Journal : Acta Energetica
Article : Praca regulatora generatora w warunkach sprzyjających powstawaniu lawiny napięcia – wybrane problemy

Authors :
Popczyk, J.
Politechnika Śląska,
Czapp, S.
Politechnika Gdańska,
Graczyk, A.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Klucznik, J.
Politechnika Gdańska,
Abstract : W artykule zwrócono uwagę na wybrane zagadnienia związane z pracą wieloparametrowego regulatora generatora w warunkach awarii napięciowej. Przedstawiono wyniki analizy wpływu, tak często pomijanego elementu układu regulatora generatora, jakim jest stabilizator systemowy. Zwrócono uwagę na celowość automatyzacji procesu zaniżania mocy czynnej, dla zwiększenia możliwości generacji mocy biernej. Ponadto, wskazano błędy w strukturze toru głównego regulacji napięcia w przypadku układu z tzw. przejmowaniem sygnałów przez bramki LV i HV.

Keywords : regulator generatora, awaria napięcia, stabilizator systemowy, regulacja napięcia, voltage regulator, generator, power system stability,
Publishing house : ENERGA SA
Publication date : 2009
Number : nr 1
Page : 51 – 60

Bibliography
: 1. Zajczyk R., Modele matematyczne systemu elektroenergetycznego do badania elektromechanicznych stanów nieustalonych i procesów regulacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003.
2. Madajewski K., Sobczak B., Trębski R., Praca ograniczników w układach regulacji generatorów synchronicznych w warunkach niskich napięć w systemie elektroenergetycznym, materiały konferencyjne APE '07, Gdańsk 2007.
3. Kundur R, Power system stability and control, McGraw-Hill 1994.
4. IEEE Std 421.5 – 2005 IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies.
5. Analiza stanu obecnego i opracowanie zmian w układach regulacji napięcia i mocy biernej w elektrowniach, stacjach sieci przesyłowej i w sieciach rozdzielczych w celu zmniejszenia ryzyka powstania awarii napięciowych w systemie elektroenergetycznym. Etap II, praca badawczo-rozwojowa wykonana dla PSE-Operator SA.
6. IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci v. 1.2. Tekst jednolity obowiązujący od dnia: 5 listopada 2007 roku.
DOI :
Qute : Popczyk, J. ,Czapp, S. ,Graczyk, A. ,Klucznik, J. ,Klucznik, J. , Praca regulatora generatora w warunkach sprzyjających powstawaniu lawiny napięcia – wybrane problemy. Acta Energetica nr 1/2009
facebook