Perspective loads of transformer substations at development of urban power supply systems

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Perspective loads of transformer substations at development of urban power supply systems

Autorzy :
Czerwonka, P.
Uniwersytet Łódzki, P.Czerwonka@synergyplus.uni.lodz.pl,
Jabłońska, M.R.
Uniwersytet Łódzki, mjablonska@uni.lodz.pl,
Majewski, J.
ENERGA SA, jerzy.majewski@energa.pl,
Paska, J.
Politechnika Warszawska, Jozef.Paska@ien.pw.edu.pl,
Kołodziej, D.
Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, d.kolodziej@ien.gda.pl,
Szczerba, Z.
Politechnika Gdańska, z.szczerba@ely.pg.gda.pl,
Nowak, W.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, wieslaw.nowak@agh.edu.pl,
Guseva, S.
Ryski Uniwersytet Techniczny, guseva@eef.rtu.lv,
Abstrakty : In work the system approach to formation of the urban power supply system is given. The hierarchical structure of the construction, voltage levels and load densities is considered. The mathematical and geometrical modeling of service areas for transformer substations of diff erent voltage is fulfi lled. Determination of perspective loads of transformer substations is given. The method of graphic placement of transformer substations in the city territory for new substations at existing structure of networks is off ered. The calculation program Microsoft EXCEL and the graphic program AutoCad are used for realization of method. The method allows fi nding a rational decision for the development of urban power supply system on the beginning design stages in conditions of the information uncertainty

W artykule zaprezentowano systemowe podejście do tworzenia miejskiego systemu elektroenergetycznego. Uwzględniono hierarchiczną strukturę budowy poziomów napięcia i gęstości obciążenia. Wykonano matematyczne i geometryczne modelowanie obszarów obsługi dla stacji transformatorowych różnych napięć. Podano sposób planowania obciążeń stacji transformatorowych. Zaproponowano metodę graficznego rozmieszczenia stacji transformatorowych na terenie miasta dla nowych stacji w obecnej strukturze sieci. Przy zastosowaniu tej metody wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel oraz program graficzny AutoCAD. Metoda ta umożliwia racjonalne podejmowanie decyzji co do rozbudowy miejskiego systemu elektroenergetycznego na początkowych etapach projektowania w warunkach, gdy nie dysponuje się pełną informacją.

Słowa kluczowe : system elektroenergetyczny, sieci rozdzielcze, optymalizacja, power system, distribudion networks, optimisation,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2012
Numer : nr 2
Strony : 71 – 82
Bibliografia : 1. The united approach to the rational formation of urban power supply system in solving of development problems is off ered.
2. The mathematical and geometrical modelling of transformer substations` service areas in view of correct hexagons is made.
3. The model-templates to placement of transformer substations by any voltages in the city territory are developed andtheoretical expressions for calculations of geometrical sizes are received.
4. The mathematical expression for determination of TS perspective loads in UPSS middle-term planning task is given.
5. The computer programs Microsoft EXCEL and AutoCad to automate the process of arranging the service areas at the Masterplan of the city are used.
6. The developed method makes it possible to get a rational decision on the development of urban power supply system in the early stages of the design under conditions of incomplete and uncertain information.
DOI :
Cytuj : Czerwonka, P. ,Jabłońska, M.R. ,Majewski, J. ,Paska, J. ,Kołodziej, D. ,Szczerba, Z. ,Nowak, W. ,Guseva, S. , Perspective loads of transformer substations at development of urban power supply systems. Acta Energetica nr 2/2012
facebook