Przykładowe wyniki oznaczania dioksyn w próbkach żywności

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Przykładowe wyniki oznaczania dioksyn w próbkach żywności

Autorzy :
Abstrakty : Coraz częstsze przypadki zanieczyszczania żywności produktami przemysłowymi oraz coraz większe zanieczyczenie środowiska wskazuje na konieczność stworzenia programu kontroli jakości środków spożywczych pod względem zawartości dioksyn.

Słowa kluczowe : zanieczyszczenie środowiska, dioksyny, żywność, analiza żywności, analiza chemiczna, chemia analityczna, pollution, dioxins, food, analysis of food, chemical analysis, analytical chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2001
Numer : nr 4
Strony : 30 – 34
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Przykładowe wyniki oznaczania dioksyn w próbkach żywności. Analityka : nauka i praktyka nr 4/2001
facebook