Scuffing resistance of plasma-sprayed ceramic coatings.

Czasopismo : Advances in Manufacturing Science and Technology
Tytuł artykułu : Scuffing resistance of plasma-sprayed ceramic coatings.

Autorzy :
Adamczak, S.
Kielce University of Technology, Institute of Machines Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kielce, phone/fax (+48 41) 3424534, adamczak@sabat.tu.kielce.pl,
Antoszewski, B.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424539,
Dindorf, R.
Kielce University of Technology, Division of Automatics and Robotics, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424481, fax (+48 41) 3424534, dindorf@eden.tu.kielce.pl,
Janecki, D.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 25-314 Kielce, phone/fax (+48 41) 3424504, djanecki@tu.kielce.pl,
Lubecka, E.
Kielce University of Technology, Chair of Mechanical Engineering and Metrology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41) 3424534, elubecka@eden.tu.kielce.pl,
Mączyński, J.F.
Kielce University of Technology, Center for Laser Technologies of Metals, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce,
Miko, E.
Kielce University of Technology. Chair of Mechanical Engineering and Metrology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, emiko@eden.tu.kielce.pl,
Mucha, Z.
Kielce University of Technology. Center for Laser Technology of Metals, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41)3424504, cltmlab@eden.tu.kielce.pl,
Orzechowski, T.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, phone (+48 41)3424539,
Spadło, S.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, spadlo@eden.tu.kielce.pl,
Żórawski, W.
Kielce University of Technology, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce,
Abstrakty : Plasma-sprayed coatings are widely used in various branches of industry, yet the process of their wear has not been investigated thoroughly. That knowledge would be particularly useful in the case of coatings sprayed on high-load machine parts, where the fundamental problem is durability and resistance to scuffing. The investigations discussed in this paper focus on the influence of the microstructure of plasma-sprayed coatings on scuffing resistance. The tests involved spaying alumina and chromia powders with three different ranges of grain sizes and evaluating their scuffing resistance under the friction conditions by means of a block-on-roll type tester. It was found that coatings formed by spraying chromia powder with the finest granulation interacting with carbon-graphite demonstrated the highest resistance to scuffing.

Powłoki natryskiwane plazmowo są często stosowane w różnych gałęziach przemysłu, jednak proces ich zużywania nie jest dostatecznie poznany. Dotyczy to zwłaszcza powłok pracujących na wysokoobciążonych częściach maszyn, gdzie podstawowym zagadnieniem jest trwałość i odporność na zatarcie. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu mikrostruktury powłok natryskiwanych plazmowo na odporność na zatarcie. Powłoki z tlenku glinu i tlenku chromu zostały nałożone z proszków o trzech różnych granulacjach. Ocena odporności na zatarcie została przeprowadzona na testerze typu rolka-klocek w warunkach tarcia suchego. Największą odporność na zatarcie wykazała powłoka z tlenku chromu, nałożona z proszku o najmniejszej granulacji, współpracująca z węglografitem.

Słowa kluczowe : natryskiwanie plazmowe, powłoka ceramiczna, zatarcie, plasma spraying, ceramic coating, scuffing,
Wydawnictwo : Komitet Budowy Maszyn PAN
Rocznik : 2001
Numer : Vol. 25, nr 3
Strony : 137 – 146
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Adamczak, S. ,Antoszewski, B. ,Dindorf, R. ,Janecki, D. ,Lubecka, E. ,Mączyński, J.F. ,Miko, E. ,Mucha, Z. ,Orzechowski, T. ,Spadło, S. ,Żórawski, W. , Scuffing resistance of plasma-sprayed ceramic coatings.. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 25, nr 3/2001
facebook