Journal : Acta Energetica
Article : Performance analysis of power swing blocking feature in ABB 670 series impedance relays

Authors :
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Lizer, M.
Institute of Power Engineering in Warsaw, marcin.lizer@ien.com.pl,
Lubośny, Z.
Gdańsk University of Technology, z.lubosny@ely.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Łosiński, M.
Żarnowiec Hydro Power Plant, m.losinski@eia.pg.gda.pl,
Klucznik, J.
Gdańsk University of Technology, j.klucznik@eia.pg.gda.pl,
Abstract : This paper presents test results of a distance protection's PSD power swing detection feature in ABB 670 series relays. A RED670 relay was tested, which is part of the hydroelectric set protection in Żarnowiec Pumped Storage Plant. The power swing blocking feature's performance was analysed on the basis of the results of object tests made with an Omicron digital tester. Also presented are simulation results that illustrate the PSD feature's response to power swings caused by a disturbance in the power system. It is also shown how a distance protection may react to the same fault, depending on its settings.

Autorzy prezentują w artykule wyniki badań blokady kołysaniowej PSD zabezpieczenia odległościowego w przekaźnikach serii 670, produkcji firmy ABB. Badaniom poddano przekaźnik RED670, który wchodzi w skład zabezpieczeń hydrozespołu w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec. Analiza działania blokady kołysaniowej została przeprowadzona na podstawie wyników badań obiektowych, wykonanych za pomocą cyfrowego testera zabezpieczeń firmy Omicron. Zaprezentowane zostały także wyniki badań symulacyjnych, które obrazują działanie blokady PSD w trakcie kołysań mocy wywołanych zakłóceniami w systemie elektroenergetycznym. Pokazano, jak zabezpieczenia odległościowe mogą reagować na to samo zakłócenie w zależności od przyjętych nastawień.

Keywords : system elektroenergetyczny, zabezpieczenie odległościowe, blokada kołysaniowa, electric power system, power swing detection, distance relay,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2012
Number : nr 4
Page : 75 – 95

Bibliography
: 1. ABB, Technical reference manual. Line differential protection IED RED 670, Document ID: 1MRK505183-UEN, Issued: December 2007.
2. ABB, Application manual. Line differential protection IED RED 670, Document ID: 1MRK505186-UEN, Issued: January 2008.
3. ABB, Technical reference manual. Line distance protection IED REL 670, Document ID: 1MRK506275-UEN, Issued: December 2007.
4. ABB, Application manual. Line distance protection IED REL 670, Document ID: 1MRK506278-UEN, Issued: December 2007.
5. BakońT. i in., Opracowanie katalogu wymagań dla systemów zabezpieczeń elektrycznych generatorów w zakresie stosowanych funkcji koordynacji ich nastaw w EAZ w sieci przesyłowej, Etap I, Catalogue of requirements for generator protection relay systems with regard to their features, and coordination of their settings with transmission grid protection relay systems, Stage I, Institute of Power Engineering, Warsaw 2010.
6. Dobrzyński K., Klucznik J., Lubośny Z., Zabezpieczenia impedancyjne bloków energetycznych przy zwarciach bliskich Impedance protections of power units at close faults, proceedings of XIV National Conference “Relay Protections in Power Engineering”, Warsaw-Józefów, 19-21 October 2011.
7. Dytry H. i in., Opracowanie katalogu wymagań dla systemów zabezpieczeń elektryczych generatorów w zakresie stosowanych funkcji i koordynacji ich nastaw z EAZ w sieci przesyłowej, Etap II, Catalogue of requirements for generator protection relay systems with regard to their features, and coordination of their settings with transmission grid protection relay systems, Stage II, Institute of Power Engineering and Gdańsk University of Technology, Warsaw 2011.
8. Machowski J., Smolarczyk A., Brzeszczak L., Opracowanie zasad nastaw blokad przeciwkokołysaniowych zabezpieczeń pod kątem odbudowy systemu Setting principles for protection relay's power swing blocking feature with a view to system recovery, Institute of Power Engineering of Warsaw University of Technology, Warsaw 2005.
9. Smolarczyk A., Sposoby nastawiania impedancyjnych blokad odległościowych, materiały Setting of impedance power swing blocking features for distance protection relays, proceedings of XV International Scientific Conference “Present-day Problems of Power Engineering”, Gdańsk-Jurata, 8-10 June 2011.
DOI :
Qute : Jaskólski, M. ,Lizer, M. ,Lubośny, Z. ,Klucznik, J. ,Łosiński, M. ,Klucznik, J. ,Klucznik, J. , Performance analysis of power swing blocking feature in ABB 670 series impedance relays. Acta Energetica nr 4/2012
facebook