Radiologia interwencyjna: wertebroblastyka i kyfoplastyka

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Radiologia interwencyjna: wertebroblastyka i kyfoplastyka

Autorzy :
Tadeusiewicz, R.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Walawender, P.
Instytut Informatyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, tel. +48 (0) 693 545 001, cmielowski@gmail.com,
Anwajler, J.
1 Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul Paderewskiego 32, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 83, joanna.anwajler@awf.wroc.pl,
Krzyworzeka, P.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. + 48 (0) 12 617 36 76,, krzyworz@agh.edu.pl,
Ring, F.
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa, tel. +48 (0) 22 6817-236, ajung@wim.mil.pl,
Łukowicz, M.
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. + 48 (0) 52 585 34 85, kizterfiz@cm.umk.pl,
Karpowicz, J.
Pracowania Zagrożeń Elektomagnetycznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska, 16, 00-701 Warszawa, tel. +48 (0) 22 623 46 50, jokar@ciop.pl,
Bachorz, M.
Instytut Techniki i Aparatury medycznej ITAM, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, michal.bachorz@itam.zabrze.pl,
Syrycki, M.
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław, teł. +48 (0) 71 784 13 41, msyrycki@anpraw.am.wroc.pl,
Kowal, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław. tel. +48 (0) 71 320 28 25, katarzyna.kowal@pwr.wroc.pl,
Chantsoulis, M.
Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0) 71 346 92 49, maszka@awf.wroc.pl,
Zawadzki, M.
Zakład radiologii CMKP, Warszawa, ul. Wołoska 137,
Abstrakty : Radiologia zabiegowa (interwencyjna) to nie tylko przedstawiane w poprzednich artykułach na lamach IBM zabiegi wewnątrznaczyniowe. Obejmuje ona również szeroką gamę minimalnie inwazyjnych zabiegów wykonywanych pod kontrolą metod obrazowych (RTG, USG, TK), takich jak biopsje, ablacje guzów oraz interwencje na kręgosłupie omówione w poniższym artykule. Wertebroplastyka i kyfoplastyka są wykonywane u pacjentów ze złamaniami kompresyjnymi trzonów kręgowych. Polegają one na wstrzyknięciu do trzonu kręgowego przez specjalną igłę cementu akrylowego pod kontrolą promieni rentgenowskich. Głównym wskazaniem są silne dolegliwości bólowe u pacjentów ze złamaniami kompresyjnymi, utrzymujące się pomimo intensywnego leczenia farmakologicznego i usztywnienia gorsetem. Do innych wskazań należą przerzuty nowotworowe, naczyniaki trzonów oraz wg niektórych autorów również szpiczak mnogi. Zabiegi te mają przede wszystkim na celu redukcję bólu i poprawę jakości życia pacjentów.

Słowa kluczowe : radiologia interwencyjna, wertebroplastyka, kyfoplastyka,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2009
Numer : Vol. 15, nr 1
Strony : 70 – 72
Bibliografia : 1. J. Byrne: Interwentional Neuroradiology, Oxford University Press, 2002.
2. C. Ide, A. Gangi, A. Rimmelin i in.: Vertebral haemangio-mas with spinal cord compression.the place of preoperative percutaneous vertebroplasty with methyl methacrylate, Neuroradiology, vol. 38(6), 1996, s. 585-589.
3. T. Kindt-Larsen, D.B. Smith, J.S. Jensen: Innovations in Acrylic Bone Cement and Application Equipment, J Applied Biomateriale, vol. 6, 1995, s. 75-83.
4. B. Pascual, B. Vazquez, M. Gurruchaga i in.: New aspects of the effect of size and size distribution on the setting parameters and mechanical properties of acrylic bone cements, Bioma-terials, vol. 17, 1996, s. 509-516.
5. J.M. Yang, J.W. You, H.L. Chen i in.: Calorimetric Characterization of the Formation of Acrylic Type Bone Cements, J. Biomed. Mater. Res., vol. 33, 1996, s. 83-88.
6. P. Galibert, H. Deramond, P. Rosat i in.: Preliminary note on the treatment of vertebral angioma by percutaneous acrylic vertebroplasty, Neurochirurgie, vol. 33, 1987, s. 166-168.
7. M. Jensen, A. Evans, J. Mathis i in.: Percutaneous Polymethylmethacrylate Vertebroplasty in the Treatment of Osteoporotic Vertebral Body Compression Fractures: Technical Aspects, Am J Neuroradiol, vol. 18,1997, s. 1897-1904.
8. T. Trojanowski, S. Kamiński, M. Janczarek i in.: Methyl methacrylate embolisation and stabilisation of vertebral haemangioma. Zentrabl, Neurochirurg, 1998, s.154.
9. K. Zapalowicz, A. Radek, B. Blaszczyk i in.: Przezskórna plastyka kręgów. Wskazania,technika i możliwości, Neurol. Neurochir-Pol., vol. 35(1), 2001, s. 159-168.
10. W.C.G. Peh, L.A. Gilula: Percutaneous vertebroplasty: indications, contraindications, and technique, Br J Radiol, vol. 76, 2002, s. 69-75.
11. F.M. Phillips, B.A. Pfeifer, I.H. Lieberman i in.: Minimally invasive treatments of osteoporotic vertebral compression fractures: vertebroplasty and kyphoplasty, Instr Course Lect., vol. S2, 2003, s. 559-567.
12. P.Jr. Klimo, M.H. Schmidt: Surgical management of spinal metastases, Oncologist, vol. 9, 2004, s. 188-196.
13. F. Tobjasz, A. Nowakowski, M. Cabaj: Wertebroplastyka w leczeniu złamań patologicznych kręgosłupa lędźwiowego, Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol., vol. 68(4), 2003, s. 279-283.
14. A. Weill, J. Chiras, A. Simon i in.: Spinal metastases: indications for and results of percutaneous injection of acrylic surgical cement, Radiology, vol. 199, 1996, s. 241-247.
15. B. Cortet, A. Cotten, N. Boutry, i in.: Percutaneous vertebroplasty in patients with osteolytic metastases or multiple myeloma, Rev Rhum Engl Ed, vol. 64, 1997, s. 177-183.
16. A. Cotten, F. Dewatre, B. Cortet i in.: Percutaneous vertebroplasty for osteolytic metastases and myeloma: effects of the percentage of lesion filling and the leakage of metyl methacrylate at clinical follow-up, Radiology 1996, vol. 200, s. 525-530.
17. S. Masala, R. Fiori, F. Massari i in.: Percutaneous kyphoplasty: indications and technique in the treatment of vertebral fractures from myeloma, Tumori, vol. 90, 2004. s. 22-26.
18. A. Gangi, S. Guth, J.P. Imbert i in.: Percutaneous vertebroplasty: indications, technique, and results, Radiographics, vol. 23(2), 2003, s. elO.
19. M. Muto, E. Muto, R. Izzo i in.: Vertebroplasty in the treatment of back pain, Radiol Med (Torino), vol. 109(3), 2005, s. 208-219.
20. G. Guglielmi, C. Andreula, M. Muto i in.: Percutaneous vertebroplasty: indications contraindications, technique, and complications, Acta Radiol., vol. 46(3), 2005, s. 256-268.
21. A. Gangi, J.L. Dietemann, S. Guth i in.: Computed tomography (CT) and fluoroscopy-guided vertebroplasty: Results and complications in 187 patients, Sem Intervent Radiol, vol. 16, 1999, s. 137-142.
22. J.B. Martin, B. Jean, K. Sugiu i in.: Vertebroplasty: clinical experience and follow-up Results, Bone, vol. 25(2 Suppl), 1999, s. 11S-15S.
23. H. Deramond: Percutaneous vertebroplasty in osteoporotic compression fractures, J Bone Joint Surg Br., Supplement III, vol. 86B, 2004, s. 220.
24. H. Deramond, C. Depriester, P. Toussaint i in.: Percutaneous Vertebroplasty, Semin Musculoskelet Radiol, vol. 1(2), 1997, s. 285-296.
25. A. Cotten, F. Dewatre, B. Cortet i in.: Percutaneous vertebroplasty for osteolytic metastases and myeloma: effects of the percentage of lesion filling and the leakage of metyl methacrylate at clinical follow-up, Radiology, vol. 200, 1996, s. 525-530.
26. B. Cortet, A. Cotten, N. Boutry i in.: Percutaneous vertebroplasty in the treatment of osteoporotic vertebral compression fractures: an open prospective study, J Rheumatol, vol. 26, 1999, s. 2222-2228.
27. A. Perez-Higueras, L. Alvarez, R.E. Rossi i in.: Percutaneous vertebroplasty: long-term clinical and radiological outcome, Neuroradiology, vol. 44(11), 2002, s. 950-954.
28. J.M. Mathis: Percutaneous vertebroplasty: Complication Avoidance and Technique Optimization, Am J Neuroradiol, vol. 24, 2003, s. 1697-1706.
29. H. Deramond, C. Depriester, P. Toussaint i in.: Percutaneous Vertebroplasty, Semin Musculoskelet Radiol, vol. 1(2), 1997, s. 285-296.
30. H. Deramond, C. Depriester, P. Toussaint i in.: Percutaneous Vertebroplasty, Semin Musculoskelet Radiol, vol. 1(2), 1997, s. 285-296.
31. E. Mierzejewska, M. Szuszkowin, E. Galusińska, M. Szerszon: Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa w przebiegu osteoporozy metodą PWP.
DOI :
Cytuj : Tadeusiewicz, R. ,Walawender, P. ,Anwajler, J. ,Krzyworzeka, P. ,Ring, F. ,Łukowicz, M. ,Karpowicz, J. ,Bachorz, M. ,Syrycki, M. ,Kowal, K. ,Chantsoulis, M. ,Zawadzki, M. , Radiologia interwencyjna: wertebroblastyka i kyfoplastyka. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 15, nr 1/2009
facebook