The comparison of the efficiency of ultrasounds therapy of calcanean spur depending on therapeutic dose

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Porównanie skuteczności działania ultradźwięków w zależności od dawki w leczeniu ostrogi kości piętowej

Authors :
Paprocka-Borowicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 (0) 71 784 01 83, małgorzata.paprocka@am.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok; Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej,ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, +48 (0) 42 272 18, e.ciejka@wompcpl.eu,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
Szyguła, R.
Katedra Aktywnych Form Turystyki i Rekreacji, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76 45-758 Opole, tel. +48 (0) 77 400 04 50, r.szygula@po.opole.pl,
Kielnar, R.
Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a,35-205 Rzeszów, tel. +48 (0) 17 872 19 20, kielnarrenata@o2.pl,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 90, ewa.boerner@awf.wroc.pl,
Abstract : Celem badań było porównanie skuteczności dawki 0,8 i 1,2 W/cm2 ultradźwięków w leczeniu ostrogi piętowej. 40 pacjentów podzielono na dwie grupy: w jednej grupie zastosowano dawkę 0,8 W/cm2, a w drugiej 1,2 W/cm2. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że obie dawki ultradźwięków mają działanie przeciwbólowe. Jednakże dawka 0,8 W/cm2 przynosi lepsze efekty terapeutyczne. Obie dawki mają także działanie odległe.

The aim of this research was to compare the efficacy of two ultrasound doses 0,8 and 1,2 W/ cm2 in the therapy of the calcaneal spur. 40 patients divided into two groups were examined. In one of the groups the 0,8 W/cm2 dose was applied, and in the other – the 1,2 W/ cm2 dose. On the basis of statistical analysis it was stated that both ultrasound doses have analgesic effect, whereas the dose of 0,8 W/ cm2 resulted in better therapeutical outcome. Both doses show also a distant activity.

Keywords : ostroga piętowa, terapia ultradźwiękowa, calcaneal spur, ultrasound therapy,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2009
Number : Vol. 15, nr 3
Page : 230 – 233

Bibliography
: 1. T. Gaździk: Ortopedia i traumatologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
2. www.titaniumimplants.pl
3. W. Samborski: Niefarmakologiczne metody leczenia bólu w reumatologii. Przewodnik Lekarza 2007, 3, s. 55-59.
4. A. Straburzyńska-Lupa: Zastosowanie ultradźwięków w leczeniu tzw. ostrogi piętowej w świetle badań własnych, Rehabilitacja, 2005 1, s. 79-86.
5. B. Jasiak-Tyrkalska, J. Jaworek, B. Frańczuk: Ocena skuteczności dwóch różnych zabiegów fizykalnych w kompleksowej fizjoterapii podeszwowej ostrogi piętowej, Fizjoterapia Polska 2007, 7, s.145-154.
6. J. Jerosch, J. Schunck, S.H. Sokkar: Endoscopic calcaneoplasty (ECP) as a surgical treatment of Haglund’s syndrome, Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2007, 15, 7, s. 927-934.
7. J. Strong, A.M. Unruh , A. Wright. G.D. Baxter: Ból – podręcznik dla fizjoterapeutów, Wydawnictwo DB. Publishing, 2008.
DOI :
Qute : Paprocka-Borowicz, M. ,Ciejka, E. ,Zalewski, P. ,Szyguła, R. ,Kielnar, R. ,Boerner, E. ,Boerner, E. , Porównanie skuteczności działania ultradźwięków w zależności od dawki w leczeniu ostrogi kości piętowej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 3/2009
facebook