Skażenia substancjami ropopochodnymi

Czasopismo : Analityka : nauka i praktyka
Tytuł artykułu : Skażenia substancjami ropopochodnymi

Autorzy :
Abstrakty : Masowe stosowanie ropopochodnych nośników energii jest przyczyną 80% wszystkich skażeń środowiska. Do skażeń tymi substancjami dochodzi podczas ich produkcji, transportu, eksploatacji oraz utylizacji.

Słowa kluczowe : toksykologia, zanieczyszczenie środowiska, substancje ropopochodne, analiza chemiczna, chemia analityczna, toxicology, pollution, petroleum substances, chemical analysis, analytical chemistry,
Wydawnictwo : Wydawnictwo MALAMUT
Rocznik : 2001
Numer : nr 1
Strony : 26
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Skażenia substancjami ropopochodnymi. Analityka : nauka i praktyka nr 1/2001
facebook