Projekt wózka inwalidzkiego z możliwością ruchu w pionie

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Projekt wózka inwalidzkiego z możliwością ruchu w pionie

Autorzy :
Mrowiec, J.
Katedra i Oddział Kiniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30, cieslar1@tlen.pl,
Awrejcewicz, J.
Katedra Automatyki i Biomechaniki, Politechnika Łódzka, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 22 00, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl,
Nowak, G.
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, ul. Roosvelta 118, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 271 60 13, itam@itam.zabrze.pl,
Jeka, S.
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela, Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych chorób Tkaniku Łącznej, ul. K. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel. +48 606 42 59 99, s.jeka@wp.pl,
Bolewski, A.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, andrzej.bolewski@fis.agh.pl,
Pięciak, T.
Katedra Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 28 42, 617 47 12, pieciak@agh.edu.pl,
Zarychta, P.
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, tel. +48 32 237 17 83, 237 17 83, 237 10 40, piotr.zarychta@polsl.pl,
Augustyniak, E.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, tel. +48 12 417 29 56, ewaa@agh.edu.pl,
Wysocka-Król, K.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Buzalewicz, I.
Grupa Biooptyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, tel. + 48 71 320 28 25, igor.buzalewicz@pwr.wroc.pl,
Augustyniak, P.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyki, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 47 12, august@agh.edu.pl,
Zaborowska, K.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, tel. +48 68 328 26 19, nelutekkochany@wp.pl,
Młyńczak, M.
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, marcel.mlynczak@gmail.com,
Filik, J.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Prof. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra, j.filik@wp.pl,
Guzik, K.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, kguzia@wp.pl,
Panek, M.
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektrotechniki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel +48 12 633 59 95, daria.joanna.panek@gmail.com,
Hołówko, T.
Zakład Inżynierii Biomedycznej, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra tel. +48 328 26 19, k.bialas-heltowski@ibem.uz.zgora.pl,
Abstrakty : W artykule podjęto próbę stworzenia koncepcji wózka inwalidzkiego z możliwością ruchu w pionie. W celu uzyskania niezbędnych informacji przeprowadzono wywiad z grupą niepełnosprawnych osób poruszających się na wózku inwalidzkim, na temat problemów, z jakimi muszą się zmagać podczas robienia zakupów. Na podstawie uzyskanych informacji została opracowana problematyka, cel pracy oraz wskazano grupę społeczną, do której projekt jest skierowany. W dalszej części pracy przedstawiono założenia projektowo-konstrukcyjne i stworzono cztery warianty rozwiązań wózka, z których wybrano najlepszy na podstawie “karty-T”. Dla wybranego projektu przygotowano dokumentację obliczeniowo-rysunkową oraz model bryłowy.

The main purpose of this article is to show the concept of wheelchair with the possibility of motion in the vertical axis. In order to obtain the necessary information about problems for disabled with shopping, a group of invalids was interviewed. Based on this information the purpose of the work and the social group to which this project was directed, was established. Then, the design assumptions were presented and four variants of solutions of wheelchair were created, from which the best one was selected using the “card-T”. For the chosen design the assembly drawings and 3D visualization were created.

Słowa kluczowe : wózek inwalidzki, osoba niepełnosprawna, ruch pionowy, wheel chair, disabled, vertical movement,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2012
Numer : Vol. 18, nr 2
Strony : 147 – 150
Bibliografia : 1. http://pi.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87_spo%C5%82eczna/, dostęp: 02.03.2012.
2. M. Gajda: Wózek inwalidzki bez tajemnic, http://www.niepelnosprawni.pi/labe0/app/cms/x/11783/, dostęp: 10.12.2011.
3. Pneumat System: ESNW-G Siłowniki elektryczne z napędem elektrycznym z boku, http://www.pneumat.com.pl/z_napedem_elektrycznym_z_boku/, dostęp: 05.01.2012.
4. Stasto Automiation: Statos – katalog online, https://ecom2.stasto.com/oc/oc_hierarchy/index.asp?prodid=475-4&blid=589o&param=i-6-i-o-PL/, dostęp: 05.01.2012.
5. HYDORTECH: Siłowniki pneumatyczne, http://www.hydrotech.lublin.pl/files/file/silowniki-katalog.pdf/, dostęp: 05.01.2012.
6. A. Dziama: Metodyka konstruowania maszyn, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985.
DOI :
Cytuj : Mrowiec, J. ,Awrejcewicz, J. ,Nowak, G. ,Jeka, S. ,Bolewski, A. ,Pięciak, T. ,Zarychta, P. ,Augustyniak, E. ,Wysocka-Król, K. ,Buzalewicz, I. ,Augustyniak, P. ,Zaborowska, K. ,Młyńczak, M. ,Filik, J. ,Guzik, K. ,Panek, M. ,Hołówko, T. , Projekt wózka inwalidzkiego z możliwością ruchu w pionie. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 2/2012
facebook