El-Hawary M.E., Optimal Capacitor Placement and Sizing in Unbalanced Distribution Systems With Harmonics Consideration Using Particle Swarm Optimization, IEEE Transactions on Power Delivery, July 2010, Vol. 25, June 3, pp. 1734–1741.
6. Paska J., Ekonomika w elektroenergetyce Economics in the power sector, Warsaw 2007.
7. Hanzelka Z. et al., Reactive power compensation, in Electrical energy efficiency: technologies and applications, edited by Sumper A. & Baggini A., John Willey & Sons, Chichester 2012, pp. 371–398.
8. Szpyra W. et al., Analiza techniczno-ekonomiczna zabudowy kondensatorow nn do kompensacji mocy biernej w stacjach SN/nn do, Technical and economic analysis of the installation of LV capacitors for reactive power compensation in MV/LV substations Phase II, Research report No 5.5.120.968, AGH University of Science and Technology. Krakow, September 2010 unpublished study.
DOI :
Qute : Adamowicz, M. ,Baczyński, D. ,Helt, P. ,Maniecki, M. ,Wasilewski, J. ,Bargiel, J. ,Mol, B. ,Łuszcz, K. ,Sowa, P. ,Bilewicz, K. ,Błajszczak, G. ,Czapp, S. ,Kowalak, D. ,Borowski, K. ,Helt, P. ,Zduńczyk, P. ,Noske, S. ,Wawrzyniak, M. ,Sobierajski, M. ,Rojewski, W. ,Sobierajski, M. ,Rojewski, W. ,Szczerba, Z. ,Szpyra, W. ,Bąchorek, W. ,Kot, A. ,Makuch, A. ,Makuch, A. , Optimization Criteria for Reactive Power Compensation in Distribution Networks. Acta Energetica nr 4/2014
Facebook