Skuteczna terapia fizykalna owrzodzeń żylnych goleni – opis czterech przypadków

Czasopismo : Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Tytuł artykułu : Skuteczna terapia fizykalna owrzodzeń żylnych goleni – opis czterech przypadków

Autorzy :
Pisz, K.
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Nałęczów,
Dębiec-Bąk, A.
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław,
Damijan, Z.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, damijan@imir.agh.edu.pl,
Cieślar, G.
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Batorego 15, 41902 Bytom, cieslar@sum.edu.pl,
Taradaj, J.
Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej ŚAM w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice-Ligota, taradaj@sum.edu.pl,
Abstrakty : Celem pracy był opis czterech przypadków skutecznego zastosowania wybranych metod fizykalnych w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni. Opisano przypadek pacjentki, u której zastosowano elektrostymulację wysokonapięciową (100 V, 100 fis, 100 Hz). Zabiegi prowadzono 6 razy na tydzień (raz dziennie przez 50 minut), przez 3,5 miesiąca. Leczenie rozpoczęto od stymulacji katodowej w celu zmniejszenia wydzieliny ropnej. Następnie wykonywano stymulację anodową, aż do pełnego wygojenia ubytku. Przedstawiono również przypadek pacjenta, u którego prowadzono sonoterapię (1 MHz, 0,5 W/cm^ 1/5). Nadźwiękawianie owrzodzenia odbywało się w kąpieli wodnej o temperaturze 34 °C. Zabiegi wykonywano przez 6 minut dziennie, 6 razy w tygodniu przez ponad miesiąc – do pełnego wyleczenia. Opisano także przypadek mężczyzny, u którego skutecznie zastosowano ozonoterapię miejscową (mieszanina tlenowo-ozonowa 75 y 03/ml02). Jako czwarty przypadek przedstawiono opis skutecznego leczenia chorego za pomocą biostymulacji laserowej (810 nm, 4 J/cm 65 mW). W obu ostatnich przypadkach znacznie zredukowano powierzchnię owrzodzeń.

The aim of the report was description of four cases of the efficient application of some physical methods in venous leg ulcer therapy. One patient was treated with high voltage stimulation (100 V, 100 /xs, 100 Hz). The procedures were performed 6 times in week (once a day, 50 minutes) for 3.5 months. The therapy started with the cathodal stimulation to clean the wounds' pus. The second patient was exposed to the anodal stimulation to complete healing process. In second case was treated with sonotherapy (1 MHz, 0.5 W/cm 1/5). The treatment was aplied 34 °C water bath, 6 minutes daily, 6 times a week for more than one month up to the closing of the wound. In third case, the patient was treated with an efficient ozonotherapy (75 y 03/ml02). In fourth case, the patient underwent the laser stimulation (810 nm, 4 J/cm^ 65 mW). In both last cases a significant reduction of wound surface was observed.

Słowa kluczowe : owrzodzenia, owrzodzenia żylne goleni, leczenie fizykalne, venous leg ulcers, ulcers, physical therapy,
Wydawnictwo : Indygo Zahir Media
Rocznik : 2007
Numer : Vol. 13, nr 2
Strony : –
Bibliografia :
DOI :
Cytuj : Pisz, K. ,Dębiec-Bąk, A. ,Damijan, Z. ,Cieślar, G. ,Taradaj, J. , Skuteczna terapia fizykalna owrzodzeń żylnych goleni – opis czterech przypadków. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna Vol. 13, nr 2/2007
facebook