An attempt to create criteria for the assessment of gait function by means of the PDM-S platform

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Próba stworzenia kryteriów oceny funkcji chodu z wykorzystaniem platformy PDM-S

Authors :
Skotny, A.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 4, annaskotny@gmail.com,
Pucińska, J.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
Łagan, S.
Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, slagan@mech.pk.edu.pl,
Kalwarska, M.
Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24,
Jaszczur, I.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakład Rehabilitacji, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, izabela.jaszczur@awf.wroc.pl,
Koprowski, P.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakład Rehabilitacji, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213,
Wrzosek, Z.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakład Rehabilitacji, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213,
Abstract : Chód, jako podstawowa forma lokomocji, jest przedmiotem zainteresowań i wielu opracowań, począwszy od patologii chodu po sport wyczynowy. Badaniu podlegają różne aspekty chodu, takie jak np.: długość i częstotliwość kroków, analiza fazy podparcia i wymachu, przebieg sił reakcji podłoża, charakterystyka kinematyki stawów. Szczegółowymi zagadnieniami analizy chodu są: kinematyka, kinetyka, dynamiczna elektromiografia oraz ocena kosztów energetycznych. W niniejszej pracy zaprezentowana została próba stworzenia kryteriów oceny funkcji chodu za pomocą platformy dynamograficznej PDM-S, z uwzględnieniem wpływu masy ciała. Utworzony wzorzec, w dalszym etapie, może posłużyć do badań nad wpływem treningu lub nad ubytkami sprawności, wynikającymi z przyczyn patologicznych.

Many researchers are interested in gait as the primary form of transportation. Various aspects of gait can be analyzed as e.g. length and frequency of steps, support and swing phase, the course of ground reaction forces, joint kinematics. Specific issues relating to gait are among others: kinematics, kinetics, dynamic electromyography and assessment of energy costs. In this paper, an attempt to create criteria for the assessment of gait function by means of the PDM-S platform, with influence of body weight, will be presented. The obtained pattern can be used for further examination on the effects of training or pathological changes of locomotory system.

Keywords : chód, platforma dynamometryczna, siła reakcji podłoża, gait, dynamometric platform, ground reaction forces,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2013
Number : Vol. 19, nr 1
Page : 24 – 31

Bibliography
: 1 J.W. Błaszczyk (red.): Podstawowe parametry chodu, w: Biomechanika kliniczna, PZWL, Warszawa 2004.
2 Zebris Medical GmbH, http://www.zebris.de
3 J.W. Błaszczyk (red.): Parametry kinematyczne i kinetyczne lokomocji, w: Biomechanika kliniczna, PZWL, Warszawa 2004.
4 J.W. Błaszczyk (red.): Neurofizjologia układu ruchu, w: Biomechanika kliniczna, PZWL, Warszawa 2004.
5 J.W. Błaszczyk (red.): Biomechanika lokomocji, w: Biomechanika kliniczna, PZWL, Warszawa 2004.
6 J. Nowotny (red.): Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, Medipage, Warszawa 2006.
7 K. Dudziński, A. Saliński, A. Seyfried: Komputer Dyno Graphy (CDG) – charakterystyka systemu do pomiaru rozkładu sił podłoża podczas chodu, Postępy Rehabilitacji, vol. 10(3), 1996, s. 123-133.
8 A. Dąbek, K. Dudziński, A. Syifried, A. Prusinowska: Wpływ stabilizacji stopy na chód u osób z dyskopatią w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, Postępy Rehabilitacji, vol. 10(3), 2006, s. 17-23.
9 A. Kwolek (red.): Rehabilitacja medyczna, tom I, Urban & Partner, Wrocław 2003.
10 L.B. Dworak: Elektrodynogram (EDG) system 1184 – mikroprocesorowy system rejestracji i analizy biomechanicznej parametrów lokomocji, Postępy rehabilitacji, vol. 9(1), 1997, s. 85-90.
11 W. Erdman (red.): Lokomocja ‘98, Wydawnictwo AWF w Gdańsku, Gdańsk 1998.
12 D. Tejszewska (red.): Biomechanika inżynierska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
13 Ł. Pawik, G. Konieczny, Z. Wrzosek: Wpływ odwracania i nawracania stawu skokowego na składową pionową sił reakcji podłoża, Kwartalnik Ortopedyczny, vol. 2, 2012, s. 176-186.
14 T. Bober (red.): Biomechanika chodu i biegu, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 1985.
15 A. Czamara, T. Trzaska: Ocena sił reakcji podłoża w chodzie u pacjentów poddanych postępowaniu fizjoterapeutycznemu po wybranych operacjach chrząstki stawowej, Fizjoterapia Polska, vol. 6, 2006, s. 289-297.
16 A. Czamara, J. Widuchowski, W. Widuchowski, A. Bugajski: Zmiany wartości sił reakcji podłoża kończyn dolnych podczas wejścia i zejścia po schodach u pacjentów poddanych fizjoterapii po operacjach chrząstki stawu kolanowego, Fizjoterapia Polska, vol. 4, 2004, s. 337-344.
DOI :
Qute : Skotny, A. ,Pucińska, J. ,Łagan, S. ,Kalwarska, M. ,Jaszczur, I. ,Koprowski, P. ,Wrzosek, Z. ,Wrzosek, Z. , Próba stworzenia kryteriów oceny funkcji chodu z wykorzystaniem platformy PDM-S. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 19, nr 1/2013
facebook