Porównanie metody scyntygraficznej i magnetokardiograficznej diagnostyki aktywności serca

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Porównanie metody scyntygraficznej i magnetokardiograficznej diagnostyki aktywności serca

Autorzy :
Giemza, Cz.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław tel. +48 (71) 347-30-86, czeslaw.giemza@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra Podstaw Teoretycznych Nuk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, kizterfiz@cm.umk.pl,
Soroko, M.
Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Kożuchowska 5A, 51-631 Wrocław, tel. +48 507 495 109, marysia@cieplej.pl,
Stelengowska, M.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 (32) 271 60 13, miroslawa.stelengowska@itam.zabrze.pl,
Orzechowska, S.
Instytut Fizyki, Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków, tel. +48 (12) 633-56- 97, sylwia.orzechowska@uj.edu.pl,
Abstrakty : W pracy przedstawiono wyniki obrazowania kardiologicznego uzyskane za pomocą dwóch metod diagnostycznych: magnetokardiografii (MKG) i scyntygrafii (SC). Techniki te ukierunkowane są na odmienne aspekty patofizjologiczne i wnoszą komplementarne informacje diagnostyczne. Metoda scyntygraficzna polega na analizie akumulacji izotopów promieniotwórczych w poszczególnych obszarach serca. Wyniki uzyskiwane metodą scyntygraficzną reprezentują ukrwienie mięśnia serca przyporządkowane do określonej, umownej skali barwnej w trzech projekcjach, w warunkach spoczynkowych i po obciążeniu wysiłkiem fizycznym. Obserwowane efekty porównano na wykresach otrzymanych w przypadku scyntygrafii poprzez skanowanie obrazów scyntygraficznych, zaś w przypadku magnetokardiografii poprzez analizę chwilowego promienia trajektorii wektora. Celem badania była weryfikacja zależność pomiędzy zaburzeniami ukrwienia mięśnia serca wykrywanymi techniką scyntygraficzną a obrazem magnetokardiograficznym.

The paper presents the results of cardiac imaging obtained by means of two diagnostic methods: magnetocardiography and cardiac scintigraphy. These methods focus on different pathophysiological aspects of heart activity and provide complementary diagnostic information. Scintigraphy is based on the analysis of the accumulation of radioactive isotopes within various regions of the heart. The results obtained by cardiac scintigraphy present myocardial perfusion in accordance with established colour scale in three projections, measured in a resting and a post-physical exercise state. A comparison was made on the basis of diagnostic images analysis. In the case of scintigraphy, it was realized by scanning the scintigraphy images, whereas magnetocardiography was done by analysing the momentary radius of vector trajectory. The aim of the study was to verify the relation between myocardial perfusion disorders revealed by means of scintigraphy and by magnetocardiography imaging.

Słowa kluczowe : trajektoria wektora magnetycznego, magnetokardiografia, scyntygrafia, pole magnetyczne serca, magnetic vector trajectory, magnetocardiography, scintigraphy, heart magnetic field,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2011
Numer : Vol. 17, nr 2
Strony : 116 – 118
Bibliografia : 1.Z. Dunajski, M. Nałęcz: Magnetocardiography, Kardiologia Polska, vol. 23(11), 1980, s. 979-993.
2.G.M. Baule, R. McFree: The magnetic heart vector, American Heart Journal, vol. 79,1970, s. 223-236.
3.S. Micek, Z. Nieckarz, M. Pasowicz: Vector images in magnetocardiography, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 12-14.
4.I. Chaikovsky, J. Kohler: Detection of coronary artery disease in patients with normal or unspecifically changed ECG on the basis of magnetocardiography, Proceedings of 12th International Conference on Biomagnetism, Finland 2000.
5.J.A. Malmivuo, M. Saarinen, P. Siltanen: A clinical method in magnetocardiography, in: Digest X Internat. Conf. Med. Biol. Eng., vol. 1, wyd. A. Albert, W. Helbig, Dresden 1973, s. 251.
6.S. Micek, A. Surdacki: Magnetocardiographic images of coronary artery disease on the basis of the heart 3D model. Raport 695 ZDFKIFUJ,:: 2010, s. 1-10.
7.K. Tsukada, T. Miyashita, An iso-integral mapping technique using ma- • gnetocardiogram, and its possible use for diagnosis of ischemic heart. disease, International Journal of Cardiac Imaging, vol. 16,2000, s. 55-66. :
8.S. Micek, M. Pasowicz: Magnetocardiography vector alteration in coronary interventions, Raport 625E.
9.D. Owsiak, S. Micek: The computer model of heart electrical activity, Biocybernetics and Biomedical Engineering, vol. 25,2005, s. 41-52. :
10.S. Micek, D. Owsiak: Modelowanie wektora magnetycznego na podstawie jonowych prądów komórkowych, Inżynieria Biomedyczna- Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 235-236.
DOI :
Cytuj : Giemza, Cz. ,Łukowicz, M. ,Soroko, M. ,Stelengowska, M. ,Orzechowska, S. , Porównanie metody scyntygraficznej i magnetokardiograficznej diagnostyki aktywności serca. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 2/2011
facebook