Regulacje prawne i technologie teleinformatyczne podstawą rozwoju projektów e-Zdrowie, EHR czy RUM?

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Regulacje prawne i technologie teleinformatyczne podstawą rozwoju projektów e-Zdrowie, EHR czy RUM?

Autorzy :
Pisz, K.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl,
Cieślar, G.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Batorego 15, 41902 Bytom, cieslar@sum.edu.pl,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej ŚAM w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota, taradaj@sum.edu.pl,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Wołoska 137, 02-507 Warszawa,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław, katedra.fdrn@awf.wroclaw.pl,
Czernielewski, L.
Grupa Bio-Optyki, Wydziałowy Zakład Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,
Derkacz, A.
Katedra i Klinikia Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 50-369 Wrocław,
Frączkowski, K.
Instytut Informatyki Stosowanej, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,
Abstrakty : Celem pracy jest przedstawienie aspektów technologicznych, prawnych i uwarunkowań organizacyjnych oraz zdrowotnych, jakie są oczekiwane i dyskutowane w środowisku naukowym, medycznym, informatycznym odnośnie do informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia. Rozważania dotyczą efektów wieloletniej informatyzacji placówek medycznych, systemu rejestru zdarzeń medycznych, potocznie nazywanych RUM, oraz nowego trendu w dyskusji nad budową platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, która obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem tzw. Elektronicznego Rekordu Pacjenta – ERP (ang. Electronic Health Record – EHR). Artykuł odnosi się do poglądów i możliwości IKT, których podstawą jest realizacja Parlamentu Europejskiego w sprawie mobilności pacjentów i zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia w Unii Europejskiej. Technologie informacyjne i komunikacyjne, zwłaszcza internet, mogą pomóc w ułatwieniu dostępu oraz w poprawie jakości i skuteczności służby zdrowia, chociaż mogą także zwiększyć nierówności w konsekwencji wykluczenia na skutek luki technologicznej (ang. digital divide).

The aim of work is to present technological and legal aspects, as well as organizational conditions that are expected and discussed among scientists, medical and computer science specialists, regarding the health care sector. These considerations concern the effects of long-term informatization of medical institutions, medical events register system popularly known as RUM (in Polish: register of medical services), as well as the new trends concerning the platform of information gathering, analysis, as well as making the digital resources widely available, what cover issues of so called Electronic Health Record (EHR). The paper discuesses the existing views concerning information and communication technology, especially internet, and possibilities of introducing these technologies into medical system to facilitate the access to the health services, as well as to improve its effectiveness, taking into account the digital divide at the same time.

Słowa kluczowe : projekty, standardy, standardy informatyczne, rejestr usług medycznych, e-zdrowie, Unia Europejska, project, standards, informatics standards, Medical Services Register, e-Health, European Union,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Pisz, K. ,Dębiec-Bąk, A. ,Damijan, Z. ,Cieślar, G. ,Taradaj, J. ,Zawadzki, M. ,Skrzek, A. ,Czernielewski, L. ,Derkacz, A. ,Frączkowski, K. , Regulacje prawne i technologie teleinformatyczne podstawą rozwoju projektów e-Zdrowie, EHR czy RUM?. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 2/2007
facebook