PL Praktyczny system monitorowania powierzchni ściernicy szlifierskiej.

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology
Article : Practical monitoring system of grinding wheel surface.

Authors :
Hosokawa, A.
Kanazawa University, 2-40-20 Kodatsuno, Kanazawa 920-8667, Japan,
Abstract : This study deals with the development and application of the practical wheel monitoring system for the purpose of controlling the grinding operation including truing and/or dressing. The post-process measurements of the static wheel topography are developed, in which a stylus profilometer and a digital image microscope are equipped on the grinding machine. An in-process evaluation of the wheel surface is also proposed, where the grinding sound is discriminated by a neural network technique. This system enables in-situ characterization of the wheel surface to a good agree of accuracy.

Praca dotyczy wykonania i zastosowania praktycznego systemu monitorowania powierzchni ściernicy celem kontroli procesu szlifowania, z uwzględnieniem nastawiania i obciągania ściernicy. Po zakończeniu procesu szlifowania za pomocą czujnika profilometru oraz urządzenia do analizy obrazu – zamontowanych na szlifierce – przeprowadzono statystyczne pomiary topografii ściernicy. Zaproponowano ocenę stanu powierzchni ściernicy w trakcie szlifowania opartą na rozróżnianiu efektów dźwiękowych procesu, którego parametry ustalono z wykorzystaniem sieci neuronowych. Ten system pomiaru umożliwia bezpośrednio na szlifierce ocenę powierzchni ściernicy z dobrą dokładnością.

Keywords : ściernica, monitorowanie, topografia powierzchni, pomiar, analiza sygnałów akustycznych, sieci neuronowe, grinding wheel, monitoring, surface geometrical structure, measurement, acoustic signals analysis, neural networks,
Publishing house : Komitet Budowy Maszyn PAN
Publication date : 2001
Number : Vol. 25, nr 2
Page : 5 – 19

Bibliography
:
DOI :
Qute : Hosokawa, A. ,Hosokawa, A. , Practical monitoring system of grinding wheel surface.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 25, nr 2/2001
facebook