A laboratory stand design for simulation of physical rehabilitation

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Projekt stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych

Authors :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl,
Nowak, G.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosvelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 60 13, itam@itam.zabrze.pl,
Jeka, S.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela, Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych chorób Tkaniku Łącznej, ul. K. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. +48 606 42 59 99, s.jeka@wp.pl,
Bolewski, A.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, andrzej.bolewski@fis.agh.pl,
Pięciak, T.
Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 28 42, 617 47 12, pieciak@agh.edu.pl,
Zarychta, P.
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, tel. +48 32 237 17 83, 237 17 83, 237 10 40, piotr.zarychta@polsl.pl,
Augustyniak, E.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, tel. +48 12 417 29 56, ewaa@agh.edu.pl,
Wysocka-Król, K.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Buzalewicz, I.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, igor.buzalewicz@pwr.wroc.pl,
Augustyniak, P.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyki, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 47 12, august@agh.edu.pl,
Zaborowska, K.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, tel. +48 68 328 26 19, nelutekkochany@wp.pl,
Abstract : W pracy przedstawiono budowę stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych. Opracowano strukturę modułową urządzenia umożliwiającego niezależne wykorzystanie poszczególnych modułów. W niniejszej pracy opisane zostały funkcje poszczególnych modułów wraz z odniesieniem do realizacji wybranych ćwiczeń rehabilitacyjnych.

In this paper the laboratory stand for simulation of physical rehabilitation, is presented. The modular structure of device enabling the independent operation of the individual elements, was elaborated. The functions of these modules, with reference to selected physical exercises, were described in the paper.

Keywords : rehabilitacja, kinezyterapia, pomiar tensometryczny, silnik krokowy, EMG, biofeedback, rehabilitation, kinesitherapy, tensometer measurement, stepper motor, EMG, biofeedback,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2012
Number : Vol. 18, nr 2
Page : 124 – 128

Bibliography
: 1. D. Tejszerska, M. Gzik, W. Wolański, D. Gąsiorek, B. Gzik-Zroska: Interaktywne urządzenia do rehabilitacji kończyn dolnych, Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice 2009.
2. R. Ibsz: Stanowisko laboratoryjne do badań dokładności pozycjonowania efektora napędzanego silnikiem krokowym, Zielona Góra 2009, s. 21-22.
3. K. Malinowska: Kinezyterapia, gimnastyka lecznicza, Państwowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa 1970.
4. R. Kinalski: Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002.
5. A. Zembaty: Kinezyterapia: Ćwiczenia kinezyterapii i metody kinezyterapeutyczne, vol. 2, Wydawnictwo „Kasper” Sp. z o. o., Kraków 2003.
6. J. Nowotny: Podstawy fizjoterapii: Wybrane metody kinezyterapii, vol. 3, Wydawnictwo „Kasper”, Kraków 2005, s. 53.
7. A. Zembaty: Kinezyterapia: Zarys podstaw teoretycznych i diagnostyka kinezyterapii, vol. 1, Wydawnictwo „Kasper” Sp. z o. o., Kraków 2002.
8. J. Grossman: Fizjoterapia XXI wieku, Wydawnictwo Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2004.
DOI :
Qute : Mrowiec, J. ,Awrejcewicz, J. ,Nowak, G. ,Jeka, S. ,Bolewski, A. ,Pięciak, T. ,Zarychta, P. ,Augustyniak, E. ,Wysocka-Król, K. ,Buzalewicz, I. ,Augustyniak, P. ,Zaborowska, K. ,Zaborowska, K. , Projekt stanowiska laboratoryjnego do symulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook