Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej

Autorzy :
Wysocka, K.
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl,
Tadeusiewicz, R.
Katedra Automatyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, rtad@agh.edu.pl,
Abstrakty : Sieci neuronowe wywodzą się z biocybernetyki – teoretycznej dziedziny wiedzy ściśle związanej z inżynierią biomedyczną. Biocybernetyczne modelowanie fragmentów układu nerwowego prowadzone było – podobnie jak modelowanie innych systemów biomedycznych – głównie z pobudek związanych z ciekawością naukową. Badanie funkcjonowania tych biocybemetycznych modeli fragmentów mózgu doprowadziło jednak do spostrzeżenia, że potrafią one działać zaskakująco skutecznie przy rozwiązywaniu stawianych im zadań informatycznych. W ten sposób narodziły się sztuczne sieci neuronowe traktowane jako dział techniki informatycznej. Sieci neuronowe znalazły ogromną liczbę różnych zastosowań, wśród których są również zastosowania w inżynierii biomedycznej. W artykule zasygnalizowano niektóre z tych zastosowań, a także zasugerowano, jak można wygodnie i łatwo zapoznać się samodzielnie z możliwościami, jakie niosą sieci neuronowe.

Neural Networks has been bom by development of biocy-bemetic studies. Biocybemetics is theoretic part of science, connected very close to Biomedical Engineering. The first biocybemetic neural models was motivated by pure scientific curiosity. But the research of the behavior of such models leads to the observations showing astonish efficiency of many electronic and computer models of neural systems in practical data processing tasks. On the base of this observations the Artificial Neural Networks (ANN) were developed as new tools for practical data processing. The total number of ANN applications is nowadays really huge. Among many applications we can found also many applications in Biomedical Engineering. Some of them are presented and discussed in this paper. Moreover, the paper suggests, how to learn of neural network properties by means of free programs delivered in internet for self-study about ANN and for self-made discovery of its features.

Słowa kluczowe : sieć neuronowa, inżynieria biomedyczna, uczenie maszynowe, neural network, biomedical engineering, machine learning,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 3
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Wysocka, K. ,Tadeusiewicz, R. , Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 3/2007
facebook