Próba zastosowania wykresów przestrzennych powierzchni do detekcji wsierdzia w badaniu echokardiograficznym

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Próba zastosowania wykresów przestrzennych powierzchni do detekcji wsierdzia w badaniu echokardiograficznym

Autorzy :
Niechwiej, J.
Butterfly-Bio-Magnetic ul. Broniewskiego 4/210 15-748 Białystok tel.: (0-85) 732-74-40, biuro@butterfly-mag.pl,
Pasek, J.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii I Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diganostyki i Terapii Laserowej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom tel. (0-32) 786-16-30, jarus_tomus@o2.pl,
Ślęzak, I.
Katedra Biomedycznych Podstaw Kuhury Fizycznej, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 36b, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 325 04 17, ajslezak@zim.pcz.pl,
Romańska, A.
Instytut Elektrotecliuiki Teoretycznej i Automatyki, Zakład Systemów Zintegrowanych, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel. +48 (012) 628 25 74, aromans@usk.pk.edu.pl,
Kasprzak, C.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (012) 617 36 85, cekasp@agh.edu.pl,
Wojtowicz, D.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, tel. -t-48 (071) 347 36 22, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Obidowski, R.
Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój, lacti@pr.pl,
Sipko, T.
Katedra Fizjoterapii AWF, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. (071) 3473084, tsipko@wp.pl,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoleiapii, At;ademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 3,5, 51-617 Wrocław, tel. (071) 347 36, anna.skrzek@awf.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laserolerapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bycłgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. (052) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Zalewski, P.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medieum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. (052) 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Górska-Kłęk, L.
Katedra Fizjoterapii , Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, lei. + 48 (071) 347 33 55, ekolgk@awf.wroc.pl,
Syrycki, M.
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław, tel. 48 (071) 784 13 41, msyrycki@anpraw.am.wroc.pl,
Abstrakty : W pracy przedstawiono wstępną ocenę zastosowania analizy gęstości optycznej standardowych skanów echokardiograficznych do detekcji wsierdzia. W analizie struktury wnętrza serca wykorzystano wykresy przestrzenne powierzchni skanów.

This paper presents the initial results of the optical density analysis for the detection of the endocardium on standard echocardiography scans. The analysis exploited the surface plotters of the scans for simulated 3Dvisualization of the heart interior.

Słowa kluczowe : echokardiografia, detekcja wsierdzia, gęstość optyczna, echokardiography, endocardium detection, optical density,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 4
Strony : 346 – 348
Bibliografia : 1. K. Klimczak, G. Drobinski: Echokardiografia, Urban&Partner, Wrocław 1997.
2. P. Podolec, W. Tracz, P. Hoffman: Echokardiografia Praktyczna, Medycyna Praktyczna, tom 1, Kraków 2004.
3. J.D. Kasprzak, J. Drożdż: Nowe techniki echokardiograficznej detekcji wsierdzia. Folia Cardiol., Vol. 8 suppl. C (2001), s. 57-61.
4. L. Wojnar, L. Szydłowski, T. Marek-Szydłowska: A new, other than acoustic quantification method for endocardium detection in echocardiographic images. Image Anal Sterol., Vol. 20 (2001), s. 27-34.
5. W. Ohyama, T. Wakabayashi, at all.: Automatic left ventricular endocardium detection in echocardiograms based on ternary thresholding method. Pattern Recognition, Vol. 4 (2000), s. 320-323.
DOI :
Cytuj : Niechwiej, J. ,Pasek, J. ,Ślęzak, I. ,Romańska, A. ,Kasprzak, C. ,Wojtowicz, D. ,Obidowski, R. ,Sipko, T. ,Skrzek, A. ,Łukowicz, M. ,Zalewski, P. ,Górska-Kłęk, L. ,Syrycki, M. , Próba zastosowania wykresów przestrzennych powierzchni do detekcji wsierdzia w badaniu echokardiograficznym. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 4/2007
facebook