Problemy związane z treningiem sztucznej sieci neuronowej wykorzystanej do modelowania charakterystyk zmęczeniowych

Czasopismo : Acta Mechanica et Automatica
Tytuł artykułu : Problemy związane z treningiem sztucznej sieci neuronowej wykorzystanej do modelowania charakterystyk zmęczeniowych

Autorzy :
Andrejkiv, O.
Ivan Franko National University of L'viv, 1, Universytetska str., Lviv, 79000, Ukraine, andreykiv@ipm.lviv.ua,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, awrejcew@p.lodz.pl,
Bogdanovič, P.
Belorusskij gosudarstrennyj transporta, ul'. Kirova 34, 246653, Gomel', Belarus', bogdanovich@belsut.gomel.by,
Daunys, M.
Machine Design Department, Kaunas University of Technology, Kęstučio 27, 44312 Kaunas, Lithuania, mykolas.daunys@ktu.lt,
Daunys, M.
Machine Design Department. Kaunas University of Technology, Kestucio 27. 44312Kaunas, Lithuania, mykolas.daunys@ktu.lt,
Derpeński, Ł.
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, derpik@pb.bialystok.pl,
Ganczarski, A.
Katedra Mechaniki Ciał Odkształcalnych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska, Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, artur.ganczarski@pk.edu.pl,
Kaleta, J.
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska, ul. Mariana Smołuchowskiego 25, 50-370 Wrocław, jerzy.kaleta@pwr.edu.pl,
Karolczuk, A.
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, karol@po.opole.pl,
Kulczycki-Żyhajło, R.
Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 C, 15-351 Białystok, ksh@pb.edu.pl,
Litewka, A.
Departamento da Eneenkaria Civil, Universidade da Beira Interior, Caicada Fonte do Lameiro, 6200-358 Covilha, Portugal, litewka@ubi.pt,
Mazurkiewicz, A.
Katedra Podstaw Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Przvrodniczy, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, fanzipkm@utp.edu.pl,
Monastyrskyy, B.
Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, NASU, 3-b Naukova Str., 79060 Lviv, labmtd@iapmm.lviv.ua,
Mróz, Z.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa, zmroz@ippt.gov.pl,
Niezgoda, T.
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, t.niezgoda@wme.wat.edu.pl,
Nowicki, K.
Katedra Sterowania i Konstrukcji, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-793 Bydgoszcz, knowicki@utp.edu.pl,
Abstrakty : Zrealizowane przez autorów projekty badawcze wskazały jednoznacznie na racjonalność wykorzystania środowiska sieci neuronowej do gromadzenia i przetwarzania danych o zmęczeniu. Istniejąca literatura, dotycząca w ogólności sieci neuronowych, w niewielkim stopniu dotyka ich praktycznej implementacji do problematyki zmęczeniowej. Wśród licznych problemów związanych z budową, przygotowaniem do pracy i praktycznym wykorzystaniem sieci neuronowych istnieje problem treningu sieci. Temu właśnie poświęcono prezentowane opracowanie. Autorzy przedstawiają ciąg decyzji, które przyjęli dla realizacji własnego eksperymentu numerycznego, przytaczając przykłady ilustrujące uzyskane w ślad tych decyzji rezultaty.

Prior projects realized by authors proved the rationality of using of the neural network environment to the accumulation and processing of the fatigue data. The existing literature in short supply touches practical implementation of neural network to the fatigue problems. Among others problems with the practical implementation and utilization of neural networks exists the problem of the neural network training. This one is main subject of the elaboration. In this paper authors present sequence of decisions accepted for the realization of the numeric experiment and quote illustrative examples of obtained results into the trace of these decisions.

Słowa kluczowe : sztuczne sieci neuronowe, zmęczenie, trening sieci, artificial neural networks, fatigue,
Wydawnictwo : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 1, no. 1
Strony : 77 – 84
Bibliografia : 1. American Society for Metals (2003), Atlas of fatigue curves, Edited by Boyer H.E.
2. American Society for Metals (1978), Metals Handbook.
3. Bhadeshia H.K.D.H. (1999), Neural networks in material science, Iron and Steel Institute of Japan International, Vol. 39, 966-979.
4. Bukowski L., Artymiak P., Feliks J. (1997), Forecasting of durability of machine components using artificial neural network, Third Conference on Neural Networks and Their Applications, 430-435.
5. Harris B., Almond D.P. (1997), Neural network analysis for prediction of the fatigue lives of fibre-composite materials, EPSRC Research Grant no. GR/J72721.
6. Masters T. (1996), Sieci neuronowe w praktyce, WNT.
7. Nowicki K. (2004) Katalog własności zmęczeniowych z wykresami, Matlab Toolbox.
8. Nowicki K. (2005), Sztuczna sieć neuronowa jako środowisko uogólnienia podstawowych charakterystyk zmęczeniowych, Praca doktorska, Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy.
9. Nowicki K., Sempruch J. (2005), Sztuczna sieć neuronowa jako środowisko uogólnienia podstawowej charakterystyki zmęczeniowej, III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, 497-512.
10. PN-76/H-04325, Badanie metali na zmęczenie, Pojęcia podstawowe i ogólne wytyczne przygotowania próbek oraz przeprowadzenia prób.
11. PN-93/H-84019, Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego
12. Sempruch J., Nowicki K. (2006), Wyniki obliczeń trwałości zmęczeniowej w środowisku sztucznej sieci neuronowej. Zmęczenie i mechanika pękania, XXI Sympozjum nt. Zmęczenie Materiałów i Konstrukcji, 319-324.
13. Srinivasan V.S., Valsan M., Bhanu Sankara Rao K., Mannan S.L., Raj B. (2003), Low cycle fatigue and creep-fatigue interaction behavior of 316L(N) stainless steel and life prediction by artificial neural network approach, International Journal of Fatigue, Vol. 50, s. 1327-1338.
14. Tekoma-OIW Sp. z o.o. Bazy Danych o Materiałach, System STALE.
DOI :
Cytuj : Andrejkiv, O. ,Awrejcewicz, J. ,Bogdanovič, P. ,Daunys, M. ,Daunys, M. ,Derpeński, Ł. ,Ganczarski, A. ,Kaleta, J. ,Karolczuk, A. ,Kulczycki-Żyhajło, R. ,Litewka, A. ,Mazurkiewicz, A. ,Monastyrskyy, B. ,Mróz, Z. ,Niezgoda, T. ,Nowicki, K. , Problemy związane z treningiem sztucznej sieci neuronowej wykorzystanej do modelowania charakterystyk zmęczeniowych. Acta Mechanica et Automatica Vol. 1, no. 1/2007
facebook