Porównanie wybranych systemów obrazowania cyfrowego w mammografii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Porównanie wybranych systemów obrazowania cyfrowego w mammografii

Autorzy :
Kuciel-Lewandowska, J.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83, jadwiga.kuciel-lewandowska@am.wroc.pl,
Marcinkiewicz, M.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83,,
Kierzek, A.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83,,
Pozowski, A.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, tel. +48 71 784 01 83,,
Ratajczak, B.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław,
Boerner, E.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław,
Dąbrowski, D.
Katedra Fizjologii i Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 33 59, 39059@student.awf.wroc.pl,
Ochmann, B.
Katedra Fizjologii i Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 33 59,
Barczyk-Pawelec, K.
Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl,
Giemza, C.
Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85,
Jastrzębska, R.
Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85,
Hawrylak, A.
Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85,
Kaczkowska, A.
Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85,
Kuczyński, M.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, tel. + 48 71 347 30 74, michal.kuczynski@awf.wroc.pl,
Podbielska, M.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, tel. + 48 71 347 30 74,
Bieć, D.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, tel. + 48 71 347 30 74,
Paluszak, A.
Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, tel. + 48 71 347 30 74,
Kręcisz, K.
Katedra Biomechaniki, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole,
Kruglenko, E.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. A. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, tel. +48 22 826 12 81, ekrug@ippt.gov.pl,
Frączkowski, K.
Instytut Informatyki, Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. +48 71 320 35 16, kazimierz.fraczkowski@pwr.wroc.pl,
Sikora, K.
IMMD Health Instytut Technologii Mobilnych i Usług w m-Zdrowiu Sp. z o.o., ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław,
Pyszczek, T.
Instytut Informatyki, Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. +48 71 320 35 16,
Jakubowska, T.
Zakład Medycznych Technik Obrazowania, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 92-251 Łódź, ul. Żeligowskiego 63, tel. +48 42 678 16 88, teresa.jakubowska@umed.lodz.pl,
Abstrakty : Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w diagnozowaniu raka sutka. Zastosowanie techniki cyfrowej CR (Computed Radiography) i DR (Digital Radiography) ma na celu poprawę jakości obrazów, a co za tym idzie poprawę wykrywalności zmian przy jednoczesnym skróceniu czasu badania i obniżeniu dawki promieniowania. Niniejsza praca przedstawia porównanie stosowanych obecnie w mammografii wybranych systemów cyfrowych pod względem jakości obrazowania, jak również stosowanych dawek.

Mammography is a most sensitive and specific examination used in the breast cancer diagnosis. Digital radiographic systems CR (Computed Radiography) and DR (Digital Radiography) offer the high quality imaging with shorter exposure times, thus lowering the radiation dose. In this paper, the comparison of frequently used mammographic digital systems in terms of the imaging quality and doses applied, is presented.

Słowa kluczowe : mammografia cyfrowa, obrazowanie cyfrowe, DR, CR, digital mammography, digital imaging, DR, CR,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 4
Strony : 260 – 266
Bibliografia : 1. J. Didkowska, U. Wojciechowska, W. Zatoński: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2009 roku, Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2011.
2. J. Didkowska, U. Wojciechowska, W. Zatoński: Prognozy zachorowalności i umieralności na wybrane nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku, Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009.
3. Z. Wronkowski, W. Chmielarczyk: Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi, Służba Zdrowia, vol. 24-26, 2000, s. 2917-2919.
4. J. Tołwiński: Fizyczne podstawy mammografii w: J. Dziukowa: Mammografia w diagnostyce raka sutka, Warszawa 1998.
5. H. Kato: Computed radiography, First International Conference on Image Management and Communication in Patient Care: Implementation and Impact, Conference Publications, 1989, s. 108-116.
6. M. Korner, C.H. Weber, S. Wirth, K.J. Pfeifer, M.F. Reiser, M. Treitl: Advances in digital radiography: physical principles and system overview, Radiographics, vol. 27(3), 2007, s. 675-686.
7. M.J. Yaffe: Digital mammography – detector considerations and new applications, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, vol. 471, 2001, s. 6-11.
8. L. Lanca, A. Silva: Digital radiography detectors – A technical overview: Part 1, Radiography, vol. 15, 2009, s. 58-62.
9. M. Mahesh: AAPM/RSNA Physics tutorial for residents: Digital mammography: An overview, Radiographics, vol. 24(6), 2004, s. 1747-1760.
10. A. Noel, F. Thibault: Digital detectors for mammography: the technical challenges, Eur Radiol, vol. 14(11), 2004, s. 1990-1998.
11. A.R. Cowen, A.G. Davies, S.M. Kengyelics: Advances in computed radiography systems and their physical imaging characteristics, Clin Radiol, vol. 62(12), 2007, s. 1132-1141.
12. A.R. Cowen, S.M. Kengyelics, A.G. Davies: Solid-state, flat-panel, digital radiography detectors and their physical imaging characteristics, Clin Radiol, vol. 63(5), 2008, s. 487-498.
13. S.O. Kasap, M. Zahangir Kabir, J.A. Rowlands: Recent advances in X-ray photoconductors for direct conversion X-ray image detectors, Current Applied Physics, vol. 6, 2006, s. 288-292.
14. E. Kotter, M. Langer: Digital radiography with large-area flat-panel detectors, Eur Radiol, vol. 12(10), 2002, s. 2562-2570.
15. B. Mikulec: Development of segmented semiconductor arrays for quantum imaging, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, vol. 510, 2003, s. 1-23.
16. M. Åslund, E. Fredenberg, B. Cederström, M. Danielsson: Spectral shaping for photon counting digital mammography, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, vol. 580, 2007, s. 1046-1049.
17. A. Bergamaschi, F. Arfelli, D. Dreossi, R. Longo, A. Olivo, S. Pani, L. Rigon, E. Castelli: Edge on silicon microstrip detectors for medical imaging, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, vol. 549, 2005, s. 199-204.
18. J.P. Ponpon: Semiconductor detectors for 2DX-ray imaging, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, vol. 551, 2005, s. 15-26.
19. M.G. Bisogni, D. Bulajic, P. Delogu, M.E. Fantacci, M. Novelli, M. Quattrocchi, V. Rosso: Performances of different digital mammography imaging systems: Evaluation and comparison, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, vol. 546, 2005, s. 14-18.
20. U. Bick, F. Diekmann: Digital mammography: what do we and what don’t we know?, Eur Radiol, vol. 17(8), 2007, s. 1931-1942.
21. S.A. Feig, M.J. Yaffe: Current status of digital mammography, Seminars in Ultrasound, CT and MRI, vol. 17(5), 1996, s. 424-443.
22. G. Gennaro, C. di Maggio: Dose comparison between screen/film and full-field digital mammography, Eur Radiol, vol. 16(11), 2006, s. 2559-2566.
23. J. Persliden: Digital radiology and the radiological protection of the patient, Eur Radiol, vol. 14, 2004, s. 50-58.
24. P. Toroi, F. Zanca, K. Young, C. Ongeval, G. Marchal, H. Bosmans: Experimental investigation on the choice of the tungsten/rhodium anode/filter combination for an amorphous selenium-based digital mammography system, Eur Radiol, vol. 17, 2007, s. 2368-2375.
DOI :
Cytuj : Kuciel-Lewandowska, J. ,Marcinkiewicz, M. ,Kierzek, A. ,Pozowski, A. ,Ratajczak, B. ,Boerner, E. ,Dąbrowski, D. ,Ochmann, B. ,Barczyk-Pawelec, K. ,Giemza, C. ,Jastrzębska, R. ,Hawrylak, A. ,Kaczkowska, A. ,Kuczyński, M. ,Podbielska, M. ,Bieć, D. ,Paluszak, A. ,Kręcisz, K. ,Kruglenko, E. ,Frączkowski, K. ,Sikora, K. ,Pyszczek, T. ,Jakubowska, T. , Porównanie wybranych systemów obrazowania cyfrowego w mammografii. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 4/2012
facebook