Porównanie rodzajów sterylizacji na podstawie wyników badań mikroskopowych sterylizowanych włókien światłowodowych

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Porównanie rodzajów sterylizacji na podstawie wyników badań mikroskopowych sterylizowanych włókien światłowodowych

Autorzy :
Przywara, S.
Department of General Surgery, University of Adelaide, Woodville Road 28, Woodville 5011, Australia,
Tokarz, A.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa,
Stawarz, M.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 53-124 Wrocław,
Abstrakty : W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem sterylizacji na parametry optyczne włókien światłowodowych. Sterylizację wykonano dwiema technikami: niskotemperaturową (plazmową) i wysokotemperaturową (parową). Badano transmisję światła przez światłowody prostopadle do długiej osi. Transmisję oceniano na podstawie obrazu mikroskopowego odcinków światłowodów, wyznaczając histogramy i luminancje obrazów. Udowodniono, że sterylizacja plazmowa jest mniej niszcząca dla światłowodów niż sterylizacja parowa.

The results of investigation of sterilization influence on optical parameters of fibers are discussed in this work. Two methods of sterilization were applied: low temperature process (plasma sterilization) and high temperature one (by means of hot steam). The light transmission was examined perpendicular to the fiber long axis. The transmission was evaluated basing on the microscopic image of the fiber by calculating the image histogram and luminance. It was stated that plasma sterilization is less damaging to the fiber than this one by hot steam.

Słowa kluczowe : sterylizacja, włókna światłowodowe, obraz mikroskopowy, sterilization, optical fibers, microscopic image,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2001
Numer : Vol. 7, nr 3-4
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Przywara, S. ,Tokarz, A. ,Stawarz, M. , Porównanie rodzajów sterylizacji na podstawie wyników badań mikroskopowych sterylizowanych włókien światłowodowych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 7, nr 3-4/2001
facebook