Body composition examined by use of the bioelectrical impedance analysis in adolescent teenagers

Journal : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Article : Skład ciała młodzieży w okresie pokwitania badany metodą bioelektrycznej impedancji

Authors :
Barczyk-Pawelec, K.
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-629 Wrocław, tel. +48 71 347 30 85, katarzyna.barczyk@awf.wroc.pl,
Burdukiewicz, A.
Zakład Antropologii Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 71 347 33 13, anna.burdukiewicz@awf.wroc.pl,
Abstract : Początki badań składu ciała sięgają drugiej połowy XIX wieku. Od tego czasu obserwuje się intensywny i wielokierunkowy rozwój metod pomiarów umożliwiających zrozumienie procesów fizjologicznych i biochemicznych oraz wspomagających leczenie chorób, takich jak otyłość lub anoreksja. Jedną z bardziej popularnych jest nieinwazyjna analiza bioimpedancji elektrycznej (BIA – Bioelectrical Impedance Analysis). Materiał i metoda. W artykule wykorzystano wyniki badań longitudinalnych dziewcząt (N = 91) i chłopców (N = 89) w wieku 13–15 lat. Zmierzono wysokość, masę ciała oraz skład ciała za pomocą aparatu BIA 101S. Określono: procentową zawartość tłuszczu, masy komórkowej i masy pozakomórkowej. Wyznaczono wskaźnik masy ciała (BMI – Body Mass Index) i obliczono stosunek masy ciała szczupłego do masy tłuszczu oraz masy komórkowej do masy pozakomórkowej. Statystyczną analizę wyników przeprowadzono za pomocą programu Statistica 9.0. Wyniki. W analizowanym przedziale wieku większe tempo rozwoju masy ciała w odniesieniu do jego wysokości wpływa na kształtowanie masywniejszej sylwetki u badanej młodzieży. Powiększenie masywności budowy płci męskiej dotyczy przede wszystkim rozwoju masy ciała szczupłego, zwłaszcza masy komórkowej. U dziewcząt w analizowanym okresie ontogenezy wzrost masywności ciała wynika z większych przyrostów masy tłuszczu.

The examinations of the body components is known since 19th century. Such analysis is important e.g. for the treatment of anorexia and obesity. One of the most popular methods is the Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) – non-invasive and effective way to determine the human body composition. Material and method. In this paper, the results of longitudinal measurements of girls (N = 91) and boys (N = 89), aged 13 to 15, were analyzed. The body height, mass and tissue composition were measured by means of BIA 101S Apparatus (% fat, % body cell mass, % extracellular mass). Body Mass Index (BMI) and the ratio of the lean body mass to fat mass, as well as the body cell mass to extracellular mass, were calculated. The statistical analysis was performed by means Statistica 9.0. Results. Within the analysed age range, the higher pace of the body mass development, in relation to the body height, causes more massive posture of examined youths. The increase of body massiveness in boys is connected mainly with the development of lean body mass, in particular, the cell mass. In girls in the analysed ontogenetic period, the increase of body massiveness results from the greater increase of fat mass.

Keywords : skład tkankowy ciała, młodzież, okres pokwitania, impedancja bioelektryczna, body composition, youths, adolescence, bioelectrical impedance,
Publishing house : Indygo Zahir Media
Publication date : 2012
Number : Vol. 18, nr 1
Page : 15 – 19

Bibliography
: 1. G.R. Fulcher, M. Farrer, M. Walker, D. Rodham, B. Clayton, K.M. Alberti: A comparison of measurements of lean body mass derived by bioelectrical impedance, skinfold thickness and total body potassium. A study in obese and non-obese normal subjects, Scand J Clin Lab Invest, vol. 51, 1991, s. 245-253.
2. M. Bolanowski, B. Zadrożna-Śliwka, K. Zatońska: Badanie składu ciała – metody i możliwości zastosowania w zaburzeniach hormonalnych, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, vol. 1(1), 2005, s. 20-25.
3. M. Misra, K.K. Miller, C. Almazan, M. Worley, D.B. Herzog, A. Klibanski: Hormonal determinants of regional body composition in adolescent girls with anorexia nervosa and controls, J Clin Endocrinol Metab, vol. 90, 2005, s. 2580-2587.
4. A. Bitar, J. Vernet, J. Coudert, M. Vermorel: Longitudinal changes in body composition, physical capacities and energy expenditure in boys and girls during the onset of puberty, Eur J Nutr, vol. 39, 2000, s. 157-163.
5. R. Randáková: Effect of regular training on body composition and physical performance in young cross-country skiers: as compared with normal controls, Acta Univ Palacki Olomuc, vol. 35, 2005, s. 17-25.
6. J.P. Clarys, A.D. Martin, D.T. Drinkwater: Gross tissue weights in the human body by cadaver dissection, Hum Biol, vol. 56, 1984, s. 459-473.
7. P. Bergman, A. Janusz: Bioelektryczna metoda określania składu ciała człowieka, w: F. Rożnowski (red.): Biologia populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych, WSP, Słupsk 1992, s. 29-38.
8. A. De Lorenzo, I. Bertini, N. Candeloro, L. Iacopino, A. Andreoli, M.D. Van Loan: Comparison of different techniques to measure body composition in moderately active adolescents, Br J Sports Med, vol. 32, 1998, s. 215-219.
9. R.A Boileau, T.G. Lohman, M.H. Slaughter, T.E. Ball, S.B. Going, M.K. Hendrix: Hydration of the fat-free body in children during maturation, Hum Biol, vol. 56, 1984, s. 651-666.
10. C. Mika, B. Herpertz-Dahlmann, M. Heer, K. Holtkamp: Improvement of nutritional status as assessed by multifrequency BIA during 15 weeks of refeeding in adolescent girls with anorexia nervosa, J Nutr., vol. 134, 2004, s. 3026-3030.
11. S.B. Heymsfield. Z.M. Wang, R.N. Baumgartner, R. Ross: Human body composition: advances in models and methods, Annu Rev Nutr, vol. 17, 1997, s. 527-528.
12. R. Martin: Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der anthropologischen Methoden, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1957.
13. A. Lewitt, E. Mądro, A. Krupienicz: Podstawy teoretyczne i zastosowania analizy impedancji bioelektrycznej (BIA), Endokrynologia, Otyłość, Zaburzenia Przemiany Materii, vol. 3, 2007, s. 79-84.
14. S.S. Sun, W.C. Chumlea, S.B. Heymsfield, H.C. Lukaski, D. Schoeller, K. Friedl, R.J Kuczmarski, K.M. Flegal, C.L. Johnson, V.S. Hubbard: Development of bioelectrical impedance analysis prediction equations for body composition with the use of a multicomponent model for use in epidemiologic surveys, Am J Clin Nutr., vol. 77, 2003, s. 331-340.
15. P. Bergman, L. Drozd-Nurek, A. Krajewska, W. Jonak: Zmienność składu ciała (określonego metodą bioelektryczną) w zależności od płci, wieku i środowiska, w: J. Gładykowska-Rzeczycka (red.): Człowiek w czasie i przestrzeni, PTA, Gdańsk 1993, s. 130-133.
16. M. Horlick, S.M. Arpadi, J. Bethel, J. Wang, J. Moye Jr, P. Cuff, R.N Pierson Jr, D. Kotler: Bioelectrical impedance analysis models for prediction of total body water and fat-free mass in healthy and HIV-infected children and adolescents, Am J Clin Nutr, vol. 76, 2002, s. 991-999.
17. L.M. Abbate, J. Stevens, T.A Schwartz, J.B. Renner, C.G. Helmick, J.M Jordan: Anthropometric measures, body composition, body fat distribution, and knee osteoarthritis in women, Obesity, vol. 14, 2006, s. 1274 -1281.
18. N.Q. Dung, G. Fusch, S. Armbrust, F. Jochum, C. Fusch: Use of bio-electrical impedance analysis and anthropometry to mea-sure fat-free mass in children and adolescents with Crohn disease, J Pediatr Gastroenterol Nutr, vol. 44(1), 2007, s. 130-135.
19. D.M Styne: The regulation of pubertal growth, Horm Res, vol. 60, 2003, s. 22-26.
20. R.M. Siervogel, E.W. Demerath, C. Schubert, K.E. Remsberg, W.C. Chumlea, S. Sun, S.A. Czerwinski, B. Towne: Puberty and body composition, Horm Res, vol. 60, 2003, s. 36-45.
21. S. Iuliano-Burns, R.L. Mirwald, D.A.Bailey: Timing and magnitude of peak height velocity and peak tissue velocities for early, average, and late maturing boys and girls, Am J Hum Biol, vol. 13, 2001, s.1-8.
22. S.C. van Coeverden, J.C. Netelenbos, C.M. de Ridder, J.C. Roos, C. Popp-Snijders, H.A. Delemarre-van de Waal: Bone metabolism markers and bone mass in healthy pubertal boys and girls, Clin Endocrinol (Oxf), vol. 57, 2002, s. 107-116.
23. H. Greil: Patterns of sexual dimorphism from birth to senescence, Coll Antropol, vol. 30, 2006, s. 637-641.
24. T. Nawarycz, L. Ostrowska-Nawarycz: Wskaźnik masy ciała u dzieci i młodzieży łódzkiej w wieku szkolnym, Polski Merkuriusz Lekarski, vol. 23, 2007, s. 264-270.
25. I.M. van der Sluis, M.A. de Ridder, A.M. Boot, E.P. Krenning, S.M. de Muinck Keizer-Schrama: Reference data for bone density and body composition measured with dual energy x-ray absorptiometry in white children and young adults, Arch Dis Child, vol. 87, 2002, s. 341-347.
26. F. Rauch, D.A. Bailey, A. Baxter-Jones, R. Mirwald, R. Faulkner: The ‘muscle-bone unit’ during the pubertal growth spurt, Bone, vol. 34(5), 2004, s. 771-775.
27. L.A. Loomba-Albrecht, D.M. Styne: Effect of puberty on body composition, Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes, vol. 16, 2009, s. 10-15.
28. K.B. Dorsey, J.C. Thornton, S.B. Heymsfield, D. Gallagher: Greater lean tissue and skeletal muscle mass are associated with higher bone mineral content in children, Nutr Metab (Lond), vol. 7, 2010, s. 41-51.
29. A. Ballabriga: Morphological and physiological changes during growth: an update, Eur J Clin Nutr, vol. 54, 2000. s. 1-6.
30. A. Pietrobelli, M.S. Faith, J. Wang, P. Brambilla, G. Chiumello, S.B. Heymsfield: Association of lean tissue and fat mass with bone mineral content in children and adolescents, Obes Res, vol. 10, 2002, s. 56-60.
31. A. Talluri, R. Liedtke, E.I. Mohamed, C. Maiolo, R. Martinoli, A. De Lorenzo: The application of body cell mass index for studying muscle mass changes in health and disease conditions, Acta Diabetol, vol. 40, 2003, s. 286-289.
32. E. Schonenau, C.M. Neu, E. Mokov, G. Wassmer, F. Manz: Influence of puberty on muscle area and cortical bone area of the forearm in boys and girls, J Clin Endocrinol Metab, vol. 85, 2000, s. 1095-1098.
33. J. Kim, W Shen, D. Gallagher, A. Jones Jr, Z. Wang, J. Wang, S. Heshka, S.B. Heymsfield: Total-body skeletal muscle mass: estimation by dual-energy X-ray absorptiometry in children and adolescents, Am J Clin Nutr, vol. 84, 2006, s. 1014-1020.
34. V. Bunc: Body composition as a determining factor in the aerobic fitness and physical performance of Czech children, Acta Univ Palacki Olomuc, vol. 36(4), 2006, s. 39-45.
DOI :
Qute : Barczyk-Pawelec, K. ,Burdukiewicz, A. ,Burdukiewicz, A. , Skład ciała młodzieży w okresie pokwitania badany metodą bioelektrycznej impedancji. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 18, nr 1/2012
facebook