Journal : Acta Energetica
Article : Overview and Example Test Results of Modern Pilot Schemes for Coordination of Line Distance Protection Relays

Authors :
Bartosiewicz, E.
Warsaw University of Technology, emil.bartosiewicz@ien.pw.edu.pl,
Kowalik, R.
Warsaw University of Technology, ryszard.kowalik@ien.pw.edu.pl,
Januszewski, M.
Warsaw University of Technology, majanusz@ien.pw.edu.pl,
Abstract : The paper presents a short review of pilot schemes which are available in modern line distance protection relays, and example results of common pilot scheme tests with the testing methods description. Some differences in implementations of selected pilot schemes have been shown for comparison reasons. Distance protection coordination functions have been tested for GE Multilin UR series devices. Every type of available pilot scheme has been checked in synthetic tests and during the real coordination between D60 and D90Plus devices. For the POTT scheme, coordination between two L90 protections has been carried out by a sort of available different data communication link types, for comparison reasons too.

W artykule zaprezentowano krótki przegląd układów koordynacji, dostępnych w nowoczesnych zabezpieczeniach odległościowych linii elektroenergetycznych, oraz przykładowe wyniki testów wybranych układów koordynacji wraz z opisem metod testowania. Opisano także różnice w sprzętowych implementacjach niektórych układów. Funkcje koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych zostały przetestowane na przykładzie urządzeń serii UR firmy GE Multilin. Każdy z dostępnych układów koordynacji został sprawdzony w testach syntetycznych oraz podczas rzeczywistej współpracy urządzeń D60 i D90Plus. Dla układu POTT (ang. Permissive Over-Reaching Transfer Trip) i przekaźników L90 koordynacja została zrealizowana przy wykorzystaniu różnych rodzajów łącza transmisyjnego.

Keywords : automatyka zabezpieczeniowa, testowanie zabezpieczeń, sieci SDH, power system protection, testing of power system protection, SDH networks,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2014
Number : nr 1
Page : 4 – 17

Bibliography
: 1. Bartosiewicz E., Wykorzystanie sieci WAN do koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych WAN network applications to co¬ordination of distance relay protection, Master’s thesis, Electrical Faculty of Warsaw University of Technology, 2012.
2. Kowalik R., Januszewski M., Performance tests of power system protection, exchanging data through PDH network, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, No. 11, pp. 20–26.
3. Kowalik R.Januszewski M., Tests of power system protections using SDH network, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, No. 4, pp. 142–150.
4. Kowalik R., Januszewski M., Rasolomampionona D., Problems Found During Testing Synchronous Digital Hierarchical Devices Used on Power Protection Systems, lEEE Transactions on Power Delivery, 2012.
5. GE Multilin: D60 Line Distance Protection System – D60 Revision 6.0, technical documentation, 2011.
6. GE Multilin: L90 Line Current Differential System – L90 Revision 6.0, technical documentation, 2011.
7. GE Multilin: D90Plus Line Distance Protection System – L90 Plus Revision 1.7, technical documentation, 2012.
8. Siemens SIPROTEC: Distance Protection 7SA522 V4.70, technical documentation, 2011.
9. Kowalik R. , Januszewski M., Coordination of protections through the exchange of binary signals between power system substations in the IEC61850 protocol, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, No. 6, pp. 195–201.
DOI :
Qute : Bartosiewicz, E. ,Kowalik, R. ,Januszewski, M. ,Januszewski, M. , Overview and Example Test Results of Modern Pilot Schemes for Coordination of Line Distance Protection Relays. Acta Energetica nr 1/2014
Facebook