Thermovision examinations of body temperature distribution after systemic cryotherapy application

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Rozkład temperatury na powierzchni ciała po kriostymulacji ogólnoustrojowej w badaniach termowizyjnych

Authors :
Pisz, K.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl,
Cieślar, G.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Batorego 15, 41902 Bytom, cieslar@sum.edu.pl,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej ŚAM w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota, taradaj@sum.edu.pl,
Zawadzki, M.
Zakład Radiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Wołoska 137, 02-507 Warszawa,
Skrzek, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-617 Wrocław, katedra.fdrn@awf.wroclaw.pl,
Abstract : Celem pracy była analiza rozkładu i zmienności temperatury ciała przed, bezpośrednio po oraz 40 minut po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej. Analiza ta jest próbą stworzenia mapy termicznej zdrowych osób w różnych grupach wiekowych. Badaniami objęto 48 osób w wieku średnio 45 lat (21 kobiet i 27 mężczyzn), poddanych zabiegom kriostymulacji ogólnoustrojowej w Pracowni Krioterapii AWF we Wrocławiu. Były to osoby zdrowe lub osoby, u których nie analizowano rejonów ciała, w których występowały dolegliwości bólowe o różnej etiologii. U wszystkich osób dokonano rejestracji rozkładu temperatury całego ciała za pomocą kamery termowizyjnej (Thermovision A20M) przed, bezpośrednio po kriostymulacji oraz po 40 minutach od zabiegu. Termogramy obrazowały mapy termiczne 29 wybranych fragmentów ludzkiego ciała. Wykonane badania są one próbą obiektywnego ustalenia w jednorodnych grupach mapy termicznej ciała, która pomoże w diagnostyce i analizie różnorodnych zmian chorobowych.

The aim of this work was the analysis of body temperature distrubution before and immediately after the who as well as 40 minutes after therapy. This analysis is an attempt to create thermal maps of the healthy people in various age groups. The examined group was composed of healthy adults. 48 persons in the average age of 45 (21 women and 27 men) were subjected to the systemic cryotherapy at the Academy of Physical Education in Wrocław. The temperature distribution was recorded by means of the Thermovision A20M camera. The analyzed thermograms illustrated thermal maps of 29 selected areas of the body.

Keywords : badania termowizyjne, kriostymulacja ogólnoustrojowa, mapa termicza, rozkład temperatur, thermovision examinations, systematic cryotheraphy, temperature distribution, thermal map,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2007
Number : Vol. 13, nr 2
Page : –

Bibliography
:
DOI :
Qute : Pisz, K. ,Dębiec-Bąk, A. ,Damijan, Z. ,Cieślar, G. ,Taradaj, J. ,Zawadzki, M. ,Skrzek, A. ,Skrzek, A. , Rozkład temperatury na powierzchni ciała po kriostymulacji ogólnoustrojowej w badaniach termowizyjnych. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 2/2007
facebook