Purification and sorting of dry cornflower petals mixture in a horizontal air stream

Czasopismo : Agricultural Engineering
Tytuł artykułu : Purification and sorting of dry cornflower petals mixture in a horizontal air stream

Autorzy :
Baki Unal, H.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, 35100 Bornova Izmir/Turkey, baki.unal@ege.edu.tr,
Hakan Bayraktar, Ö
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Animal Science, Izmir /Turkey,
Alkan, I.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Structures and Irrigation, Izmir/Turkey,
Cengiz Akdeniz, R.
Ege University, Faculty of Agriculture, Dep. of Agricultural Engineering and Technology, Izmir/Turkey,
Borek, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, k.borek@itp.edu.pl,
Barwicki, J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Mazur, K.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Majchrzak, M.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Wardal, W. J.
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,
Cengiz Akdeniz, R.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir, cengiz.akdeniz@ebiltem.ege.edu.tr,
Haghighat Shishvan, S.
Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Faculty of Agriculture, EGE University, Turkey: 35100, Bornova/Izmir,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, tomasz.jakubowski@ur.krakow.pl,
Pytlowski, T.
Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków,
Jakubowski, T.
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Kraków, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, Tomasz.Jakubowski@ur.krakow.pl,
Kapela, K.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce, krzysztof.kapela@uph.edu.pl,
Gugała, M.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Sikorska, A.
Institute of Agronomy, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce,
Borusiewicz, A.
Faculty of Computer Studies, The Academy of Agrobusiness in Łomża,
Panasiewicz, M.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Sobczak, P.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Mazur, J.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin, jacek.mazur@up.lublin.pl,
Zawiślak, K.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Nadulski, R.
Department of Engineerings and Food Machines, University of Life Sciences in Lublin, ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin,
Abstrakty : The paper aims at determination of parameters, approximate to optimal, of pneumatic separation of the mixture of wild cornflower dried petals obtained by mechanical harvesting. Moreover, the investigated raw material contamination was assessed through comparison and identification of various groups of contaminants and undesired components of the mixture in the basic raw material. Separation was carried out in a horizontal air stream with the use of the designed pneumatic separator. The most efficient and effective was the process of petals separation at the air stream velocity which was 4 m·s-1. The amount of the obtained clean petals from the mixture in case of a fraction with bigger dimensions was 48.3%. With the increase of the air stream velocity the coefficient η increases but along with this, the amount of a valuable fraction, which is taken by the stream, grows. At the growth of air stream velocity from Vs=4 m·s-1 to Vs=6 m·s-1 (within the same size fractions), the highest increase of the coefficient η was in case of the fraction of 400÷500 μm and was 48.3%.

Praca dotyczy określenia zbliżonych do optymalnych parametrów pneumoseparacji mieszaniny suszonych płatków dzikiego bławatka, pozyskanych poprzez mechaniczny zbiór. Ponadto dokonano oceny stopnia zanieczyszczenia badanego surowca, poprzez zestawienia i identyfikację różnych grup zanieczyszczeń i komponentów mieszaniny niepożądanych w surowcu podstawowym. Separację prowadzono w poziomym strumieniu powietrza z wykorzystaniem zaprojektowanego separatora pneumatycznego. Najbardziej skutecznie i efektywnie proces wydzielania płatków przebiegał przy prędkości strumienia powietrza wynoszącej 4 m·s-1. Ilość pozyskanych, czystych płatków z mieszaniny w przypadku frakcji o większych wymiarach sięgała 48,3%. W miarę wzrostu prędkości strumienia powietrza wzrasta współczynnik η , ale wraz z tym powiększa się ilość frakcji wartościowej, którą porywa strumień. Przy wzroście prędkości strumienia powietrza z Vs=4 m·s-1 do Vs=6 m·s-1 (w obrębie tych samych frakcji wymiarowych), najwyższy przyrost współczynnika η miał miejsce w przypadku frakcji 400÷500 μm i wyniósł 48,3%.

Słowa kluczowe : płatki chabru, pneumoseparacja, zanieczyszczenie, cornflower petals, pneumatic separation, contamination,
Wydawnictwo : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Rocznik : 2015
Numer : Vol. 19, No. 2
Strony : 65 – 73
Bibliografia : Dmitrewski, J.; Gach, S.; Roszkowski, H.; Waszkiewicz, C. (1981). Elementy teorii i obliczania maszyn czyszczących oraz urządzeń suszarniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ISBN 8300016902.
Gierz, Ł.; Kęska, W. (2011). Badania laboratoryjne nad rozdziałem strumienia nasion w głowicy siewnika pneumatycznego. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 117-125.
Grochowicz, J. (1994). Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion. Wydawnictwo AR, Lublin, ISBN 83-901612-9-X.
Horabik, J. (2001). Charakterystyka właściwości fizycznych roślinnych materiałów sypkich istotnych w procesach składowania. Acta Agrophisica, 54, 121.
Kozłowska, J. (2002). Rośliny bogate w barwniki oraz ich znaczenie i zastosowanie. Cz. I. Wiadomości zielarskie, 5, 9-12.
Kuźnicka, B.; Dziak, M. (1987). Zioła i ich zastosowanie. Historia i współczesność. Warszawa. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. ISBN 83-200074-7-X.
Lorestani, A. N.; Rabani, H.; Khazaei, Y. (2012). Design and construction of an automatic coefficient of friction measuring device. Agricultural Engineering International. CIGR Journal, vol. 14 no.1, 120-124.
Ożarowska, A.; Jaroniewski, W. (1989). Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. Warszawa. ISBN 8320204720.
Panasiewicz, M.; Sobczak, P.; Mazur, J.; Zawiślak, K.; Andrejko, D. (2012). The technique and analysis of the process of separation and clearing grain materials. Journal of Food Engineering, 109, 603-608.
Tomczak, B. (2007). Chaber bławatek – biologia, występowanie i zwalczanie. Ochrona Roślin, 5, 27-29.
Tylek, P. (2003). Kształt jako cecha rozdzielcza nasion. Inżynieria Rolnicza, 11(53), 213-222.
Tylek, P.; Walczyk, J. (2002). Separator pneumatyczny do nasion drzew leśnych. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej, 10, 16-25.
Wierzbicki K.; Jadwisieńczak K. (2003). Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi cechami rozdzielczymi nasion fasoli (Phaseolus Vulgaris L.). Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(42), 43-50.
DOI :
Cytuj : Baki Unal, H. ,Hakan Bayraktar, Ö ,Alkan, I. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Borek, K. ,Barwicki, J. ,Mazur, K. ,Majchrzak, M. ,Wardal, W. J. ,Cengiz Akdeniz, R. ,Haghighat Shishvan, S. ,Jakubowski, T. ,Pytlowski, T. ,Jakubowski, T. ,Kapela, K. ,Gugała, M. ,Sikorska, A. ,Borusiewicz, A. ,Panasiewicz, M. ,Sobczak, P. ,Mazur, J. ,Zawiślak, K. ,Nadulski, R. , Purification and sorting of dry cornflower petals mixture in a horizontal air stream. Agricultural Engineering Vol. 19, No. 2/2015
facebook