The design and implementation problems with systems for archives of geographically indexed documents

Journal : Roczniki Geomatyki
Article : Problemy projektowania i implementacji systemów dla archiwów dokumentów indeksowanych geograficznie

Authors :
Basista, I.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki, basista@agh.edu.pl,
Fiedukowicz, A.
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii, a.fiedukowicz@gik.pw.edu.pl,
Pillich-Kolipińska, A.
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii, a.pillich@gik.pw.edu.pl,
Karsznia, I.
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Kartografii, i.karsznia @ uw.edu.pl,
Abu Daoud, J. J.
Politechnika Izraelska – TECHNION, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Departament Transportu i Geoinformacji, jacquele@tx.technion.ac.il,
Krawczyk, A.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej, artkraw@agh.edu.pl,
Krawczyk, A.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej, artkraw@agh.edu.pl,
Kula, R.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej, rafal.kula.agh@gmail.com,
Kutyła, S.
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Zakład Metod Oceny i Monitoringu Wód, s.kutyla@ios.edu.pl,
Pasztaleniec, A.
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Zakład Metod Oceny i Monitoringu Wód, paszta@ios.edu.pl,
Latuszek, K. J.
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii, kamil.latuszek@wp.pl,
Olszewski, R.
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii, R.Olszewski@gik.pw.edu.pl,
Fiedukowicz, A.
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii, A.Fiedukowicz@gik.pw.edu.pl,
Rusiecki, R.
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki Informatyki i Telekomunikacji Katedra Systemów Geoinformatycznych, roland.rusiecki@studiocad.pl,
Abstract : Dokumenty w typowych archiwach lub bibliotekach indeksowane są za pomocą ich tytułów autorów i typów. Dodanie możliwości wyszukiwania za pomocą lokalizacji geograficznej zawieranych informacji, może uczynić proces przeszukiwania spójnym i wszechstronnym. W artykule opisano problemy projektowe i implementacje w trakcie tworzenia oprogramowania do zarządzania archiwami dokumentów zorientowanymi geograficznie. Oprócz zagadnień związanych bezpośrednio z indeksowaniem geograficznym dokumentów, poruszono również zaganiania praktyczne, związane z dostosowaniem archiwów dokumentów do specyfiki naszego kraju, jak uwzględnienie przepisów o informacji niejawnej, czy ochronie danych osobowych.

In typical archives, documents are indexed primarily by subject, author, title, and, to a lesser extent, by document type. Adding the possibility of geographic indexing can make the searching process much more cohesive and comprehensive. This paper describes design and implementation problems with software for managing archives of geographically oriented documents. Apart from information about geographic indexing this paper also describes some issues specific for our country, e.g. work with documents that contain classified information or personal data.

Keywords : archiwa dokumentów, indeksowanie geograficzne, zakres geograficzny, archives of documents, geographic indexing, geographic scope,
Publishing house : Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Publication date : 2013
Number : T. 11, z. 5(62)
Page : 99 – 106

Bibliography
: 1.Brinker B.,1962: Geographic approach to materials in the Library of Congress subject headings. Library Research and Technical Services.
2.Byron J., 1987: Topographical indexing. The Indexer.
3.Griffiths A., 1989: SAGIS: A proposal for a Sardinian geographical information system and an assessment of alternative implementation strategies. Journal of Information Science vol.15, issue 4-5: 261-267.
4.Hill L.L., 1990: Access to Geographic Concepts in Online Bibliographic Files: Effectiveness of Current Practices and the Potential of a Graphic Interface. Dissertation. University of Pittsburgh.
5.King C., 2009: Long live ISO 32000-1. The PDF Standard. ISO Focus 4/2009: 24-25. http://www.iso.org/iso/p.24__main_focus.pdf
6.Obe R.O., Hsu L.S, 2011: PostGIS in Action. Manning Publications CO. USA.
7.RLG, 1989: Research Libraries Group enters new sphere with georeferencing project. Research Libraries Group News.
8.Salton G., 1989: Automatic Text Processing: The Transformation, Analysis, and Retrieval of Information by Computer. Addison-Wesley, Reading, MA.
9.Woodruff A.G., Plaunt C.,1994: GIPSY :Automated Geographic Indexing of Text Documents. Journal of the American Society for Information Science 45(9): 645-655.
DOI :
Qute : Basista, I. ,Fiedukowicz, A. ,Pillich-Kolipińska, A. ,Karsznia, I. ,Abu Daoud, J. J. ,Krawczyk, A. ,Krawczyk, A. ,Kula, R. ,Kutyła, S. ,Pasztaleniec, A. ,Latuszek, K. J. ,Olszewski, R. ,Fiedukowicz, A. ,Rusiecki, R. ,Rusiecki, R. , Problemy projektowania i implementacji systemów dla archiwów dokumentów indeksowanych geograficznie. Roczniki Geomatyki T. 11, z. 5(62)/2013
facebook