The comparison of surface body temperature distribution between men and women by means of thermovision

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji

Authors :
Barczyk-Pawelec, K.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl,
Burdukiewicz, A.
Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 33 13, anna.burdukiewicz@awf.wroc.pl,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 34 73 046, agnieszka.debiec-bak@awf.wroc.pl,
Abstract : Utrzymanie stałej temperatury ciała jest warunkowane prawidłowymi funkcjami fizjologicznymi organizmu człowieka. Równowaga cieplna będąca fizyczną wypadkową między ciepłem wytworzonym przez organizm a ciepłem rozproszonym osiągana jest poprzez precyzyjną regulację biologiczną. Przekazywanie ciepła z narządów wewnętrznych do tkanek powierzchniowych, w tym do skóry, a także zjawisko odwrotne angażuje do termoregulacji krążenie skórne. Celem pracy jest analiza zróżnicowania rozkładu temperatury powierzchniowej w różnych obszarach ciała pomiędzy grupą młodych zdrowych kobiet i młodych zdrowych mężczyzn. Badanie objęło 240 zdrowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, obojga płci, w wieku 20–25 lat. Przebadanych zostało 154 kobiet w wieku 19,32–25,92 lat (średnia wieku 21,58 š 1,55) oraz 86 mężczyzn w wieku od 19,38 do 25,34 lat (średnia wieku 22,22 š 1,64). Wykonano rejestrację rozkładu temperatur 29 obszarów ciała kamerą termowizyjną Flir Systems ThermoVision A20M. Przeprowadzone badania termowizyjne wykazały duże zróżnicowanie temperatury powierzchniowej w zależności od badanego obszaru ciała. W większości analizowanych rejonów ciała stwierdzono niższe temperatury w grupie badanych kobiet niż mężczyzn.

Maintenance of a constant body temperature is determined by the propoer physiological functions of the human organism. The thermal balance, resulting from the heat produced by the organism and the diffusion of the heat, is achieved by the precise biological regulation. The heat flow from the internal parts of the organism towards the superficial body layers and skin and in the opposite direction, requires the activation of the skin circulation. The aim of the study was to compare the temperature distribution within various body regions between healthy young men and women. The examination included 240 young healthy students of the University School of Physical Education in Wroclaw, aged 20-25 years, among them 154 women aged 19,32- 25,92 years (mean age 21,58 š 1,55), as well as men aged 19,38-25,34 years (mean age 22,22 š 1,64). The temperature distribution in 29 regions was recorded by means of thermovision camera Flir Systems ThermoVision A20M. Examination revealed that there are significant differences in the temperature, depending on the examined body region. Prevalently, the lower temperatures were noticed in women than in men.

Keywords : temperatura ciała, badania termowizyjne, termoregulacja, body temperature, thermovision examination, thermoregulation,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2012
Number : Vol. 18, nr 1
Page : 25 – 30

Bibliography
: 1. S. Kozłowski, K. Nazar: Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, PZWL, Warszawa 1999.
2. A. Jaskólski: Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka, AWF we Wrocławiu, Wrocław 2002.
3. K. Ammer: Effects of thermotherapy determined by infrared measurement, Phys Med, vol. 20, 2004, s. 64-66.
4. E.F.J. Ring: The historical development of thermometry and thermal imaging in medicine, J Med Eng Technol, vol. 30(4), 2006, s. 192-198.
5. J. Taradaj: Wykorzystanie badań termowizyjnych we współczesnej medycynie, Rehabilitacja w Praktyce, vol. 3, 2007, s. 16-17.
6. B. Więcek, A. Węgrewicz, Z. Pawlik, T. Krajewski: Termowizja – podstawowe informacje techniczne i przegląd zastosowań medycznych, Kwart. Ortoped., vol. 3, 1997, s. 18-29.
7. C.L. Herry, M. Frize, R.A.Goubran: Segmentation and landmark identification in infrared images of the human body, Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc, vol. 1, 2006, s. 957-960.
8. M. Chudecka, A. Lubkowska, A. Klimek, Z. Szyguła: Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 14, 2008, s. 129-132.
9. A. Dębiec-Bąk, A. Skrzek, A. Jonak: Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodźców w badaniach termowizyjnych, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 15, 2009, s. 322-327.
10. K. Kijewski, J. Magnuszewski, R. Żerek: Przydatność badania termowizyjnego w ocenie skutków kriogenii ogólnoustrojowej, Kwart. Ortoped., vol. 1, 2001, s. 36-40.
11. J. Bauer, P. Hurnik, J. Zdziarski, W. Mielczarek, A. Skrzek, H. Podbielska, Z. Zagrobelny: Zastosowanie termowizji w ocenie skutków krioterapii, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 3, 1997, s. 133-140.
12. J. Jakubowska, C. Peszyński-Drews, B. Więcek: Standaryzacja w badaniach termograficznych w zastosowaniu praktycznym na przykładzie pracowni termograficznej w Centrum Diagnostyki Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 12, 2006, s. 81-88.
13. A.F. Cramp, C. Glisenan, A.S. Lowe, D.M. Walsh: The effect of high- and low-frequency transcutaneous electrical nerve stimulation upon cutaneous blood flow and skin temperature in healthy subjects, Clin Phys, vol. 20(2), 2000, s. 150-157.
14. O. Schuhfried, G. Vacarin, H. Rochowanski, M. Serek, V. Fialka- Moser: The effect of low-dosed and high-dosed low frequency electromagnetic fields on microcirculation and skin temperature in healthy subjects, Int J Sport Med, vol. 26(10), 2005, s. 886-890.
15. A. Stępień, J. Pawlus, E. Nowak, J. Kulka, J. Giełżecki, O. Kraft, T. Puto, G. Klauz: Porównanie technik radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowego, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 12, 2006, s. 77-80.
16. M. Krause M: Termodynamika organizmu człowieka, Ergonomia, vol. 20(1), 1997, s. 7-13.
17. J. Łaszczyńska, E. Matysiak: Możliwości wykorzystania termowizji w ocenie skuteczności znieczulenia regionalnego, Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, vol. 3(11), 2005, s. 97–104.
18. A. Skrzek, J. Anwajler, K. Dudek, A. Dębiec-Bąk, U. Pilch: Analiza czynników wpływających na zmienność temperatury ciała w badaniach termograficznych, Fizjoterapia, vol. 15(3), 2007, s. 23-33.
19. A. Cholewka, Z. Drzazga, A. Michnik, A. Sieroń, B. Wiśniowska: Temperature effect of whole body cryotherapy determined by thermography, Thermology International, vol. 14(2), 2004, s. 57-63.
20. K. Księżpolska-Pietrzak: Miejsce krioterapii w leczeniu chorób narządu ruchu mechanizmy działania, wskazania i przeciwwskazania, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 2, 1996, s. 157–160.
21. J. Bauer, A. Skrzek: Fizjologiczne podstawy krioterapii, Med. Sport., vol. 94, 1999, s. 3-12.
22. L.S. Chesterton, N.F. Foster, L. Ross: Skin temperature response to cryotherapy, Arch Phys Med Rehabil, vol. 83, 2002, s. 543-549.
23. F.E. Marino: Thermoregulation and human performance. Physiological and biological aspects, Med Sport Sci Basel, vol. 53, 2008, s. 74-88.
24. M. Rajewski, J. Łazowski: Rozkład i dynamika zmian w wybranych punktach ciała w kriostymulacji ogólnoustrojowej, Człowiek i Ruch, vol. 1(5), 2002, s. 21-29.
25. A. Sieroń, A. Stanek, G. Cieśla, J. Pasek: Kriorehabilitacja –rola krioterapii we współczesnej rehabilitacji, Fizjoterapia, vol. 15(2), 2007, s. 3-8.
26. Z. Śliwiński, Z. Zagrobelny: Termowizyjna ocena gry naczyniowej u dzieci zdrowych po zastosowaniu kriostymulacji tylko jednej ręki, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 6, 2000, s. 97-103.
27. R. Suszko: Krioterapia ogólnoustrojowa, Rehabil. Med., vol. 7(2), 2003, s. 63-71.
28. Z. Zagrobelny: Lecznicze zastosowanie zimna, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 2, 1996, s. 83-87.
29. A. Skrzek, J. Anwajler, K. Dudek, A. Dębiec-Bąk, U. Pilch: Zmienność temperatury ciała pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w badaniach termowizyjnych, Fizjoter. Pol., vol. 7, 2007, s. 308-319.
30. K. Sobiech, A. Skrzek, A. Dębiec-Bąk, K. Gruszka, M. Socha, W. Jonak: Dynamika zmian temperatury ciała pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej u kobiet w aspekcie ich składu ciała. Doniesienie wstępne, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio- Optica et Informatica Medica, vol. 15, 2009, s. 315-318.
31. P. Zalewski, K. Buszko, J. Klawe, M. Tafil-Klawe, A. Lewandowski, K. Słomiński, I. Panowicz: Krótkoczasowa analiza termowizyjna skutków krioterapii ogólnoustrojowej u osób zdrowych, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 4, 2008, s. 272-277.
DOI :
Qute : Barczyk-Pawelec, K. ,Burdukiewicz, A. ,Dębiec-Bąk, A. ,Dębiec-Bąk, A. , Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomocą termowizji. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 1/2012
facebook