Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i impulsowej diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i impulsowej diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy

Autorzy :
Wojciechowski, J.
Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 (94) 354 46 20,, sekretariat.mswia-kolobrzeg@sanatoria.com.pl,
Chromik, K.
Zakład Antropologii Fizycznej, Katedra Motoryczności Sportowca, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.+48 (71) 3473263, krystyna.chromik@awf.wroc.pl,
Ciejka, E.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź, tel. +48(0) 42 27 21 841, 608 436 114, e.ciejka@wompcpl.eu,
Urbanowska, J.
Kliniczny Oddział Neurochirurgii, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 53-114 Wrocław, tel. +48 (71) 766 02 76,, maszka@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medium, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. +48 (52) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Abstrakty : Staw kolanowy jest jednym z największych stawów w organizmie człowieka oraz trzecim po kręgosłupie i stawie biodrowym, najczęściej dotkniętym stawem przez chorobę zwyrodnieniową. Poszukuje się optymalnych metod leczenia tego schorzenia. W pracy podjęto próbę oceny porównawczej skuteczności krioterapii i impulsowej diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 40 wybranych losowo pacjentów, których podzielono na 2 grupy. Grupa I była poddana zabiegom krioterapii miejscowej i kinezyterapii, grupa II poddana była zabiegom impulsowej diatermii krótkofalowej i kinezyterapii. Przed rozpoczęciem zabiegów oraz po ich zakończeniu dokonano: oceny natężenia dolegliwości bólowych, wykorzystując zmodyfikowany kwestionariusz Laitinena oraz wzrokowo-analogową skalę bólu VAS (Visual Analogue Scale – VAS), test oceniający poziom mobilności pacjenta oraz ryzyko upadku „Timed Up and Go” Test (TUG), badania zakresu ruchu czynnego w stawie kolanowym oraz pomiar obwodów stawów kolanowych. Pacjenci z grupy I zostali poddani 10 zabiegom krioterapeutycznym. Pacjenci z grupy II zostali poddani 10 zabiegom impulsowej diatermii krótkofalowej. Do terapii został użyty aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym wysokiej częstotliwości TERAPULS GS 200. Krioterapię miejscową oparami ciekłego azotu przeprowadzono za pomocą aparatu KRIOPOL-R. Pacjenci z obu grup badawczych po zabiegach fizykoterapeutycznych wykonywali także ćwiczenia czynne w odciążeniu przez 30 minut. Zabiegi wykonywano raz dziennie, od poniedziałku do piątku z przerwą sobotnio-niedzielną. Wyniki: Po terapii stwierdzono, że zarówno krioterapia, jak i impulsowa diatermia krótkofalowa mają istotny statystycznie wpływ na zmniejszenie dolegliwości bólowych ocenionych na podstawie zmodyfikowanego kwestionariusza Laitinena i skali VAS, a także na poprawę funkcjonalności stawu kolanowego. Analiza szczegółowa wyników niniejszych badań pozwala na wysunięcie następujących wniosków: zabieg krioterapii spowodował silniejsze działanie przeciwobrzękowe i zwiększające zakres ruchu w stawie, obie terapie wykazują porównywalne działanie analgetyczne.

Knee joint is one of the biggest articulations of the human body. Vertebral joints, hip and knee joints are most often affected by the osteoarthritis. There are a lot of efforts made to find the most appropriate and effective treatment of arthritis. The aim of this study was to assess the efficacy of the cryotherapy and pulsed shortwave diathermy combined with kinesiotherapy in the physiotherapeutic treatment of gonarthrosis. Material and methods: 40 patients were randomly divided into two equal therapeutics groups. The patients were subjected to the ten days therapy. a single course of ten procedures. Additionally, each subject was subjected to 30-minutes supported physical exercises of knee joint, performed every day of a treatment course. Pain ailments were measured by visualanalog scale (VAS) and Laitinen's questionnaire; general mobility was assessed by “Timed Up-and-Go” test (TUG) and manual joint range measurements. Results. Cryotherapy and pulsed shortwave diathermy combined with kinesiotherapy demonstrate the statistically significant decrease of pain complaints and increase of knee joints mobility. Detailed analysis of treatment results shows that cryotherapy is more effective in edema and mobility restrictions treatment, whereas both modalities show a comparable analgesic effects.

Słowa kluczowe : gonartroza, krioterapia, diatermia krótkofalowa, gonarthrosis, cryotheraphy, shortwave diathermy,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2011
Numer : Vol. 17, nr 1
Strony : 28 – 33
Bibliografia : 1. T. Gaździk: Podstawy ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
2. J. Kubacki: Zmiany zwyrodnieniowe stawów. Zarys ortopedii i traumatologii, Wydawnictwo AWF w Katowicach, Katowice 2008, s. 183-189.
3. J. Kramer: Zmiany zwyrodnieniowe, w: Ortopedia, Wydawnictwo Springer PWN, Warszawa 1997, s. 337-338.
4. W. Kasprzak, A. Mańkowska: Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 224-226.
5. A. Bauer, M. Wiecheć: Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych, Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja, Wrocław 2008, s. 193-196.
6. A. Straburzyńska-Lupa, G. Straburzyński: Fizjoterapia z elementami klinicznymi, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 532-537.
7. V. Robertson, A. Ward, J. Low, A. Reed: Fizykoterapia. Aspekty kliniczne i biofizyczne, red. wydania polskiego M. Łukowicz, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009, s. 421-431.
8. J. Griffin, G. Redlin: Schoulder pain in hemiplegia, Phys. Ther., vol. 61, 1981, s. 1041.
9. E. Knutsson: Topical cryotherapy in spasticity, Scand. J. Rehabil. Med., vol. 2, 1970, s. 159.
10. R. Fricke: Lokale Kaltlufttherapie – eine weitere kriotherapeutische Bahandlungsmethode, Z. Phys. Bain. Med. Klin., 1989, s. 13.
11. G. Jonderko, J. Szopińska, Z. Gałuszek: Badania wpływu zabiegów krioterapeutycznych krańcowo zimnym powietrzem na progi czucia i bólu u chorych na reumatoidalne zapalenia stawów, I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Kriomedycznego, Goczałkowice-Zdroj, 1987.
I2. H. Hulejova, V. Baresova, Z. Klezl i in: Increased level of cytokines and matrix metalloproteinases in osteoarthritic subchondral bone, Cytokine, vol. 38(3), 2007, s. 151-156.
13. P.S. Burrage, C.E. Brinckerhoff: Molecular targets in osteoarthritis: metalloproteinases and their inhibitors, Curr Drug Targets, vol. 8(2), 2007, s. 293-303.
14. J.C. Fernandes, J. Martel-Pelletier, J.P. Pelletier: The role of cytokines in osteoarthritis pathophysiology, Biorheology, vol. 39(1-2), 2002, s. 237-246.
15. H.L. Montrull, N.Y. Brizuela, S.L. Demurtas i in: Structure and secretory activity of cultured chondrocytes from patients with osteoarthritis, Biocell, vol. 29(2), 2005, s. 163-167.
16. J. Hollander: Collagenase, cartilage and Cortisol., N Engl Med, vol. 290, 1974, s. 50-51.
17. S. Horvath, J. Hollander: Intra-articular temperature as a measure of joint reaction, J Clin Invest, vol. 28, 1994, s. 469-473.
18. B. Jasiak-Tyrkalska, B. Frańczuk, J. Jaworek, D. Mosurska: Ocena skuteczności dwóch różnych zabiegów termoterapeutycznych w procesie postępowania rehabilitacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych stawu kolanowego, Fizjoterapia Polska, vol. 4(2), 2004, s. 157-162.
19. Cz. Jezierski: Wpływ kriostymulacji i usprawniania na wydolność chodu w gonarthrosis, Fizjoterapia, vol. 4(1/2), 1996, s. 44-47.
20. A. Skrzek, Z. Zagrobelny: Wpływ krioterapii na czynność układu ruchu osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, Fizjoterapia, vol. 8(3), 2000, s. 20-23.
21. M.J. Callaghan, RE. Whittaker, S. Grimes, L. Smith: An evaluation of pulsed shortwave on knee osteoarthritis using radioleucoscintigraphy: a randomised, double blind, controlled trial, Joint Bone Spine, vol. 72, 2005, s. 150-155.
22. T.Y. Fukuda: Pulsed short wave effect in pain and function in patients with knee osteoarthritis, The Journal Applied Research, vol. 8(3), 2008, s. 189-198.
23. M. Nadasdi: Inhibition of experimental arthritis by athermic pulsating short waves in rats, Orthopedics, vol. 2, 1960, s. 105-107.
24. J. Svarcova, K. Trnavsky, J. Zvarova: The influence of ultrasound, galvanic currents and shortwave diathermy on pain intensity in patients with osteoarthritis, Scand J Rheumatol Suppl, vol. 67, 1987, s. 83-85.
25. J.A. Moffett, PH. Richardson, H. Frost, A. Osborn: A placebo controlled double blind trial to evaluate the effectiveness of pulsed short wave therapy for osteoarthritic hip and knee pain, Pain, vol. 67, 1996, s. 121-127.
26. Y. Laufer, R. Zilberman, R. Porat, A.M. Nahir: Effect of pulsed short-wave diathermy on pain and function of subjects ith osteoarthritis of the knee: a placebo-controlled double blind clinical trial, Clin Rehabil, vol. 19, 2005, s. 255-263.
DOI :
Cytuj : Wojciechowski, J. ,Chromik, K. ,Ciejka, E. ,Urbanowska, J. ,Łukowicz, M. , Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i impulsowej diatermii krótkofalowej skojarzonych z kinezyterapią w leczeniu objawów gonartrozy. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 17, nr 1/2011
facebook