Problematyka dozymetrii w diagnostyce i terapii fotodynamicznej w ginekologii

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Problematyka dozymetrii w diagnostyce i terapii fotodynamicznej w ginekologii

Autorzy :
Pisz, K.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl,
Cieślar, G.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Batorego 15, 41902 Bytom, cieslar@sum.edu.pl,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej ŚAM w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota, taradaj@sum.edu.pl,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Wołoska 137, 02-507 Warszawa,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław, katedra.fdrn@awf.wroclaw.pl,
Czernielewski, L.
Grupa Bio-Optyki, Wydziałowy Zakład Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,
Abstrakty : Zagadnienia dozymetrii w diagnostyce(PDD) i terapii fotodynamicznej (PDT) w ginekologii wymagają kompleksowego podejścia. Celem optymalizacji diagnostyki terapii danej jednostki chorobowej powinny być mierzone i standaryzowane parametry zabiegowe, takie jak natężenie światła, stężenie i akumulacja fotouczulacza, i oksygenacja tkanki. Niniejsza praca wskazuje na znaczenie dozymetrii PDD i PDT w ginekologii.

Dosimetry for photodynamic diagnosis (PDD) and therapy (PDT) in gynecology is becoming increasingly complex as more factors are identified which may influence the effectiveness of a given treatment. To optimize the PDD and PDT of given lesion, the following treatment parameters should be measured and standardized, light intensity, photosensitizer concentration and uptake, and tissue oxygenation. This paper pointed out the significance of PDD and PDT dosimetry in gynecology.

Słowa kluczowe : dozymetria, terapia fotodynamiczna, ginekologia, diagnostyka, dosimetry, photodynamic theraphy, gynaecology, diagnostics,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Pisz, K. ,Dębiec-Bąk, A. ,Damijan, Z. ,Cieślar, G. ,Taradaj, J. ,Zawadzki, M. ,Skrzek, A. ,Czernielewski, L. , Problematyka dozymetrii w diagnostyce i terapii fotodynamicznej w ginekologii. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 2/2007
facebook