The Idea of Foresight projects in Poland

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Realizacja projektów typu foresight w Polsce

Authors :
Wysocka, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Tadeusiewicz, R.
Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl,
Bauer, J.
Grupa Bio-Optyki, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, joanna.bauer@pwr.wroc.pl,
Biały, D.
Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Pasteura 4, 50-396 Wrocław, darekbialy@poczta.onet.pl,
Buszman, P.
Górnośląskie Centrum Medyczne, Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice,
Syrycki, M.
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Chałubińskego 6a, 50-368 Wrocław, msyrycki@anpraw.am.wroc.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Koparnika w Toruniu, ul. M. Skłodowiskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, kizterfiz@cm.umk.pl,
Łukowicz, M.
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydoszcz, kizterfiz@cm.umk.pl,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota, jtaradaj@slam.katowice.pl,
Hawrylak, A.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, ahawrylak1@wp.pl,
Giemza, C.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław, giemza@kn.pl,
Nowicka, I.
Wydział ds. Foresight, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, iwona.nowicka@mnisw.gov.pl,
Abstract : Foresight oznacza metodę systematycznego realizowania średnio- i długoterminowej polityki rozwoju nauki i techniki, wyznaczającą jej kierunki i priorytety, wykorzystywaną jako narzędzie wspomagające procesy decyzyjne, mobilizujące do współpracy. W pracy omówiono problematyką projektów Foresight ze szczególnym uwzględnieniem projektów w realizowanych w Polsce.

Foresight means a systematic method of building medium and longterm vision of development of the scientific and technical policy, its directions and priorities, used as a tool for making on-going decisions and mobilizing joint efforts. The problematic of Foresight Projects is discussed with the emphasis on the projects realized in Poland.

Keywords : foresight, projekty, polityka rozwoju, foresight, project, development policy,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 3
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Wysocka, K. ,Tadeusiewicz, R. ,Bauer, J. ,Biały, D. ,Buszman, P. ,Syrycki, M. ,Łukowicz, M. ,Łukowicz, M. ,Taradaj, J. ,Hawrylak, A. ,Giemza, C. ,Nowicka, I. ,Nowicka, I. , Realizacja projektów typu foresight w Polsce. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 3/2007
facebook