Employer as an author of diploma project theme

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Pracodawca jako autor tematu projektu dyplomowego

Authors :
Gacek, A.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118, adamg@itam.zabrze.pl,
Bąk, P.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118,
Blacha-Stachowicz, B.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 118,
Augustyniak, P.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, 30-962 Kraków, al. Mickiewicza 30,
Liebert, A.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, 02-109 Warszawa, ul. Trojdena 4,
Podbielska, H.
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Maniewski, R.
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, 02-109 Warszawa, ul. Trojdena 4,
Kostrzewa, B.
Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica, Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, benita.kostrzewa@gmail.com,
Staszuk, A.
Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica, Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
Augustyniak, P.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, august@agh.edu.pl,
Abstract : Artykuł przedstawia korzyści i zagrożenia płynące ze zgłaszania propozycji tematów studenckich projektów dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) przez przedstawicieli potencjalnych pracodawców. Wskazywane korzyści po stronie uczelni, to wzrost zaangażowania dyplomantów i realizacja projektu w warunkach zbliżonych do przyszłego zatrudnienia, a po stronie pracodawcy – możliwość oceny kandydata w warunkach stanowiska pracy oraz wpływ na proces kształcenia. Wskazywane zagrożenia to przede wszystkim brak uregulowań prawnych dotyczących tajemnicy zawodowej i prawa własności intelektualnej do rezultatów projektu, a także istotny wzrost kosztów projektowego podejścia do realizacji prac dyplomowych po stronie uczelni.

The paper presents opportunities and threats resulting from proposing the topics for students diploma projects (BSc and MSc) by representatives of prospective employers. Benefits for the university side include increased commitment of students and implementation of employment-like working conditions, while on the employer side – the opportunity to asses a candidate in real working conditions and possibility to influence the education process. Among revealed threats, the most important are lack of legal regulations concerning the professional confidence, intellectual property of the projects results and possible increase of education costs of project-oriented educational approach.

Keywords : inżynieria biomedyczna, partnerstwo akademicko-przemysłowe, projekt dyplomowy, biomedical engineering, academic-industrial partnership, diploma project,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2013
Number : Vol. 19, nr 4
Page : 181 – 186

Bibliography
: 1 P. Augustyniak: Efekt edukacyjny jako produkt wystawienniczy, Acta Bio-Optica et Informatica Medica – Inżynieria Biomedyczna, vol. 18(2), 2012, s. 117–123.
2 M. Wasilewska-Radwańska, E. Augustyniak, R. Tadeusiewicz, P Augustyniak: Educational Opportunities in BME Specialization – Tradition, Culture and Perspectives, w: Biomedical Science, Engineering and Technology, D.N. Ghista (red.), Biomedical Engineering, InTech, 2012.
3 J.M. Wójcicki, P. Ładyżyński, (red.), System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce, Warszawa 2008.
4 P. Augustyniak: Elektroniczny systemu kojarzenia studenckich prac dyplomowych z tematami zgłoszonymi z przemysłu, w: OKIBEdu: Ogólnopolska Konferencja Inżynieria Biomedyczna – Edukacja, P. Augustyniak (red.), Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 14(3), 2008, s. 47–51.
DOI :
Qute : Gacek, A. ,Bąk, P. ,Blacha-Stachowicz, B. ,Augustyniak, P. ,Liebert, A. ,Podbielska, H. ,Maniewski, R. ,Kostrzewa, B. ,Staszuk, A. ,Augustyniak, P. ,Augustyniak, P. , Pracodawca jako autor tematu projektu dyplomowego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 19, nr 4/2013
facebook