Selected Technical Requirements for Photovoltaic Plant Interconnection with a Medium Voltage Grid

Czasopismo : Acta Energetica
Tytuł artykułu : Selected Technical Requirements for Photovoltaic Plant Interconnection with a Medium Voltage Grid

Autorzy :
Mielczarski, W.
Lodz University of Technology, Wladyslaw.Mielczarski@p.lodz.pl,
Bajor, M.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, m.bajor@ien.gda.pl,
Jankowski, R.
Institute of Power Engineering Gdańsk Division, r.jankowski@ien.gda.pl,
Widelski, G.
ENERGA-OPERATOR SA, Grzegorz.Widelski@energa.pl,
Buriak, J.
Gdańsk University of Technology, jburiak@ely.pg.gda.pl,
Frąckowiak, R.
Poznan University of Technology, ryszard.frackowiak@put.poznan.pl,
Gałan, T.
Poznan University of Technology, tomasz_galan@wp.pl,
Jaskólski, M.
Gdańsk University of Technology, mjask@ely.pg.gda.pl,
Kocejko, P.
Lublin University of Technology, p.kacejko@pollub.pl,
Wydra, M.
Lublin University of Technology, m.wydra@pollub.pl,
Jędrychowski, R.
Lublin University of Technology, r.jedrychowski@pollub.pl,
Kacprzak, P.
Det Norske Veritas sp. z o.o., przemyslaw.kacprzak@dnv.com,
Kaczmarek-Kacprzak, A.
Gdańsk University of Technology, a.kaczmarek@eia.pg.gda.pl,
Catlow, M.
EDF British Energy, martin.catlow@edf-energy.com,
Marszałkiewicz, K.
Poznan University of Technology, krzysztof.marszalkiewicz@put.poznan.pl,
Grządzielski, I.
Poznan University of Technology, ireneusz.grzadzielski@put.poznan.pl,
Trzeciak, A.
Poznan University of Technology, andrzej.trzeciak@put.poznan.pl,
Maćkowiak, M.
Poznan University of Technology, marian.mackowiak@put.poznan.pl,
Minkiewicz, T.
Gdańsk University of Technology, t.minkiewicz@eia.pg.gda.pl,
Reński, A.
Gdańsk University of Technology, a.renski@eia.pg.gda.pl,
Sadowska, I.
Gdańsk University of Technology, isadow@ely.pg.gda.pl,
Sołtysik, M.
TAURON Polska Energia SA, maciej.soltysik@tauron-pe.pl,
Mucha-Kuś, K.
TAURON Polska Energia SA, karolina.mucha-kus@tauron-pe.pl,
Wędzik, A.
Lodz University of Technology, andrzej.wedzik@p.lodz.pl,
Zajczyk, R.
Gdańsk University of Technology, rzajczyk@ely.pg.gda.pl,
Tarakan, B.
Gdańsk University of Technology, b.tarakan@ely.pg.gda.pl,
Tarakan, K.
Gdańsk University of Technology, krzysztof.tarakan@energa.pl,
Abstrakty : The article discusses some selected technical requirements, which according to these authors should be recognised and met by photovoltaic power plants connected to national distribution grids in the context of their likely development. This development today is limited, since Polish legislation has not implemented the relevant EU Directive [8]. The study points out the purposefulness of incorporating the necessary requirements in the applicable laws and regulations.

W artykule przedstawiono wybrane wymagania techniczne, które zdaniem autorów powinny zostać określone i wypełnione przez elektrownie fotowoltaiczne przyłączane do krajowych sieci dystrybucyjnych w kontekście ich prawdopodobnego rozwoju. Rozwój ten na dziś jest ograniczony, polskie prawodawstwo nie zaimplementowało bowiem dyrektywy unijnej [8]. W opracowaniu wskazano na celowość wprowadzenia koniecznych wymagań do obowiązujących przepisów i aktów prawnych.

Słowa kluczowe : elektrownia fotowoltaiczna, przyłączanie elektrowni do sieci dystrybucyjnej, wymagania techniczne, zakres pracy elektrowni fotowoltaicznych, OZE, photovoltaic power plant, power stations interconnection with distribution grid, technical requirements, operating range of photovoltaic power plants, RES,
Wydawnictwo : ENERGA SA
Rocznik : 2014
Numer : nr 3
Strony : 155 – 161
Bibliografia : 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), PTGV Transmission Grid Code, Version 1.2. The consolidated text in force since 5 November 2007.
2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) PDGV Transmission Grid Code, ENERGA-OPREATOR SA.
3. Transmission code 2007 Network and system rules of the German Transmission System Operators, August 2007, VDN Verband der Netzbetreiber e.V.
4. Renewable Energy Sources Act (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2012) of 4 August 2011, Federal Law Gazette on 4 August 2011 (BGBl. I p. 1634).
5. New German Grid Codes for Connecting PV Systems to the Medium Voltage Power Grid, E. Troester Energynautics GmbH, Robert-Bosch- Strasse 7, 64293 Darmstadt, Germany.
6. Product Catalogue Sunny Family 2012, SMA.
7. Technical Guideline Generating Plants Connected to the Medium- Voltage Network, June 2008, BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
8. Directive of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC and 2009/28/EC.
DOI :
Cytuj : Mielczarski, W. ,Bajor, M. ,Jankowski, R. ,Widelski, G. ,Buriak, J. ,Frąckowiak, R. ,Gałan, T. ,Jaskólski, M. ,Kocejko, P. ,Wydra, M. ,Jędrychowski, R. ,Kacprzak, P. ,Kaczmarek-Kacprzak, A. ,Catlow, M. ,Marszałkiewicz, K. ,Grządzielski, I. ,Trzeciak, A. ,Maćkowiak, M. ,Minkiewicz, T. ,Reński, A. ,Sadowska, I. ,Sołtysik, M. ,Mucha-Kuś, K. ,Wędzik, A. ,Zajczyk, R. ,Tarakan, B. ,Tarakan, K. , Selected Technical Requirements for Photovoltaic Plant Interconnection with a Medium Voltage Grid. Acta Energetica nr 3/2014
Facebook