PL Koncepcja odniesieniowych pomiarów zarysów walcowości części maszyn.

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology
Article : Reference measurement of cylindricity profiles of machine parts.

Authors :
Adamczak, S.
Kielce University of Technology, Institute of Machines Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kielce, phone/fax (+48 41) 3424534, adamczak@sabat.tu.kielce.pl,
Abstract : Products with cylindrical surfaces are manufactured in many (e.g. paper, chemical, steel, heating or shipping) industries. It is required that regular estimation of cylindricity profiles should be made during the production process. Reference methods can be used for measurement of cylindricity. The cylindricity deviation includes the roundness deviation in different cross-sections of a workpiece, the relative change of its diameter and non-centricity of profiles in relation to the nominal axis of the workpiece. The reference measurement systems applied nowadays enable measurement of roundness profiles in relation to fixed points of support in different cross-sections of the measured workpiece. Furthermore, it is possible to evaluate the relative difference of the diameters. However, in traditional reference measurement systems there is no possibility of measurement of the non-concentricity of profiles. That is why appropriate reference systems for the measurement of cylindricity have had to be developed.

W wielu gałęziach przemysłu (np. przemysł papierniczy, chemiczny, hutniczy, energetyczny, okrętowy) produkowane są przedmioty o powierzchniach walcowych, które podczas przebiegu procesu technologicznego wymagają stałej oceny zarysu walcowości. Metody, które mogą być wykorzystane do pomiarów walcowości, należą do metod odniesieniowych. Na odchyłkę walcowości składa się odchyłka okrągłości w różnych przekrojach przedmiotu, względna zmiana jego średnicy oraz niecentryczność zarysów względem nominalnej osi przedmiotu. Dotychczas stosowane odniesieniowe systemy pomiarowe umożliwiają pomiar zarysów okrągłości względem stałych punktów podparcia w różnych przekrojach poprzecznych mierzonego przedmiotu. Dodatkowo istnieje możliwość oceny względnej różnicy średnic. Natomiast w tradycyjnych odniesieniowych układach pomiarowych nie ma możliwości pomiaru niecentryczności zarysów. W związku z tym opracowano odpowiednie odniesieniowe układy pomiarowe do pomiaru walcowości.

Keywords : pomiar zarysu walcowości, pomiar odniesieniowy, części maszyn, measurement of cilindricity profile, reference measurement, machine parts,
Publishing house : Komitet Budowy Maszyn PAN
Publication date : 2001
Number : Vol. 25, nr 3
Page : 7 – 18

Bibliography
:
DOI :
Qute : Adamczak, S. ,Adamczak, S. , Reference measurement of cylindricity profiles of machine parts.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 25, nr 3/2001
facebook