PL Wybrane zagadnienia impulsowej obróbki elektrochemicznej (PECM).

Journal : Advances in Manufacturing Science and Technology
Article : Selected problems of pulse electrochemical machining (PECM).

Authors :
Perzyk, M.
Warsaw University of Technology, Institute of Materials Processing, Narbutta 85, 02-524 Warsaw, phone/fax (+48 22)8499906,
Włosiński, W.
Warsaw University of Technology, Institute of Materials Processing, Narbutta 85, 02-524 Warsaw, phone (+48 22)6608453,
Wilczyński, K.
Warsaw University of Technology. Institute of Materials Processing, phone (+48 22) 8499797, k.wilczyński@wip.pw.pl,
Koć, A.
Warsaw University of Technology, Institute of Manufacturing Technology, 02-524 Warsaw, phone (+48 22) 8490185, fax (+48 22) 8490285, akoc@wip.pw.pl,
Marciniak, M.
Warsaw University of Technology, Institute of Manufacturing Technology, al. Niepodległości 222, 02-663 Warsaw, phone: (+48 22) 6288110,
Kozak, J.
Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Maszyn, al. Niepodległości 222, 00-663 Warszawa, phone (+48 22) 6607520, fax (+48 22) 6288110, jkozak@meil.pw.edu.pl,
Abstract : Pulse electrochemical machining (PECM) provides an economical and effective method for machining high strength, heat-resistant materials into complex shapes such as turbine blades of titanium alloys. The dimensional accuracy of PECM can be improved if a small interelectrode gap is maintained. This paper presents an interelectrode gap model and computer simulation of PECM process for determining basic performance characteristics of PECM. Experimental verifications indicate the validity of the proposed PECM models.

Obróbka elektrochemiczna ECM należy do efektywnych sposobów kształtowania geometrycznie skomplikowanych elementów z materiałów trudno obrabialnych mechanicznie, takich jak stopy żarowytrzymałe i żaroodporne, stopy o dużej wytrzymałości. W celu poprawy dokładności obróbki elektrochemicznej niezbędne jest prowadzenie procesu przy możliwie najmniejszej grubości szczelin międzyelektrodowych, co przy szczelinach poniżej 0,1 mm wymaga stosowania w obróbce prądu impulsowego, to jest impulsowej obróbki elektrochemicznej (PECM). Podczas projektowania operacji kształtowania ważne miejsce zajmuje zagadnienie doboru parametrów obróbki na podstawie znajomości charakterystyk procesu PECM, to znaczy powiązań warunków obróbki z jej wskaźnikami technologicznymi oraz powiązań parametrów granicznych warunkujących stabilność procesu roztwarzania elektrochemicznego. W niniejszej pracy przedstawiono modele matematyczne i symulacje komputerową PECM w celu wyznaczenia podstawowych charakterystyk procesu. Omówiono również wyniki badań doświadczalnych, które wykazały przydatność podanych modeli w szerokim zakresie parametrów obróbki.

Keywords : obróbka elektrochemiczna impulsowa, PECM, pulse electrochemical machining, PECM,
Publishing house : Komitet Budowy Maszyn PAN
Publication date : 2001
Number : Vol. 25, nr 4
Page : 75 – 100

Bibliography
:
DOI :
Qute : Perzyk, M. ,Włosiński, W. ,Wilczyński, K. ,Koć, A. ,Marciniak, M. ,Kozak, J. ,Kozak, J. , Selected problems of pulse electrochemical machining (PECM).. Advances in Manufacturing Science and Technology Vol. 25, nr 4/2001
facebook